Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael Rhaglenni Cymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i Swyddfa'r Tyst a'r Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. Old College School, Carmarthen. PRINCIPALS— Rev. J. B. THOMAS, Rev. D. GLYNDWR RICHARDS, B.A. B.D. Preparation for Various Examinations, BRILLIANT SUCCESSES, Free Illustrated Prospectus sent AT SWYDDT" EGLWYf Llythyrau Cymerr WEDI eu hargrafiu ag » YY amynt, ac wedi ei vymo yn gryf. Prisoedd am Flaenc ',5. 6c., 5s., a 6s. 6c. Cludiad yn rfc Cynhwysa y Lly+hyt uu Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'r Trosb.vyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o hynny a chedwir y Rhan arall gan yr Eglwys ei hun. I'w gael gan JOSEPH WIUJAMS & SUNS (Merthyr), Ltd., Swyddfa'r TYST, Merthyr DWT FIL 0 DYSTION —— BywgraMadau Byr o'r Prif Wronlaid, &e GÁ ? Parch. T. Mardy Rees, Castellnedd 14 tudalen. Prit, LUan, 4c<; atnlen bapttr, Sc. cludiad, ic. vn ychwanegol; blaenda) gyda"t Archeb. oddiwrth y Cyhooddwyr- JOSEPH WILLIAMS & SONS, (MERTHYR), LTD., SVYODTA'S • TYST." MVBYHYB TYDWR CENNAD REDD. j J. J. PRIS DWY (kniNIOG YN Y MIS Mort-hy r ?*" J. JONES, Merthyr -'A HYDREF, 1915 OYNHWYSIAD, ■ Emrys James, Pontypridd (gyda darlun) Golygydd. ju Duw i'w Bobl, gan W. D. riitian Dyrchafud, gan John Roberts, Capel Seion, Drefach. Anwyldeb a Nerth. Oofnodion Misol-Pryder ynghyleh Rwsia -Cynhull- iad Undeb Masnach ym Mrysie—Cyf<«fyddiad y Senedd-Gorfodseth Eilwrol—Ymddiswyddiad y Parch R. J. Campbell, M.A.- Y Gyllideb. Y Golofn Farddonol-Olwen Puw, gan Merthyrfab. Colofn yr Adroddwr-Suddiad y Lusitania, gan Parcwyson, Aberdar. Y Wers Sabothol, gan y Parch D. Enrof Walters, M.A., B.D., Abertawe I'w gael oddlwrth Ddosbarthwyr yr Bglwyal, nea o Swyddfa'r «Tyst," Morthyr Tydfil. Os am PENCE ENVELOPES wedi eu bargraffu a'u rhifnodi ynddestlus, anfoner i SWYDDFA'R TYST, MERTHYR TYDFII,. RHWYMIR LLYFRAU 0 BOB MATH A MAINTIOLI AM BRISIAU RHESYMOE, AC O'R GWNEUTHURIAD GOREU, YN SWYDDFA'R 'TYST, MERTHYR' ™1 Pote!* | M&b-wysiedir et yn awr gan Fiioedd o Eglwysi, Oapeli, a ?/? Ohenadaethao o Haan nurhyw —'? na &raH. A GWINOEOO 1/9 IOYMUNDEB ANFEDDWOL WET^CH. I)t fnyddiT?yd Anfouwch 60 am ddwy botel gae Parch Chas. ,? ) a'u iiyfrya ?banig, yr ??geo? Parch I hwn ? rydd wybod?tb hwH W. Carlile, PirebI ttm ein gwinoGdd hofycl dyst- fuller Gooch, iolaethau oddiwrth lawer o (Jen&daeth Ley- weimdogion ad^abyddos, y Slfto rhai sydd wodi en defbyddio. —-WELCtrS NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Orawu-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hnfml y Grawnsypiau Malusaf a dyfir. POTKLI FEINT, 2d 00. pob un o ba ral gynryctdolan nodd uwcbl&w pum" pwyi o rawnwln, wedi eu gwazautu yn rhydd oddiwrth alcohol, fiurul, slwgr, dwfr, Iliw, uou unrhyw fater I roddl blalS. Y Kiae felly, nld yn unig yn CdSod Iachus a MaIns, ond yn dcnlc cryf—Meddyglisiaeth Natur-anmhrlsladwy t glelfion, neu lie y mae angen maefch adeiledydd y gwaed, torwr isyehed, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WKLCH'S Non-Alcoholfo INVALID WINE sudd pur y grawuwin, y mae yn adferydd y gelllr el rodd! i gleifiol1 gyda pherBalth ddyogelwch. Anfonlr Potel Baint fel sampl, gyda manyllon lawn, yn rhad drwy y post ar dderbyniad 211 60. Walch Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C. YN AWR YN BAROD. "GCWU3U DYSG, GAIR DUW." LLAFURWYR SEION," Sef HANES UNDEB YSGOLION SABOTHOT, ANNIBYNWYR GOGI^DD PENFRO, ——- 1844-1914, ———— Gan y Parch. E. J. LLOYD, Capel Degwel, Llandudoch. PRIS CHWECHEIN10G. ['W GAEL ODDIWRTH YR A WDUR. 'r HotTt (Established over 100 Years), j AD¡JOINING TRAFALGAR SQUARE, SuiYolk St., Pall Mall. LONDON. S Telephone No.; 7314 Gerrard. | | ilelcgrapliic Address: Pleasant, London.' j ? BED, BREAKFAST, BATH  ? < and ATTEM?A?CE, s. _J J ^OPRIETOR —H. R. JONES. | ? PROPRIETOR—H. R. JONES, jjj