Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

LLANELLI.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLANELLI. Y mae'r gwaith o harddu ac adgyweirio'r capel vmron a chael ei orffen. Disgwylir y gall yr eglwys ddychwelyd iddo i addoli ar fyr amser bellach. Yn y Pt-rish Hall y cyferfydd bob nos Sul yn awr, ac y mae'r Ysgol Sul yn dair rhan, ac yn cyfarfod mewn gwahanol leoedd. Bydd pawb yn falch o ddychwelyd i'r capel. Edrycha yn hardd a gwych, a dian y rhydd lawer o fwyn- had i'r eglwys a'r gynulleidfa weld y gwaith wedi ei wneud. Ffaith bur darawiadol yw hon-iiiai un o frodorion Belgium sydd wedi bod wrthi fwyaf yn paentio ac addurno'r nenfwd. Cofir am y rhyfel mawr fel y flwyddyn y gwnaed y gwaith, pe ond drwy gyfeirio at hyn. Cynlialiodd Cor y Plant, o dan arweiniad Mr L. W. Adams, gyngerdd eithriadol Iwyddia-nnus yn y Drill Hall ar nos Sul yn ddiweddar, ar ol holl odfeuon crefyddol y dref. Yr oedd y neuadd fawr yn orlawn, a Mr D. Brazell yn canu gyda'r cor. Gwnaed casgliad tuag at anion cysuron i'r milwyr Cymreig, a throsglwyddwyd ynfagos i £ 18 i'r drysorfa at hynny. Parhau yn bur wael y mae Mr Meudwy Davies, yr organydd, wedi wneud am wythnosau bellach. Llonnodd a siriolodd a daeth ycliydig yn well yr wytlmos ddiweddai. Gobeithia pawb am ei adferiad buan. Gwneir y gwaith gyda'r offer- ynnau hyd nes y dychwelo gan ddau o frodyr ieuainc yr eglwys—Mri Robert Charles ac A. C. Richmond. Mae'r gweinidog, Dr Gwylfa Roberts, a'r ysgrifennydd, Mr Rhys Richards, ynghydag ael- odau y Pwyllgor sy'n cario allan drefniadau'r adgyweirio, wrthi yn brysur yn ymweled a. theuluoedd ac a phersonau unigol yn yr eglwys yr wythnosau hyn er mwyn sicrhau addewidion sylweddol i gyfarfod a'r draul. Siriol yw eu derbyniad ymhob man a chan bawb, ac y mae nifer ragorol wedi addaw cyfrannu yn y cyfar- fodydd agoriadol symiau gwir anrhydeddus. Gwyr yr eglwys sut i fynd o gwmpas pethau yn dda; a dim ond iddi gymeryd at unrhyw waith, hi a'i gwna gydag urddas. GOHEBYDD. I

Advertising

; NAZARETH PONTLOTYN.

' GWYLFA A'R OFFEIRJAID.'