Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael Rhaglenni Cymanfaoedd Ganu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i < « Swyddfa'ri Tyst a'r 'Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. Old College School, Carmarthen. PRINCIPALS— Rev. J. B. THOMAS, Rev. D. GLYNDWR RICHARDS, B.A. B.D. Preparation for Various Examinations. BRILLIANT SUCCESSES, Free Illustrated Prospectus sent on application. AT SWYDDOGION EGLWYSIG. Llythyrau Cymeradwyaeth. WEDI eu hargraffu ig enw yr Eglwys tY arnynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flacndal—3s. 6c., 5s., a 6s. 6c. Cludiad yn rhad. Cynhwysa y Iylythyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o hynny a chedwir y Rhan arall gan yr Eglwys ei hun. I'w gael gan JOSEPH WIIAIAMS & Suss (Merthyr), Ltd., Swyddfa'r TYST, Merthyr DWY FIT, ODYSTION Bywgraffladan Byr o'r Prlf Wronlald, &e, ♦ GAM V Parch. T. Mardy Rees, Castellnedd 14 tudmlen. Prts, Lllan, <e.; amlen bapur, Ie. cludiad, ic. yn ychwanegol; blaendal gydat Archtb. Oddiwrth y Cyhooddfvyr- JOSEPH WILLIAMS & SONS, (MERTHYR), TD., OWTIDDIA"R ITYST.* MKKTHYg TYPIHi- CENNAD HEDD. PRIS DWY aEINIOa YN Y MIS Golygydd, Parch. J. JONES, Merthyr RHIFYN HYDREF, 1915 OYNHWYBIAl). Y Parch D. Emrys James, Pontypridd (gyda darlun ) gan y Golygydd. Oysuron Duw i'w Bobl, gan W. D. Grieian Dyrchafiad, gan John Roberts, Capel Seion, Drefach. Anwyldeb a Nerth. Cofnodion Misol-Pryder ynghylch Rwsis -Cyjihull- iad Undeb Masnach ym Mryste-Cyfarfyddigd y Senedd-Gorfodaeth Filwrol- Ymddiswyddiad y Parch R. J. Campbell, M.A.—Y Gyllideb. Y Golofn FarddonoI-Olweo Puw, gan Merthyrfab. Colofn yr Adroddwr-Suddiad. y Lusitania, gan Parcwyson, Aberdar. Y Wers Sabothol, gan y Parch D. Eurof Walters, M.A., B.D., Abertawe. I'w gael oddiwrth Ddoabarthwrr yr Hglwyal, oen 0 Swyddfa'r I ryat, Marthyr Tydfil. Os am PENCE ENVELOPES wedi eu hargraffu a'u rhifnodi ynddestlus, anfoner i SWYDDFA'R TYST, MERTHYR TYDFIL. Athrofa Aberystwyth. (Un or Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) Prifathraw-T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. DECHREUA'R Tymor nesaf ar Ddydd -L/ Mawrth, Hydref 5fed, 1915. Parotoir yr efrydwyt ar gyfer Arboliadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o Ysgoloriaethau (rhai ohonynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr Arholiad le yn Aberystwyth ar yr 21ain o fis Medi, 1915. Am fanylion pellach ymofynner a— J. H. DA VIES, M.A., Cofrestrydd Poteli 2/3 A 1/9 Defnyddiwyd gan Parch Chas. Spurgeon, Parch W. Carlile, Psrch Fuller Gooch, Oenadaeth Ley. sian. Mabwysiedir el yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Ohenadaethau o flaen unrhyw nn arall, GWINOEDD CYMUNDEB ANFEDDWOL WELCH. Anfonwoh 6c am ddwy botel sampl a'n llyfryn arbonig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am eingwinoedd hefyd, dyst- iolsethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. WIFEcnls NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wlr hufen y Grawnsypiau Melnsaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s 6c. pob ail 0 ba rat gynrychiolan nodd uwchlaw pum' pwya o rawnwln, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, lurnl, alwgr, dwfr, litw. neu anrhyw fater 1 roddl bias. Y mae felly, nid yn unig yn Ddlod Iachus a Melnl, ond yn surni, felly, nid yu unig yn j)dtod lachus a Metux, ond ya donlc cryf-Meddygtnlaeth Watur-anmhrialadwy I glelflon, neu lie y mae angen maeth; adelledydd y gwaed, torwr eyched, a chodwt chwant bwyd. Gan y cynwyl WELCH'S Non-Alcoholic INVALID WINE sudd pur y grawuwln, v mae yn adferydd y gellir el roddl I glelflon gyda pherilaith ddyogelwch. Anfonlr Potel Beint fel sampl, gyda manylion lawn, yn rhad drwy y post ar dderbynlad 21 6c. Welch Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C. YN AWR YN BAROD. GO-REU DYSG, GAIR DUW." "LLAFURWYR SEION, Sef HANES UNDEB YSGOLION SABOTHOL ANNIBYNWYR GOGLKDD PENPRO, ———— 1844-1914, ———— Gan y Parch. E. J. LLOYD, Capel Degwel, Llandudoch. PRIS CHWECHEINIOG. I'W GAEL ODDIWRTH V? AWDUR. ■ ZJMj r;er 1!1y1 rEstablished over 100 Years )  ADJOINING TRAFALGAR SQUARE, Suffolk St., Pall Mall, LONDON. Telephone No.: 7314 Gerrard. Telegraphic Address: Pleasant, London.' j BED, BREAKFAST, BATH 58 I and ATTENDANCE,. PROPRIETOR-H. R. JONES. | •' '• t" v