Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Y DRYSORFA GYNORTHWYOL.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Y DRYSORFA GYNORTHWYOL. Cyhoeddir y Daflen hon hon ar gais y Pwyllg 1) a gyfarfu yn LIandrindod, gan obeithio y prawf yn help ynglyn a'r Ymgyrch fwriedir ddwyn ymlaen yn yr holl Gyfundebau yn ystod mis- oedd y gaeaf yma, ac hefyd yn symbyliad i'r eglwysi sydd hyd yn hyn heb ymgymeryd a'r gwaith. Pe ceid ond hanner yr eglwysi hynny i wneud cystal a'r eglwysi y mae eu henwau ar y Daflen, cawesm addewidion am dros £ 50,000 erbyn adeg yr Undeb ym Mrynaman. Gadawer i ni ddeisyf ar gyfeillion y mudiad ymhob Cyf- undeb i wneud eu goreu ar ei ran. Mae dros £ 3 ,600 o'r addewidion hyn wedi eu talu yn barod, a £3,500 ohonynt yn y War Loan yn dwyn llog o 41 y cant. Gosodir addewidion gweinidogion a pherson au eraill perthynol i'r eglwysi sydd heb anfon rhestr i mi dan yr enw 'Addewidion Personol.' Dyma fel y saif addewidion yr eglwysi yn y gwahanol Gyfundebau :— ABERTEIFI, £ s. c. Ffaldybrenin 18100 Addewidion Personol 180 17 o BRYCHEINIOG. Troedrhiwdalar 36 10 o Beulah 18 5 0 Olewydd o o Addewidion Personol 138 7 6 GORDDEWIN CAERFYRDDIN. Tabernacl, Whitland 60 9 o Bethel 10 10 6 Hernion, Conwil 10 0 0 Elim, Caerfyrddin 1 I 7 6 Addewidion Personol 251 17 6 DWYRAIN CAERFYRDDIN. Capel Als, Llanelli 402 8 o Tabernacl, eto 120 10 o Dock, eto 64 14 o Noddfa, Pontyates 1750 Pontyberem 51 o o Jerusalem, Gwynfe 29 12 o Capel y Maen, eto 52 3 o Gwynfryn, Amanford 60 5 6 Bethesda, Tumble 177 12 6 Capel Seion 22 10 o Addewidion Personol. 200 9 o GORDDEWIN MORGANNWG. L, benezer, Abertawe 813 14 2 Henrietta Street, eto 161 17 6 Cwmbwrla 202 1 o Capel Newydd, Killay 91 7 6 Crwys 13 12 6 Bethlehem, Abercrave 107 12 6 Tynycoed 74 5 o Siloh, Glandwr 265 7 6 Bethel, Sketty 28 o o Siloam, Pentre Estyll 120 o o Danygraig, Alltwen 22 15 o Horeb, Casllwchwr 41 50 Horeb, Treforris 48 o o Hermon, Plasmarl 58 3 o Hebron, Clydach 89 7 o Alltwen 78 3 o Tabernacl, Pontardawe 105 5 6 Bryn Seion, Glanaman 130 14 3 Mynyddbach 51 10 o Sardis, Ystradgynlais 66 2 6 Peniel, Penrhos 22 2 6 Bethania, Rhosamall.. 23 2 6 Ebenezer, Gorseinon 16 15 6 Saron, Gendros 14 7 6 Godrerhos o Saron, Crynant 50 o o Addewidion Personol. 365 5 0 DWYRAIN MORGANNWG. Bethesda, Barry 348 7 6 Porth 340 ig 6 Hermon, Treorci 123 8 6 Tabernacl, Barry 54 12 9 Minny Street, Caerdydd 151 13 o Saron, Ynyshir 137 15 o Ebenezer, Glantaf ri 5 o Siloh, Pentre 90 10 o Bethesda, Ton 104 10 6 Sardis, Pontypridd 230 13 6 Soar, Llantrisant 70 15 o Efailisaf 57 17 6 Caersalem Newydd 110 o o Seion, Pontypridd 45 7 6 Groeswen 17 5 0 Soar, Cwmparc 65 14 6 Trerhondda lIS 2 6 Carmel, Pontyrhyl 11 15 6 Bethania, Dinas 32 o 6 Heolycyw 25 o 6 Pontyclun 38 10 o Addewidion Personol. 249 19 5 GOGLEDD MORGANNWG. Soar, Merthyr. 603 8 6 Bethesda, eto 48 15 o Tabernacl, Treharris 124 16 6 Ebenezer, Trecynon 109 4 6 Gwernllwyn, Dowlais 35 o o Bethania, Mountain Ash 93 14 o Siloa, Aberdar go o o Saron, Troedyrhiw 32 7 6 Adulam, Merthyr 27 o o Nazareth, Pontlotyn 78 o 6 Addewidion Personol. 101 17 o DEHEU MORGANNWG. Bethesda, Briton Ferry III I o Soar, Seven Sisters. 123 12 o Onllwyn 114 7 6 Elim, Mynydd Cynffig 71 13 6 Tabor, Bryncaws 42 5 o Addoldy, Glyn-nedd 41 16 o Jerusalem, Resol ven 31 7 6 Drefnewydd, Porthcawl 25 10 o Addewidion Personol.. 71 15 o MYNWY. Mynydd Seion, Casnewydd 89 o o Addewidion Personol., 1800 PFNFRO, Ebenezer, Tyddewi 48 o o Solfach 48 o o Bethesda a Dlandysilio 65 o o Hen Gapel, Maenclochog 28 15 o Siloh, eto 10 5 o Addewidion Personol. 233 o 6 MADDWYN. ■ Dlanfyllin 73 15 0 Nantymeichiaid 4 14 6 Braichywaen 11 o o Sardis 15 12 6 Ebenezer, Dlaugynog 20 o o Bethania, Penybontfawr 15 10 o Croesoswallt 28 13 0 Addewidion Personol. 1800 J MEIRION. Rhestr trwy law y Parch. W. Pari Huws, B.D., Dolgellau 152 5 o Eglwys y Bala 52 15 o Soar, ger y Bala 12 10 o Arthog 43 10 o Rhydymain 26 5 o Addewidion Personol.277 o o DERPWD A MANCHESTER. Tabernacl, Lerpwl 226 2 o Park Road, eto 321 2 o Kensington, eto 21 7 o Great Mersey Street, eto 3480 Birkenhead o 6 Liscard 3 I 10 o Marsh Lane 15 13 o Southport 16 5 o Rhodd Two Friends 50 o o Addewidion Personol. 94 5 o LLUNDAIN. King's Cross. 337 16 o Radnor Street 50 o o The Congregational Insurance Com- pany, Limited 65 o o GORLLEWIN CAERNARFON. Beddgelert 8 15 o Cedron, Nantmor 8 10 o Soar, Penygroes 71 1 o Rhoslan 50 16 2 Nazareth, Dlanllyfni 1500 Horeb, Mynytho 10 2 6 Jerusalem, Cricieth 37 2 o Penlan, Pwllheli 110 5 o Capel Helyg 13 19 5 Cilgwyn 1163 Dlangybi 8 o o Sardis 12 10 o Dlanystumdwy 13 4 0 Borthygest 22 15 o Llanbedrog 1750 Penrhyndeudraeth 44 5 0 Capel Coffa, Porthmadog 31 0 0 Tabor, ger Porthmadog 28 12 6 Penmorfa 7 10 o Bethel, Bryncroes 0176 Addewidion Personol. 30 10 o GOGLEDD CAERNARFON. Salem, Caernarfon 202 13 o Pendref, eto 30 4 o Bozrah 22 2 o Bethesda 119 17 2 Penmaenmawr 66 o o Addewidion Personol. II3 10 o DWYRAIN DINBYCH A FFLINT. Bryn Seion, Brymbo 117 5 o Gwrecsam 66 10 o Coedpoeth 38 5 o Salem, Ponciau 100 o o Addewidion Personol. 133 13 o GORDDEWIN DINBYCH A FFLINT. Sam a Dlwynhelyg 13 19 9 Abergele 80 10 o Dlangwyfan 32 16 o Salem, Pwllglas .2900 Albion Park, Chester 62 5 o Graigfechan 12 15 o Pendref, Rhuthyn 80 7 6 Bryn Seion, eto 1926 Dinbych 126 1 o Bethlehem, Llanelwy .41160 Waengoleugoed, eto 16 7 o Addewidion Personol. 51 15 1 MON. Cana 55 16 o Berea 24 16 o Llangefni 51 9 6 Bodffordd 24 15 o Rhosymeirch 836 Noddfa, Caergybi 33 18 6 Talwrn II 17 0 Moelfre. 33 8 6 Llanerchymedd 98 7 0 Addewidion Personol. 150 4 o Heblaw yr addewidion a geir Tn y DaRen hon, mae geiinym addewidion am rai cannoedd 0 bunnau oddiwrth bersonau o'r tuallan i'r Cyf- undebau Cyuireig. -Cawsoiii liaws o'r addewid- ion hyn inewn Cyfarfodydd Chwarterol, a dichon i mi wneud ambell gamgymeriad wrth gysylltu addewidion. personau felly a'r eglwysi y perth- ynent. Felly, os gwel ambell eglwys fwy neu lai n. a'i haddewidion ar ei chyfer, sicr gennym y maddeua i ni am yr amryfusedd. W. j AML, S, Arolygwr. THOMAS DAVIES, Trysorydd. W. Ross HUGHES, Ysgrifennydd.

Advertising