Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael Rhaglenni Cymanfaoedd Ganu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i Swyddfa'r, Tyst a'r 'Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. Old College School, Carmarthen. PRINCIPALS— Rev. J. B. THOMAS, Rev. D. GLYNDWR RICHARDS, B.A. B.D. Preparation for Various Examinations. BRILLIANT SUCCESSES, Free Illustrated Prospectus sent on application. AT SWYDDOGION EGLWYSIG. Llythyrau Cymeradwyaeth. WEDI eu hargraffu ag enw yr Eglwys tY amynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flamdal—3s. 6c., 55., a 6s, 6c. Clttdiad yn rhad. Cynhwysa y Llythyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o hynny a chedwir y Rhan arall gan yr Eglwys ei hun. I'w gael gan JOSEPH WIWAMS & SuNS (Merthyr), Ltd., Swyddfa'r TYST, Merthyr DWY FIL ODYSTION Bywgraffladau Byr o'r Prlf Wronlald, &c. ——— ——— GAJW l' Parch. T. Mardy Rees, Castellnedd 14 tudalen. Pris, Lliss, 4c.¡ amlen bnpur, Ie. cludiad, ic. vn ychwmnegol; blaendal Iyd. A rchob. Oddlwrth y Cyhooddwyr- JOSEPH WILLIAMS & SONS, (MERTHYR), I,TD., §WYDD»A'I 'Tvs't.' MWRTHYB TYDm. CENNAD HEDD. PRIS DWY GEINXOG YN Y )(18 Golygydd, Parch. J. JONES, Merthyr RHIFYN TACHWEDD, 1915 OYNHWYBIAD, Y Drysorfa Ganolog, gan y Parch James Obarles, Dinbyoh. Gweddiweh yn Ddibaid,' gan y Parch Enoch Hughes, Abercanaid. Eglwys Ddnw a Ohenhedloedd y Byd,' gan Dr OampbeU Morgan. Y ddiweddar Miss Eleanor May Davies, Gwmparc (gyda darlnn), gan y Goiygydd. Oofnodion Misol gan y Golygydd-Bin Rhathr yn y Gorllewin-Ferdinand y Bradwr—Beth am Groeg a Rwmania-Oytlesiad Dr Dwight Hillid- Y diweddar Barch Owen Thomas, M A. Nerth Gweddi, gan Clwydwenfro. Nodiadau Llenyddol. Y Goloin Farddonol- Ymdeitbgan Ddirwestol, gan Idris, Rbymni-Gloywa dy Gymeriad, gan Alfryn —Crist yn yr Ardd, gan luwchlyn, Merthyr. Tbn-I Talyllyn,9 gan J. Treflan Jones, L.T .S.C., Bethesda. Y Wers Sabothol, gan y Parch D. Enrof Walterai M.A., B.D.. Abertawe. I'w gael oddlwrth Ddosbarthwyr 1r Hglwysl, non o Swyddfa'r I Tyst." lfcrthyr Tydfil. Os am PENCE ENVELOPES wedi eu bargraffu a'u rhifnodi yn ddestlus, anfoner i SWYDDFA'R TYST, MERTHYR TYDMI,. RHWYMIR LLYFRAU 0 BOB MATH A MAINTIOW AM BRISIAU RHESYMOIy, AC O'R GWNEUTHURIAD GOREU, YN SWYDDFA'R 'TYST, MERTHYR. Poteli Mabwysiedir et yn swr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a 2/3 Ohenadaethan o flaen unrhyw nn arall. G W I N O E D D 1/9 OYMUNDEB ANFEDDWOL WELCH. Dafn diwyd Anfonwch 6c am ddwy botel ?_??, ? ??? ''? sampl a'n Hyfryn arbenig, yr W Carlile Psroh ??yddwyboda?thl?n Carlile, Parch am ein gwinoedd befyd, dyst-  iolMthan oddiwrth lawer o S Oenadlael th Ley- ?idogioB adnabyddns, y SIan. rhai sydd wedi eu defnyddio. -WIE]ECI-I,S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu. Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yo wlr hufen y Grawnsypian Molusaf a dyfir. POTELI FEINT, 28 6c. pob un o ba tal gynrychlolan ncdd uwchlaw pam* pwyi o rawnwln, wedi eu gwarantu yn rhydd oddlwrth alcohol, lurnl, ølwgr, dwfr, lllw, nen unrhyw fater I roddi blaa. Y mae surni, felly, ntd yn unlg yn Ddlod lachus a Metal, ond yn donlc cryf-Meddyglnlaeth Natur-anmhrllladwy 1 glelflon, neu lie y mae angen maeth adelledydd y gwaed, torwl syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwyx WELCH'S Non-AlcohoUc INVALID WINE Budd pur y grawuwln, y mae yn adferydd y geUir el roddi I &letaon gyda pheFCatth mae yn adfery Wlonir Potel Beint fei eampL gyda manyllon lawn, yn rhad drwy y post ar dderbynlad 2* 0c. Welch Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C. YN AWR YN BAROD. "GORBU DYSG, GAIR DUW." "LLAFURWYE SEION, Sef HANES UNDEB YSGOLION SABOTHOL ANNIB YN W YR GOGLEDD PENFRO, 1844-1914, Gan y Parch. E. J. LLOYD, Capel Degwel, Llandudoch. PRIS CHWECHEINIOG. l'W GAEL ODDIWRTH YR A WDUR. I u— r; 1!1yel r(Established over 100 Years),  ADJOINING TRAFALGAR SQUARE, Suffolk St., Pall Mall, LONDON. Telephone No.: 7314 Gerrard. j Telegraphic Address: Pleasant, London.' BED, BREAKFAST, BATH 58 tj and ATTENDANCE, OS. I PROPRIETOR—H. R. JONES. I ■===■