Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael c Rhaglenni Cymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i Swyddfa'r., Tyst a'r 'Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. Old College School, Carmarthen. PRINCIPALS— Rev. J. B. THOMAS, Rev. D. GLYNDWR RICHARDS, B.A. B.D. Preparation for Various Examinations. BPTTLT ANT SUCGBSSICS; Free Illustrated Prospectus sent on application. AT SWYDDOGIGN EGLWYSIG. Llythyrau Cymeradwyaeth. WEDI eu hargraffu ag enw yr Eglwys VY arnynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaendal -3s. 6c., 5s., a 6s. 6c. Cludiad yn rhad. Cynhwysa y Llythyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o hynny a chedwir y Rhan arall gan yr Eglwys ei hun. I'w gael gan JOSEPH WIUJAMS & SUNS (Merthyr), Ltd., Swyddfa'r TYST, Merthyr DWY FIL 0 DYSTION Bywgraffladau Byr o'r Prif Wronlaid, &e —— G M ? Parch. T. Mardy Rees, Castellnedd M tudalen. Prit, Llian, 4c.; amlen bapur, Ie. cludiad, 1 c. vn ychwanegol; blaendal gyda"r Archeb. Oddlwrth y Cyhooddwyr- JOSEPH WILLIAMS & SONS, (MERTHYR), I.TD., SWYDDVA'K Tysv,* MWMHYN TYDFIL. CENNAD HEDD. PRJS DWY GEXNXOG YN Y MIS Golygydd, Parch. J. JONES, Merthyr RHiFVN TACHWEDD, 1915 OYNHWYSIAD, Y Drysorfa Ganolog, gan y Parch James Charles, Dinbyoh. (Gweddiwch yn Ddibaid,' gan y Parch Enoch Hughes, Abercanaid. Eglwyis Dduw a Ohenhedloedd y Byd,' gan Dr Campbell Morgan. Y ddiweddar Miss Eleanor May Davies, Cwmparc (gyda darlun), gan y Golygydd. Oofnodion Misol gan y Golygydd—Ein Rhuthr yn y Gorllewin-Ferdinand y Bradwr—Beth am Groeg a Rwmania-Oyllesiad Dr Dwight Hillis- Y diweddar Barch Owon Thomas, M A. Nerth Gweddi, gan Ciwydwenfro. Nodiadau Llenyddol. Y Golofn Farddonol—Ymdeithgan Ddirwestol, gan Idris, Rbymni-Gloywa dy Gymeriad, gan Alfryn -Crist yn yr Ardd, gan Uwchlyn, Merthyr. Tbn-I Talyllyn, gan J. Treflan Jones, L.T.S.O., Bethesda. Y Wers Sabothol, gan y Paroh D. Enrof Walters, M.A., B.D., Abertawe. rw gaet oddlwrth Ddosbarthwyr yr Hglwyai, nea 0 gwyddfwr Tyt,I Marthyr Tydfil. Os am PENCE ENVELOPES wedi eu hargraffu a'u rhifnodi ynddestlus, anfoner i SWYDDFA'R TYST, MERTHYR TYDFIL. Athrofa Aberystwyth. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) Prifathraw-T. P. ROBERTS, M.A., LL.D. DECHREUA'R Tymor nesaf ar Ddydd Mawrth, Hydref 5fed, 1915. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o Ysgoloriaetbau (rhai ohonynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr Arholiad le yn Aberystwyth ar yr 21ain o fis Medi, 1915. Am fanylion pellach ymofynner 1- J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd Pote!i 2/3 A 1/9 Defnyddiwyd gan Parch Obas. Spurgeon, Parch W. Carlile, P&rch Fuller Gooch, Oenadileth Ley- I sian. Mabwysiedir et yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Ohenadaethau o flaen unrhyw nn arall. G W I N O E D D CYMUNDEB ANFEDDWOL NV IE T-i e n. Anfonwch 6c am ddwy botel sampl a'n llyfryn arbonig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd, dyst- iolaethan oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. -—WELCH'S— NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wlr hufen y Grawnsypiau Molusaf a dyfir, POTELI PEINT, 28 60. pob nn o ba rat gynrychiolan nodd uwchlaw pun' pwys o rawnwln, wedi eu gwarantu yn rhydd oddlwrth alcohol, aurnl, slwgr, dwfr, lllw, neu nnrhyw fater I roddl bias. Y raae ittirni, folly, nld yn unig yn Ddlod Iachus a Melus, ond yn donic oryf-Meddyglnlaeth Natur-anwhrisladwy I gleiflon, neu lie y mae angen maeth; adelledydd y gwaed, torwr syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S Son-Alcoholic INVALID WINE sudd pur y grawuwln, y mae yn adferydd y gellir el roddi i glelflon gyda pherSaitb ddyogelwch. Anfonir Potel Beint fel sampl, gyda manyllon lawn, yn rhad drwy y post ar dderbyniad 2s 6c. Welch Grape Juice Co.2 Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.Col YN AWR YN BAROD. "GOREIJ DYSG, GAIR DUW." "LLAFURWYR SEION, Sef HANES UNDEB VSGOUON SABOTHOI, ANNIBVNWVR GOGLSDD PEN FRO, j ——— — 1844-1914, —-— Gan y Parch. E. J. LLOYD, Capel Degwel, Llandudoch. PRIS CHWECHEIN10G. I l'W GAEL ODDIWRTH YR A WDUR. r;r Hotril rEstablished over 100 Years  ADJOINING TRAFALGAR SQUARE, Suffolk St., Pall Mall, LONDON. MepAoKe.yo.; 73:4 Gerrard.  ? T'?t-ftpAM?dd?M: Pleasant, London. ) BED, BREAKFAST, BATH  U and ATTENDANCE, Ob. ^jPRIETOR—H- JON^^j