Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

WHj MMt £ h Wit t lose! Barg-i,ins iDPH S&L -a ATV F v m B snapped up every hour, JCH V at .Me? reat Sale! .????????? ?? A? Co n to-day a d get the finite, ENORMOUS SAVINlT^^ff^ ??S'' M?S??'?*"??? ??wt)!??! /??- S ?. "%??? the hundreds of am&zing offers RA!L in the windows I GOLD BUCKLE KEEPER OVID 18/6 Handsoti-iely ve i',i ZCLU3'?T TIER R INQ, carved 9 c t. b 7, Stc li C I. Gold (In so i8ct. Gold o b, "D' ?V,daing )? I Di, onds & 'E t- t,-e ARETY NRiAcZkORei. 3 6 Oft V41 YA 0 ?p l?a t e d IaL f'l?y a z s?x plated -sggr rtANDSOMt SILVC' WRIST WATC^ § J?sq LOCKET..j-nio keyless movement, H teww^ Ri,-I,ly (;hased with SiIS'dT1n/fimJ Pearl keepe,?,  0/6 jKcase.^ ^if0i//60 °Sr «*« ^/6.) IPW JHI8 somcaill% 10/6 I (unekeeDer IMffH I| sWilver case, sxtUrcokneg l aMtHWlfii a—sW ■ anas \\Z ^callww! 1  ^r Seize this Watc h ma k er to the Admiralty. E II 9 H i 9 h S 1., Me rt h yr. to-day! Ai(d 265 Oxfor?t Street. Swaasea. 1 ThepolsAl,?,(,, ,?t N(,iN,p(,?rt :3iid Car(lilf.. N ?? New design, with Diamond  ? te Na ^NHHINIIIIIIIIIIPIIII PHI MMMMMIMTIMIIIMFJMIMMMMMMM ID.R. G-EIPl'ITH JOTTAT New design, bacl? f r photo g-H.-Samuel, I 10 Market Street, Manch ster. MEWYPD EI GYHOEDD!? NE V"DD El GYflOEDDI. Hanes bywyd y Cenhadwf enwog, gyda lliaws o Ddarluniau gwych, GAN Y PARCH. H. M. HUGHES, B.A., CAERDYDD. 'PRIS Sh NET. Cyhoeddir, dros Gymdeithas Genhadol Ijlundain, gan yr Oxford University Press. Pob archebion i Basil Mathews, Ysw., M.A., London Missionary Society, 16 New Bridge-street, B.C. At Bwyilgorau Cymanfaoedd Canu, &c. DVMUN A JOSEPH WILLIAMS & SONS, LIMITED, Swyddfa'r 4 Tyst,' Merthyr, Wneyd yn hysbys eu bod wedi ychwanegu cyflawnder o Lythyrenau ar gyfer pob Argraffwaith yn y SOL-FFA. ac y troir bwynt allan gyda'r cyfiymdra mwyaf, am y prisiaa iselaf. Anfoner ana y teleran. At Bwyllgorau Cymanfaoedd Canu, &c Gweddi a Mawl," GAN Y DIWEDDAR ALAW BRYCHEINIOG. • TUMMI. MI 2g. gdkdohdo Swyddfa'r ",Ty»t," Merthyr. • I ?HHHHH? iHHHHt- ?HH? V ? MAE X   $ Beecham's I I T ? Piiis ? :t It:! :t yn gWl1eud rhai pethau yn well nag lmrhyw feddyginiaeth arall yn y byd. ? ? Mae yn bwysig cadw mewn cof pa ? bethau yw y rhai hyny er mwyn denE # ? yn glir effeithiau daionus a phell- ? gyrhaeddol y pelenau hyn. Dyry ? BEECHAM'5 PILLS gryfder i'r ? cylla gan sicrhau treuliad priodol, symudant y beil ymaith yn llwyr, rheoleiddiant yr afu a'r ymysgaroedd, pureiddiant a ehyfoethogant y gwaed, }-: ac fel canlyniad cadarnhant y gyfun- drefn o neriau yn barhaol. Maeut* I Yu Wirioneddol ? Yn Wirioneddot  '? berlau o iechyd, ac y mae meddiant r }t' ohoiiyiit yn nghyrhaedd tiawd a chy- }ti:: ? foethog fel eu gilydd. Os ydych yn y ? teimlo eich hun yn dyoddef cur yn y X ])en,yn (lin,gwanllyd a plirnddghvyf i i«, X ewch yn ddiatreg at BEECHAM'S PILLS, y rhai a gyfansoddir o gyffuriau nas dichon iddynt- eich "4" y- líiweidio ond yn sier a wnallt dclaiolll i chwi. Ymogelwc-h rhag y lluaws crach-gyffuriau newyddion a hysby- sebir mor feiddgar a chamarweiniol. ::0: Mae llawer o'r rhai hyn, pp,n nad ydynt yn hollol niweidiol i iechyd, jji yn ddiwerth ac yn fuan fe'u troir heibio ? rn ewn dibrisdod, tra ar y Haw araB, ceir ? BEECHAM'S PILLS wedi enm •JJ- enwogrwydd ysplenydd, ac am dair }:. cenedlceth wedi profi eu hunain yn X | Gyfeillion y Bobl. |  ———  Parotoir yn unig gan Thomas Beecham, 5 X St. Helens, Lanes. X X werthtrvnmhobm?Tne?nNych?. "i" ? <  ?MHHH? ???HHHH& ?????? ODLAU COFION F D A, RHAI O WEITHIAU BARDDONOL, Dr. E. PAN JONES, M.A., MOSTYN, Ymddangosodd nifer fawr o'r Darnau hyn o dan yr enw "JOHN A LD]TN, a derbyniwyd ceisiadau lawer i'w cyhoeddi mewn llyfryn. PRIS SWLLT. Trwy'r Post 1/2. 180 0 DUDALENAU. CYHOEDDWYR Joseph Williams & Sons (Merthyr), LTD. SWYDDFA'R I TVST,' MERTHYR TYDFIL ^rn^irnSfSit^^mBiSsstssmumBKi^BmKmammammi, mm nrinr1u The Weishman's Favourite. (MABON Sauce OW As good as its Naam. S DON'T FAIL TO GET IT. S st Prtar St, CaN.