Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

ABGRAFFU! ARGRAFFU ARGRAFFU! Dymunir galw sylw yr Eglwysi, Ysgolion Sul, Cymanfaoedd Canu, ac ereill fydd ganddynt rywbeth i'w argraffu at I Sff yifa'r' Tysta'r' Cenad Hedd' Mae yn y Swyddfa hon gyflawnder o LYTHRENNAU (Type) a PHEIRIANNAU o'r gwneuthuriad diweddaraf a mwyaf costus. I Ymuymerir au Aruraffu pob math 0 Lyfrau, &c. Ymgymerir ag Argraffu pob math 0 Lyfrau, &c. Cyfrolau o Bregethau; Adroddiadau Eglwysig; Programs Cymanfaoedd Canu ac Eisteddfodau; pob math o Gerddoriaeth yn y Sol-ffa Cardiau a Phlacards Gwyliau Te, Cyngherddau, Darlithiau, a Chyfarfodydd Blynyddol; a IYlyfrau Cyfrifon a bob math. Pawb sydd am gael eu gwaith wedi ei droi allan yn ddestlus cywir, cyflym, ac am brisoedd rhes., ol, anfoner at JOSEPH WILLIAMS & SONS (Merthyr), LTD., SWYDDFA'R 'TYST,' MERTHYR TYDFIL. SEILIAU'R FFYDD, SEF Cyfres 0 Ysgrifau ar Bynciau Duwinyddol, Gin Ddeg o Weinidogion yr Araibynwyr. Golygydd- Parcn J. LEWIS WILLIAMS, M.A., B.Sc. a V Llyfr Goreu a Rhataf yn yr Iaith. ROWN 8VO. 805 0 DUDALENAU. PRIS 3/- NET GYDA'R POST, 3/4. TAL GYDA'R ANCHEB. D an f oner yr Archebion i'r Cyhoeddwyv- Joseph Williams & Sons, Merthyr TRI 0 GATECISMAD (AR GAN) I BLANT, aIR y Parch. H. T. JACOB. Ponfol. (" I -Y Deg Gorchymyn. Sef- ? IL—Y Nefoedd. Set_ I III.-Y Gaethes yn Nhy Naaman. Y TrI uchod yu Un Pamphfedyn.-Pris Csiniog toe. y Dwsin, 50 am 3s. 100 am 5s. 9c. I OlucHad wedl ei data am Piaendftl. Vw OACL 0 s wyddfa'r TYST, KItRTHYIU r CYMANF A BREGETHU ANNIBYNWYR MERTHYR A'R CYLCH. iANERCHIADAU A draddodwyd yn NghyffliHachau y QymanVa uehotf yn 1910. 1811 I 1912, Mewn Llian, 60. Gyda'r Post, 7e. SWYDDFA'R "TYST," Merthyr. HEN EMYNAU aiSGLWTD GAN Y DIWIDD" Barch. J. BOWEN JONES, B.A., ABERHONDDO, 110 tudalen dariun. Mewn Ulan, 2/ amlen bapur, 1/6; trwy'r Post 2!c. ychanegol. SWYDDFA'R "TYST," MERTHYR. LLYFRAU CYMRAEG AR WICRTia Ylq Swyddfa'r 'Tyst,' Merthyr Tydfil. S. C. CYMRU FU ? O I'R AIFFT AC YN 01,. Gan y Parch D. RHAGFYR JONES, Tre- orci I 6 0 GORLANNAU Y DEFAID. Gan GWYNETH VAUGHAN 2 0 YR ABERTHAU. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 3 0 DRYCH PROFFWYDOLlAETH. Gan y Parch JOHN HuGHES "2 0 Y PARCH, w. THOMAS GWYNFE: EI FYWYD A'l WAITH. Gan y Parch T. GWYN THOMAS, Abephonddu 3 0 YR IESU A'I GYFElLLION. GaD y Parch OWEN EVANS, D.D. 20 LLITHIAU 0 BENTRE ALUN. Gan S. M. SAUNDERS I 0 BYWYD A GWAITH HENRY RICHARD, A.S. Gan ELEAZAR "3 TYWYSENNAU ADD FED, A CHOFIANT Y PARCH PRYCE HOWELYLY, FFESTINIOG. Gan Dr OWEN EVANS, D.D. 2 6 ALBUM ABERHONDDU —Sef Hanes y Coleg o 1755 i r880. Cynhwysa Pyr-Gofiantau a 267 o Ddarluniau o'r Myfyrwyr 5 0 COFIANT Y PARCH ??S?'? o NEFYN. Gan y Parch oT ROBERTS, Lerpwl 20 GWAITH BARDDONOL HWFA MON o 6 COFIANT TANYMARIAN 2 6 Y LLOFFT RACH. Gan y Parch D. RHAGRYR JONES, Treorci 3 6 TEI/YNEGION MAES A MOR. Gan EIFION WYN 1 0 Y PULPUD ANNlBYNNOL. Yn cynnwys 26 o Bregethau gar ^.wahanol Weinidogion 3 6 DANIEL OWEN Y NOFEkYDD. v Bywgrafliad. Gan ISAAC FouLKps 2 6 V DIWYGlAD YM MHENTRE ALUN. Gan S. M. SAUNDERS 2 0 HTT ANES IESU GRIST I BOBL IEUAINC. Gan y Parch D. SILYN EVANS, Aberdar 1 6 BYWGRAFFIADAU Y BEIBL a Phregethau eraill. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 3 6 GOLEUNl YN YR HWYR. Gan y Parch E. HERBER 3 6 DARIYLTHIAU GvVIIym HIRAETHOG ar LUTHER, GARIBALDI, PALMERS TON a PHANTYCEL YN 2 6 YR HEN A'R NEWYDD MEWN DIWINYDDIAETH. Gan y Parch D. ADAMS, B.A., Lerpwl 2 6 SER Y DWYRAIN. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 2 6 CANEUON Y BWTHYN. Gan y Parch H. T. JACOB, Abergwaun i e VICTORIA. Gan y Parch GRIFFITH ELLIS, M.A., Bootle 2 0