Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

y ?tt? CALL ??ii??Bfi? ii?S"L7?????? tTSsT'J?rr/V ?y V? J Mm' ?W!?m???iy ? ?f ?JM?B? There's no time M ?B? F to losel Bargains W B M ???BB???? of a lifetime are being /TV y ?? jf)t))ft))B?F ?ftMrn??? anappod up every hour, BEmirsSBm tsS* fIn n V\ at H. Samuel's Great Sale! ?? &t H.Samuel's Great Sale: ??'?A??M?????jL?: )???M?B? ? ?B??" ? ENORMOUS get the ? .„ -??? ?MMK? "*<M ?a??A&tAf-?. ????t?t! 'TM!i? ?"E?M???"B? MM9BC MC ?Hw?!B MM ?? ./???'?%? S?t??????S? every article means for you! See ..jBf f   ???'? laS? GOLD BUCKLE K ER VIEDIDI igola, PAII) 8/6 carved 0 Life I ,veigbt, FINE CLUSTER RING, Gold (I SOICK 17 ili p Set with Cluster xact. Goict lo 6, ?S?cIding of Diamonds & a" I* Iiistraiis cen. sp 1 t 18/'6 Wedl"16 f io SET. N R AZOFI 5 1 vi 0 plate(-l Safety & blades, in fa h Iso-,ne tvq 0 ,ed nfflSf* SILVER WRIST WATCH. BJ case. LOCKET. Fiiie ? yless movement, (Often r/6.) Richly chased with ace,irate ?-,ii d relial)le. time. p earl lieeper, li;t,,i d 10/6 LUMINOUS WRISenT did 6/6 fienne tre. (sOonftiee n j5/6 19/6 stra CALL NOW A Seize.this Watc h ma k er to the A 01; amazing oppor-119 High S1.,  2(;5 Oxfo.?d S'?ree?,  There's Al o at Newport and Cardiff. OLD B no time I centre, and design, with Diamond I to lose I !| oannot 1 oall write1 for free catalogue ? § centre, and box at back for to H. Samuel, 110 Market Street, Manch -star. NEWYDD EI GYHOEDDI. DR- GRIFFITH JOHN ARWR CHI NA. Hanes bywyd y Cenhadwr enwog, gyda Iliaws o Ddarluniau gwych, GAN Y PARCH. H. M, HUGHES, B.A., CAERDYDD. PRIS 2/. NET.. Cyhoeddii, dros Gymdeithas Genhadol Llundain, gan yr Oxford University Press. Poo archebioa i Basil Mathews, Ysw., M.A., London Missionary Society, 16 New Bridge-street, E.C. At Bwyiigorau Cymanb.oedd Canu, &e. D if M U$A JOSEPH WILLIAMS ■& SONS. LIMITED, Swyddfa'r 'Tysi,' Merthyr, Wneyd ya hysbys eu bod wedi ychwanegu cyfiawnder 0 Lythyrenau ar gyfer pob Argraffwaith yn y SOL-FFA, ac y troir bwynt allan gyda'r cyflymdra mwyaf, am y prisiaa iselaf. Anfoner am y teleran. At Bwyllgorau Cymanfaoedd Canu, &c Gweddi a GAN Y DIWEDDAR I ALAW BRYCHEINIOG, I Tisdatess. fih II. MR AI thmel 9 Swyddfa'r 14 Tyst," Merihyr. I :t!c :t!c :t!c :t     MAE $ ¥ 2^ ? Beecham's I *I V*. Pills I :t: Ie. :i: ? yn gwneud rhai pethau yn well nag }i ? unrhyw feddyginiaeth arall yn y byd. :t; ? Mae yn bwysig cadw mewn cof pa J*» I bethau yw y rhai hyny er mwyii deall yn glir effeithiau daionus a phell- gyrhaecldol y pelenau hyn. Dyry f BEECHAM'S PILLS gryfder 'i'r }: ? cylla gan sicrhau treuliad priodol, symudant y beil ymaith yn llwyr, jfi rheoleiddiant yr afu a'r ymysgaroedd, JjS pureiddiant a chyfoethogant y gwaed, >ót ac fel canlyniad cadarnhant y gyfun- drefn o nerfau yn barhaol. Maent I Yn Wirioneddol I ?' berlau o iechyd, ac y mae meddiant  2£ +^ berlau o iechyd, ac y mae meddiant *f X ohonynt yn nghyrhaedd tlawd a chy- Y ? fothog!el eu gilydd. Os ydych yii *>f ? teim? eich bun yn dyoddef cur yn y ? pen,ynflin,gwanllydapbruddglwyfus, ;<s ewch yn ddiatreg at BEECHAM"?  J PILLS, y rhai a gyfansoddir 0 ? gy?uriau nas dichon iddyjit eich ivveidio ond yn sicr a wnant ddaiom ? i chwi. Ymogelwch rhag y Iluaws crach-gyffuriau newyddion a hysby- sebir mor feiddgar a chamarweiniol. Mae llawer o'r rhai hyn, pt"n nad ydynt yn hollol niweidio] i iechyd, yn ddiwerth ac yn fuan fe' u troir heibio ? mewn dibrisdod, tra ar y Haw arall, ceir BL, F-CHAM*S PILLS wedi enm X ? enwogrwydd ysplenydd, ac am dair >•> ? ceuedh?eth wedi profi eu hmiam yn ? Gyfeillion y Bobl. |  X Parotoir yn unig gan Thomas Beeeliam- }: ,.1. St. Helens, Lanes. ? Gwerthir vn mhob m..? ?ewn Nyohau, :t X ■ 5^ iHHHWXX I I ODLAU COFION CEFNYDFA RHAI 0 WEITHIAU BARDDONOI,, Dr. E. PAN JONES, M.A., MOSTYN, Ymddangosodd nifer fawr o'r Darnau hyn o dan yr enw "JOHN ALDPIN." a derbyniwyd ceisiadau lawer i'w cyhoeddi mewn llyfryn. PRIS SWLLT. Trwy'r Post 1/2. 180 0 DUOALENAU. CYHOEDDW YS Joseph Williams & Sons (Merthyr), LTD. SWYDDFA'K !TYST,' MERTHYR TYDFIL MOLRAT at Ladd Tyrchod. YSGRIFENNA JOHN PRYSK,, Maesymeirch- Bliiiid ni acw gan Dyrchod; cynyddent bob blwyddyn. fel yr oedd y tir a golwg ddifrifol arno, ac yr oedd arnaf gywilydd ohono, ond clywais fod Mr Hugh Davies, Chemist, Mach- ynlfeth, wedi dyfeisio peth i'w lladd yn ddidrafferth iawn. Ei enw ydyw MOLRAT, mewn packets 1/6 yr un. Prynais backet, a rhoddaia ef, yn ol y cyfarwyddyd, am ben pryfaid genwair, a rhoddais y rhai hynny yn wybr y Twrch. Ni chododd y Twrch mwy.'