Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

) ARGRAFFU! ARGRAFFU!! ARGRAFFU! Dymunir galw sylw yr Eglwysi, Ysgolion Sul, Cymanfaoedd Canu, ac ereill fydd ganddynt rywbeth fw argraffu at w? ddfi If t C R d R. qq SvyMfa'r 'Tyst a'r'CenaOBdfl.' Mae yn y Swyddfa hon gyflawnder o L YTHRENNAU (Type) a PHEIRIANNAU o'r gwneuthuriad diweddaraf a mwyaf costus. Ymgymerir ag Argraffu pob math 0 Lyfrau, &c. Cyfrolau o Bregethau; Adroddiadau Eglwysig; Programs Cymanfaoedd Canu ac Eisteddfodau; pob math o Gerddoriaeth yn y Sol-ffa Cardiau a Phlacards Gwyliau Te, Cyngherddau, Darlithiau, a Chyfarfodydd Blynyddol; a Llyfrau Cyfrifon a bob math. Pawb sydd am gael eu gwaith wedi ei droi allan yn ddestlus cywir, cyflym, ac am brisoedd rhesymol, anfoner at JOSEPH WILLIAMS & SONS (Merthyr), LTD., SWYDDFA'R 'TYST,' MERTHYR TYDFIL. SEILIAU'R FFYDD, SEP Cypres 0 Ysgrifau ar Bynciau Duwinyddol, Gin Ddeg o Weinidogion yr Arnibynwyr. Golygydd- I Parcn J, LEWIS WILLIAMS, M.A., B.Sc. l 11 V Llyfr Goreu a Rhataf yn yr laith. ROWN 8VO. 306 0 DUDALENAU. PRI8 3/- NET GYDA'R POST, 3/4. TAL GYDA'R ARCHEB. Unntoner yr Archebion f, Cyhoeddwyv- Joseph Williams & Sons, Merthyr TRl 0 GATKCISMA [! i (AR GAN) 1 13LANT, au y Parch. H. T. JACOB, Pentet. ( I.—Y Deg Gorchymyn. Set— ? II.—Y Nefoedd. rn.-Y Gaethes yn Nhy N?amac. Y TrI uchod yn Un Pamphledyn.-Pril Csinsog toe. y Dwsln. 5° am 33. 100 am 58. 9c. CUndlad wedl el tola am Plawdid. I'w oø.1 o Swyidfa'r TYST, WetrErviti CYMANFA BREGETHU ANNIBYNWY1 MERTHYR A'R CYLCH. ANERCHIADAU A draddodwyd yn Nghytailiacfiau y Gymanfa uchod yn 1910. 1911 a 1912, Mewn Llian, 6e. Gyda'r Post, 7e. SWYODFA'R "TYST," Merthyr. HEN EMYNAU 11,1111ILWYD QAN Y DIWBOBAB Barch. J. BOWEN JONES, B.A., ABERHONDDO, 110 tudalen a darlun. Mewn LHan, 1/ mmlen t)(P" 1/6; trwy'r Post 2tc. ychanegol. tWYDDFA'R "TYST," MERTHYR. LLYFRAU CYMRAEG AR WXRTH VN Swyddfa'r Tyst,' Merthyr Tydfil S. C. CYMRU FU ?  I'R AIFFT AC YN OL. Gan y Parch D. RHAGFYR JONES, Tre- orci 1 6 0 GORLANNAU Y DEFAID. Gan GWYNETH VAUGHAN 2 0 YR ABERTHAU. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. ? 0 DRYCH PROFFWYDOLIAETH. Gan y Parch JOHN HUGHES 2 0 Y PARCH. W. THOMAS GWYNFE: EI FYWYD AI WAITH. Gan y Parch T. GWYN THOMAS, Abeshonddu 3 0 YR TESU A'l GYFEILLION. Gao y Parch OWEN EVANS, DD 2 0 LLITHIAU 0 BENTRE ALUN. Gan S. M. SAUNDERS I 0 BYWYD A GWAITH HENRY RICHARD, A.S. Gan ?EA? ROBERTS 3 6 TYWYSENNAU ADDFED, A CHOFIANT Y PARCH PRYCE HOWELL, FFESTINIO G. Gan Dr OWEN EVANS, D.D. 2 6 ALBUM ABERHONDDU -Sef, Hanes y Coleg o 1755 i 1880. Cynhwysa Fyr-Gofiantau a 267 o Ddarluniau o'r Myfyrwyr 5 o COFIANT Y PARCH E" JAMES> NEFYN. Gan y Parch O. L. ROBERTS, I,erpwl o.. 2 0 MONH BARDDONOL HWFA 3 6 COFIANT TANYIIARIAN ? 6 Y?OFFTFACH. Gan y Parch n p JONES, Treord 3 6 TE?YNEGION MAES A MOR. Gan EIFION WYN 1 0 Y PULPUD ANNIBYNNOL. Yn cynnwys 26 o Bregethau gar wahanol Weinidogion 3 6 DANI?OWENYNOFEI?YDD v Bywgraffiad. Gan ISAAC FOULKES 2 f vB^w^?AAD YM MHENTRE A?^™ Gan S. M. SAUNDERS 2 0 H?ArN?ES IESU GRIST I BOBL IEUAINC. Gan y Parch D. SIL YN EVANS, Aberdar 1 6 BYWGRAFFIADAU Y BEIBL a Phregethau eraill. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 3 6 GOLEUNI YN YR HWYR. Gan y Parch E. HERBER EVANS 3 6 DARLITHIAU GWILYM HIRAETHOG ar LUTHER, GARIBALDI, PAL MER S TO N a PHANTYCEI.YN 26 YR HEN A'R NEWYDD MEWN DIWINYDDIAETH. Gan y Parch D. ADAMS, B.A., Lerpwl 2 6 SER Y DWYRAIN. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 2 6 CANEUON Y BWTHYN. Gan y Parch H. T. JACOB, Abergwaun I e VICTORIA. Gan y Parch GRIFFITH ELLIS, M.A., Bootle o