Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael Rhaglenni Cymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i Swyddfa'r, Tyst a'r Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. Old College School, Carmarthen. PRINOIPALS- Rev. J. B. THOMAS, Rev. D. GLYNDWR RICHARDS, B.A. B.Dr. Preparation for Various Examinations. BRILLIANT SUCCESSES, Free Illustrated Prospectus sent on application. AT SWYDDOGION EGLWYSIG. Llythyrau Cymeradwyaeth. WEDI eu hargrafiu ag enw yr Eglwys tt amynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaendal—3s. 6c., 5s., a 6s. 6c. Cludiad yn rhad. Cynhwysa y Llythyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o hynny a chedwir y Rhan arall gan yr Eglwys ei hun. I'w gael gan JOSEPH WILLIAMS & SONS (Merthyr), Ltd., Swyddfa'r TVST, Merthyr DWY FIL o DYSTION — -+- BywgraMadau Byr or Prif Wronlald, &c. 0.&.11 T Parch. T. Mardy Rees, Castellnedd 84 tudnlen. Prit, Lllan, 40.; ttnlen bapur, Ie. cludiad, ic. yn ychwunegol; blaendal gyda't Archtb. Uddiwrth y Cyhoeddwyr— JOSEPH WILLIAMS & SONS, (MERTHYR), LTD., BwYDDv,L"it TYS'I.' MgBtHYX TYDm. RHWYMIR LLYFRAU 0 BOB MATH A MAINTIOLI AM BRISIAU RHESYMOL, AC O'R GWNEUTHURIAD GOREU, YN SWYDDFA'R 'TYST, MERTHYR. CENNAD HEDD. PRIS DWY QBINIOQ YN Y MIS Golygydd, Parch. J. JONES, Merthyr RHIFYN TACHWEDD, 1915 OYNHWYSIAD, Y Drysorfa Ganolog, gan y Parch James Charles, Dinbych. GweddXwoh yn Ddibaid,' gan y Parch Enoch Hughes, Abercanaid. Egiwye Dduw a Ohenhedloedd y Byd,' gan Dr. Campbell Morgan. Y ddiweddar Miss Eleanor May Davies, Gwmparc (gyda darlnn), gan y Golygydd. Oofnodion Misol gan y Qolygydd—Ein Rhuthr yn y Gorllewin-Ferdinand y Bradwr—Beth am Groeg a Rwmania-Oyffesiad Dr Dwight Etillis- Y diweddar Barch Owen Thomas, M A. Nerth Gweddi, gan Clwydwsnfro, Nodiadaa Llenyddol. Y Golofn Farddonol-Ymisithgan Ddirwestol, gan Idris, Rbymni-Oloywa dy Gymeriad, gan Alfryn -Crist yn yr Ardd, gan Cfwohlyn, Merthyr. j T6n—'Talyllyn,' gan J. Treflin Jones, L.T.S.O., Bethesda. Y Wers Sabothol, gan y Parch D. Enrof Walters, M.A., B.D.. Abertawe. rWlael oddlwrth Ddoabarthwyr yr Hglwysl, Ilta o gwyddter Tyst. Marthyr Tydfi. Os am PENCE ENVELOPES wedi eu bargraffu a'u rhifnodi yn ddestlus, anfoner i SWYDDFA'R TYST, MERTHYR TYDFIL. l'oteli Mabwysiedir el yn awr gaii Filoedd o Eglwysi. Capoll, a 2/3 Cheuadaetban o flaen unrhyw un arall. ? GWINOEDO 1/9 ?OYMUNDEB ANFEDDWOL | ^JT] "L (J j-j  ?VEIjCiH. § «anDpSch OS i sampl a'n llyfryn arbenig, yr ga.u Pi\rh Ohas.  ?'n ilyfryn Mbenig, yr wXiue IZt hwa a rydd wybodaeth Uvvu y-?n?P.rch am ein gwinoodd hefyd, dyst- E, uller Gooch, iolMth? oddiwrtb ?er 0 <?M?dM.th Ley. ?-emidogion adaabyddas, y BlaD. rhai sydd wedi en defnyddio. -WIEEcnls NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd CyngwuBgol, sydd yn wfr hnfen y Grawnsypian Melusaf a dyfir, POTELI PEINT, 2s 6c. pob an 0 ba ral gynryehlolasi nodd uwublaw pam' pwys o rawnwln, wedi en gwarantu yn rhydd oddlwrth alcohol sural, Ilwgr, dwfr, lllw, neu unrhyw fater I roddl bias. Y mae felly, nld yn nnlg yn Ddiod Iacbas a Melna, ond yn donlc cryf-Meddyglnlaeth Natur-anmhrlaladwy I glelflon, neu He y mae angen maeth; adelledydd y gwaed, torwt sycbed, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwya WELCH'S Noo AlcoholIc INVALID WINE sudd pur y grawuwln, y mae vu adferydd y gelllr el roddl I glelflon gyda pherflalth ddyoglwch. Anfonlr Potel Belnt fel tampl, gyda manyllon lawn yn rhad drwy y post ar dderbynlad 2s 6c. Wd 1h Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.Ci YN AWR YN BAROD. "GOREU DYSG, GAIR DUW." "LLAFURWYR SEION," Sef HANES UNDEB YSGOLION SABOTHOL ANNIBYNWYR GOGLEDD PENFRO, ———— 1844-1914, ———— Gan y ParCL E. J. LLOYD, Capel Degwel, Llandudoch. PRIS CHWECHEINIOG. I'W GAEL ODDIWRTH YR AWDUR. ■ zBj NES' Hotel! ? (Established over 100 Years), j ADJOINING TRAFALGAR SQUARE, Suffolk St., Pall Mall, LONDON. t t Telephone No.: 7314 Gerrard. j 6 Telegraphic Address: Pleasant, London.' j j BED, BREAKFAST, BATH  ) and ATTENDANCE, 5s. NB- ttJ! PROPRI ETOR-H. R. JONES. I