Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

nw v m jJ ^MKT ??'?/?aME???? jyii?NL?? TT7/ Tf ? ?t???tB!?m???? There's no time /MS ?sSs?? ?tr ? F jV ?7 ???????B??? ?o lose 1 Bargain ?. ?? ?W?BKM. jS? ?*t W i m a lifetime are being J'?X????? ?By?S? M/>J >V f F F ^snapped up every hour, gMwf*tmwMdS1cfa ^•SH' jW ? y.?? )?N????? a.tH. Samuel's Great Sale! f ?BB??? ?<<  ? Come In to-day and get the //fflfrfiTv !!?)???a???.)—??TJ!?? ?!E?MMUt?D!?MM??U?H? C SAVINr^lh^ly^ ever^artlele means for you See the hundreds of amazing offers RAIL in the windows I bargains: 7, L? lj? r,% > ll PAID! 8/6 Handsomely vear. FINE CLU ITER RING, carved get. b, Set with C I 11 at oe.-r 180t. Go Id 10 6,15  j eaci?ilg of Diaii & AFETY NRiAcZkORe,. 3 6 plated Safety s p el-11 ofter'. Kazor and six Weacling R?ng SL bl?,de, in i?"epev, 6 plate(i NANDSOME SILVII I"IIT !,ATC". H0S *■*« LOCKET. Fine keyless movement, H (Often 5/6.)k Richly chased with aceiii-ate Reliable time- ■ case. p#yfr': >^ 4ifL /IfJ Richly chased with §^10/6 fe^i|a^ry« —" somecasp. 1 ? /?  WAT CH, Sp] el" ?????!%g??g?a?????M<??? ?  1  j  Seize this Watchmaker 10 1 e Admiralty. • nsSgSi'- I amazing 119 H,.gh Sf Merfhyr to-day 1 And. 265 Oxford Street, Swansea. There's Also at :Newlort and Cardiff. LD  no tim New ign, 'it!' !r' to !ose- 0 If yon cannot call writ* for free catalogue to 1 'cen re, an lKr it bad, fqr photo H. Samuel, I 10 Market Street, Manch ster? MEWYDD EI GYHOEDDI. DR- GRIFFITH JOHN ARWR. CHINA, Hanes bywyd y Cenhadwr enwog, gyda lliaws o Ddarluniau gwych, GAN Y PARCH. H. M. HUGHES, B.A., CAERDYDD. 'PRIS 2/- NET. Cyhoeddii, dros Gymdeithas Genhadol lundain, gan yr Oxford University Press. Pob archebion i Basil Mathews, Vsw., M.A., London Missionary Society, 16 New Bridge-street, E.C. At "Bwyllgorau Cymanfaoedd Canu, &e. VYMUNA JOSEPH WILLIAMS & SONS, UMITBD, Swyddfa'r Tyst,' Merthyr, Wneyd yn hysbys eu bod wedi ychwanegu cyflawnder 0 Lythyrenau at gyfer pob Argraffwaith yn 7 SOL-FFA, ac y troir bwynt allan gyda'r cyflymdra mwyaf, am y prislau Iselaf. Anfoner am y tders.o. ■' V At Bwyilgorau Cymanfaoedd Canu, &c Gweddi a Mawl" GAN Y DIWEDDAR ALAW BRYCHEINIOG. S fu&lea. Prtt 1&0 QIIIr II chltl < Swyddfa'r H Tyst," Merthyr. MAE < ■ I Beecham's$ I X Pills h T v ? yn gwneud rhai pethau yn well nag ;f ? unrhyw feddyginiaeth arall yn y bvd. *f Sgj Mae yn bwysig cadw mewn cof pa  bethau yw y rhai hyny er mwyn cleall ? ? yn gHr e?ejthiau daionus a phell- ? gyrhaeddol y pelenau hyn. Dyry BEECHAM S PILLS gryfder i r cylla gan sicrhau treuliad priodol, symudant y beil ymaith yn llwyr, rheoleiddiant yr afu a'r ymysgaroecld, pnreiddiant a chyfoethogant y gwaed, ;|i ac fel canlyniad cadarnhaut y gyfun- ? drefn o nerfau yn barhaol. Maent ? JLf ? Yn Wirioneddol i. ? berlau o iechyd, ac y mae meddiant £ ? ohonynt yn nghyrhaedd tlawd a c-hy-  foethog fel eu gilydd. Os ydych yn V teimlo eich him yn dyoddef cur yn y J ? pen,ynflin,gwanllydaphruddglwyfus,  y ewch yn ddiatreg at BEECHAM'S i PI LLS, y rhai a gyfansoddir o gyffuriau nas dichon iddvnt eich 1"4 iiweid,o and yn sicr a wnant ddaiom ? i chwi. Ymogelwch rhag y lluaws crach-gyifuriau newyddion a hysby- sebir mor feiddgar a chaniarweiniol. Mae llawer o'r rhai hyn, pan nad ydynt yn hollol niweidiel i iechyd, yn ddiwerth ac yn fuan fe'u troir heibio jjt ? mewn dibrisdod, tra ar y Haw arall, ceir .11 lu BEECHAM'5 PILLS wedi enill ¡ enwogrwydd vsplenydd, ac am dair c.enedlr.eth wedi prof) en hxinain yn ,t. J*i i Gyfeillion y Bobl. 1 ? — ? Parotoir yn unig gan Thomas Beecham, ? St. Helens, Lanes. y Gwrthir vn mhob man mewn blychau? *HH*H ODLAU COFION CEFIYDFA RHAI 0 Weithiau Barddonoi,, i Dr. E. PAN JONES, M.A., MOSTYN. ——— Ymddangosodd nifer fawr o'r Darnau hyn o dan yr enw "JOHN ALDICN, "a derbyniwyd ceisiadau lawer i'w cyhoeddi j mewn llyfryn. PRIS SWLLT. Trwy'r Post 1/2. 180 0 DUDALENAU. CYHOEDDWYR Joseph Williams & Sons (Merthyr), LTD. SWYDDFA'R 'TYST,' MERTHYR TYDFIL The Welskmaa's FaTouritc. 1 MABON Sauce I pV As good of its Name. i I DON'T FAIL TO GET IT. 1 4