Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

TABOR, MAESYCWMWR.i

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

TABOR, MAESYCWMWR. Cyrddau Diolchgarweh, Cynhaliwyd y rhain y Saboth, Hydref lOfed, pryd y cawd pregethau. rhagorol ao amserol gan ein gwaiaidog fore a hwyr; hefyd cafwyd cyfarfodydd gweddi nos Lun a nos Fawrth, pan gydunwyd gan ntfer o oglwysi y He i ddiolch am ryfedd ddaioni Dnw ar hyd y Swyddyn, er cy[QEnct cynhyrfiadau y byd. Yr oedd y eapel wedi ei addurno & blodau hoirdd gan chwiorydd caredig yr eglwya. Cwrdd y Bobt lettainc.-Maor rhaglon a.ta y tymor wedi ei thynnu allan, ac y mae'a werth ei chanmoL Efys Mr Powell, ein gweinidog, ynHywydd; ysgrifennydd, Mr W J. Thomas; trysoryddes. Miss Nellie WiHiams. Edtychir ymlaen am dymor o wir Iwyddiaat yn feddyliol ac ysbrydol. IGymrodorion ystretd Mynach (t'r. Cytelt.- Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y tymor aos Wener, Hydref la.f, yn neuadd newydd Ystrad Mynaoh. Cymerwyd fha.n yn y gyngerdd ga.n barti o ysgol Hengoed, dan arweiniad Mr John Lewis, ysgo!feistr; Miss Thomas, Rhymm; Mr Lewis Jones, Aberbargoed, tenor; Mr T. WiUiams. Bargoed, ba.ritone. Canwyd peniM- ion gan Miss Dorothy Short a Mr Willie Davies yn dda odiaetb LIywyddwyd gan Mr W Goslett Beddoe, GeHigaer. Cyfeiliwyd gan Miss Llywela Lewis, Hengoed Cynygiwyd y diolchiadau gan Mr Thomas Hughes. yn cael ei ei!io gan Mr Phiitip Morgan. Mae'r gym- deithas wedi bod yn Sodas i sicrhau y Parch H. Edwards, B A, Maesycwmwr, i fod yn ysgrifenoydd yn He Mr EMis, yr hwn sydd wedi myned i Pembroke Dock o dan y Llywodraeth. Mae'r pwyllgor wedi tynau allan raglen dda. Bdrychir ymlaen am amsei!* da gan Gymry pybyr y cylch. Gobeithio y byddant yn Svdd- Ion i'r oyfarfodvdd. er danKos esiampt i'r Sa.is. LLEWELYN.

Advertising

Advertising

Ambell i F!ewyn Glas Oddtar…

Penywern, Dowtais.