Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

OTimnw" CROEN t" CNAWD ASGWRN. j Rhaid Gofalu am y rhai hyn. tsgeulusdod neu unrhyw Mwed |1 i'r rhai hyn drwy Ddamwain neu Glefyd a all achosi 1 BLOOD POISONING A MARWOLAETH. I Er mwyn ysgoi y perygl rhaid f ymarfer Meddyginiaeth Effeith- 1I iol mewn pryd. 'Does dim mor IIwyddiannus a 1j sicr a GOMERS BALM. I Mae hwn yn awr yn caei ei gydnabod ?an SIoedd K fel y Meddyglyn mwy&f sicr a dio?e! a ddar 11 ganfyddwyd erioed at iachau j C!wyt&M? Amb- I Isllion, Tardd- 1 iantau y Cnawd, — m ??-? I Eemna, Crach a 1 Hodd yn MMnau ?SMt, ——? ??T&?\ LiMisdau, Ys- ? ?? I wffj) II &aldanau,SmfVY ? .???tW"/ Uygrbdau BOn- ?jj? ??M?L? |1 ywod, Hant. a g. ?!? ISf ?\ 1 Babanod, Frl ?7?? 1 Piles, Tarwdeng j\ ?f.?f.?t Goo% oymalau f| iif. fMLzJ,) I1 hMU<. ?? ????/?t????/. Rhoumafick f 1 <M? ??' 1 PMn Cdn. I jfo$ Effeithio! at    ? S Hynod ? ?? ?? dioddef Effeithiol at MM poe?au dirfawr gan fy nglin s GLWYFAU Synyddau, ac yn parbau | A p felly hyd Des i mi iddef- Dyddio Gomer's Balm, yr f hwn ynebrwydd a esmwyth- S nnFQAII aodd y boe°f gwelibuodd |1 GOESAU. y olwyfau yn bur fuan. MILOEDD YN TYSTIO I'W 1 EFFEITHIAU HYFEDDOL. I Rhoddwch Brawf arno. Gwellhad sydd Sicr. Ar werth gan bob Chemist a Stores am Is 3c. Gofynner am I GOMER'S BaLM.' Myn, wch weled enw JACOB HUGHES ar bob blwch. Heb hyn twyll ydyw. Neu danfoner ei werth mewn Stamps neu P.O. at J ACO B HUGHES, M.P.S.,L.D.S.,| Manuracluring CfcaniM, Ponartit, Cardiff- Gwrthodwch bob peth arall. | DALIER SYLW. PWYSIG. Byddwn ddiolchgar i'n Gohebwyr am eu sylw i'r Cyfarwyddiadau canlynoi. I. Anfoner pob adioddiad o newydd- ion lleol, cyfarfodydd, galwadau, cynhadl- eddau, Cyfarfodydd Chwarterol, &c., yn uniongyrchol i'r Swyddfa. 2. Ond anfoner pob llythyr i'r Gol- ygydd,' llenyddiaeth i'w hadolygu, a gohebiaethau i Golofn yr Kglwys' yr syth iddo ef- } 7 GLYNRHONDDA STREET, CARDIFF. GOL. GOL. HY SB Y SI AD A L1 ENWADOL jause SviiW.—Bydd yn hyfrydweh gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbysiadan am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math arall o Hysbysiadan Enwadol, megis Newid Cyfeiriad, Newid Ysgrifennydd yr ag. lwys, &c., neu Hysbysiadau eraill, disgwylir y blaendai canlynol gyda'r Archeb :— 1.4. o Eiriau, Un tro is. 3c., a 6c am bob tro ychwancgol, 21 eto eto is. Sc., a 6c. eto 28 eto eto is. 9c., a gc. eto 35 eto eto 2S. 3c, a is eto Os na ddonfonii blaendal gyda'r Archeb, odir y priaoedd arferol am yr Hysbysiad CYFUNDKB LLUYN AC BIFIONYDD. QfNHfiLIR y Cwrdd Chwarter L-esf ym Moriab Llanllyfni, dydd Llun, Rhagfyr 6ad. Cyferfydd y Gyi hadledd Nm un y prydnawii, yn yr hon y ceir anerchiad gan y Parch R. W Jones, Cilgwyn, y Oadeirydd am y flwyddyn. Taer ddymuuir am bres- euoldeb y biodyr mor gryuo ag y byddo yn bosibl i gyfarfod diweddaf y flwyddyn. Abererch. HUGH DAVIES, Ysg. CYMANP A MIRION, 1916. QYNSBLIH yr uchod yn Arthog &r v dyddiau Mercber a lau, y 7fed a'r 8fed o Fehefin. Y pregethwyr ydynt y Parchn D. Stanley Jones, Caer- tarfon E. Gwylfa Soberts, D.Litt, LianoIH; Peter Price B.A., D.D., Rhos; a'r Pvifathraw Thomas Rees, M.A., Bangor. GEORGE DAVIES, Ysg. — CYMANFA UNEDIG DR YCHEINIOG A MAESYFED, 1916. QlNHKLIR y Gymanfa uchod y tro iiesvf yn Hay ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Mai 23in a'r 24ain, 1916. DAVID LLO f D, Ysg. CYMANFA MAIiDWYN, 19x6. gYDD y Gymanfa nesaf yn Penarth, ger LUnfair- caereinion, ar y dyddiau Mercher a lau, Mehefin 21ain a'r 22ain. I wesanaeihu disgwylir y Parchn H. Elfed Lewis, M.A., Llundain; Ben Davies, Pant teg Gwilym Rees, B.A., Merthyr; a D. J. Lewis, B.A., Tumble. Oeir ychwaneg o fanylion eto. E. WNION EVANS, Ysg, CYMANFA MYNWY 1916. QYNHELIR y Gymanfa itesaf ynglyn A'r (3y fa r, dab Cymreig yng Ngharmel, Ceadi, ar y dyddiau Mercher ao lau, Mehefin 28ain a'r 29ain, pryd y pregethirgan y Parcho O. Stanley Jonas, Caernarfon, a'r Perth Elfed Lewis, M.A., LlundaiD, ycghyda rhai o weinidogion y Cyfundeb. Ceir manylion pellach eto. CYMANFA SIR GAERNARFON, 1916. QYNHELIR yr uchjd yn Abersoch, ar y dyddiau lau a Gwener, Mehefin laf a'r 2il. Disgwylir i wasanaethu y Parchn Ben Davies. D.D., Castell. newydd Emlyn; FT. Eivet Lewis, M.A., Llundain; Peter Price, B.A., D.D., Rhos; a J. J. Williams, Treforris. E. T. EVANS, I vYsgn' HENRY JONESJ?. EGLWYS FENMAIN, MYNWY. Q VNllKUH Cyf»rfo(iyo(l i'r dibeu o ordBi, io Mr D. W E iwards, B A. (o uo!eg toBii Aberboijflda), yn weii-iaog i'r egltvys acha t ddJdd Sui. Tsehwedd 14eg, a'r Lluts, Taohwodd 15fed. Pt-eg-itau- yu vr odfeuon ddydd Sul paa y Pribthro Lewis, M.A B.D.; ac yn yr odfi nos Sul pregethii- ar Natur Ell wys.' Am 2 o'r gloch ddydd Llue. y bydd y Gyfarfod Ordeinio. Llywyddir gan y Parch R, E. PdregriLe, B.D., Phymni, a disgwylir y brodyr caciynoi yuo i gymeryd rhan yn y gweithrediadal, Parchii J. B. Llewelyn, Mynyddislwyn; C Tawelfryn Thomas, Groes Wen P. W. Hough, Ooed-duon M. P. Moses, Hirwaun R. Evans (yr han weioiiog) Mr George Lewis, B. A,t LoJeg Uoffa ^be; h oiid iu, ao eraill. Trtidduds y aiars ¡'r>wbi¡i'bg -A y p.,Tt-h fct. T. V,,Iiifianis, Pa t-t.!f, aetfyrddio. Ai.u"6 <J'r giucb nos Lnn p egfthi stars i'r egiwys g4 y Farob Jacob Jones, Is- .ywydd y. U,"cteb, a phn-g-ttu h.,ty,i /š'j,fj y P,ueh Rbys T. Williams Bydd y.. lid.. gan aeiod«iu yr egiwys g.oesiwu n gyunes y swt « fVUliO foci gyda hwvut ar achiysur mor bwysig a di sdorol. G. H. EDWABUS, vsg. CYFUNDBB CYMREIG PENFRO. QYNHWLIR Oyfarfod Uhwarterol nesaf y Oyfuadeb nchod ym Mhenygroes ar y dyd liau Miwrth a Meicher, Tachwedd 23ain a'r 24uu. Oyuhidledd am 2 o'r gloch y dydtf cyntaf. Wedi tsorflfeu a gwaith arferol y Gynhadledd, ago-ir ymddiddan gan y Parch J. T. Phillips, Hebrou, ar y mater, Pr.fi*d o Grist Disgwylir y P-rch J U. Rees, D.O., Bryuberiiu i bregethu dydd Mi-"her ar (Uuwau DllV fel cysuron i'r Sai, t I By.1.1 <>erbv<tau yu .'rymyoh y I yd i oyntaf yo cjfufod y t ên 11.39. Oioich-i y Paroh D. M. Thomas am a r oddiw,th bawb fwriadaut fod yn bresetmo) erbyu Tacbwedd 20fed. Gohmthir gwaled y frawdoliaeth yo gryno ar yr acbJysu". D. Will IA IMS, Ysg. MOLRAT at Ladd Tyrchod. YSGRIPENNA JOHN PKYSE, Maesymeirch- iY 'Blinid ni acw gan Dyrchod; cynyddent bob blwyddyn. fel yr oedd y tir a golwg ddifrifol aruo, ac yr oedd arnaf gywilydd ohono, ond clywais fod Mr Hugh Davies, Chemist, Mach- ynllethp wedi dyfeisio peth i'w 11 add yn ddidrafferth iawn. Ei enw ydyw MOLRAT, mewn packets 1/6 yr un. Pryusis backet, a rhoddais ef, yn ol y cyfarwyddyd, am ben pryfaid genwair, a rhoddais y rhai hynny yn wvbr y Twrch. Ni chooodd y Twrch mwv ivj «at!ygioiaetii Dayoget AT Anhwy 1 derau'r Croen a'r Gwaed )s ydych yn dyoddef od^iwrth anrhyw afiechyd sycd yn codi oddir anmhuredd y gwaed, megys ECZEMA 80UFULA, GWENWYN Y GWAED, OLWYFAD I) unrhyw natur, OHWYDDIADAU OROENOL OLUNIAU DOLURUS, GRYDOYMALAU, GOUT, &c., dylech brofi gwerth Clarke's Blood Mixture y Gwaed Burydd ac Adferydd bydenwog. Gwarentir I glirio y Gwaed oddiwrth pob anmhuredd sydd yn SODI ODDIWBTH BOB AOHOs, ac y mae yn rhydd oddi. wrth bobpetb sydd yn niweidiol i'r cyfansoddiad mwyaf gwanaidd i nn o'r ddau ryw, o fabandod hyd henain Miloedd o dystiolaethau o bob parth o'r byd. Oddiwrth yr holl FferylIwyr a'r Ystordai, 2s 9c y ootel. Gofynwch am Clarke's Blood Mixture CWYLIWCB BJ'ELVCHIADÁU DlWERTH If 1 ?ARCHER?? 1[^ GOLDEN RETURNS! M  REGISTERED  vj mm I Faostenile of One-Ounce packet. y Archer's I The Pepfoctioc of Pipe To6&c«jt 1 C??L A.- F-CRAJtr.