Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

"Dygwch feiehiau eich gilydd, ae felly eyflawnwch Gyfraith CRIST.11-GAL. vi. 2. y DRYSORFA GYNORTHWYOL o ID 5 40, C8 I HElyPU EGLWYSI GWEINIAID YR ENWAD I GYNNAL Y WEINIDOGAETH (SEFYDLOG AC ACHLYSUROL), Apelia y Pwyllgor yn DAER at bob Eglwys Annibynnol Gymreig yn Nghymru a Lloegr i gymeryd y mater i fyny ar Unwaith, er sicrhau fod yr Holl Swm wedi ei addaw cyn Cyfarfodydd yr Undeb ym Mrynaman, a chyfran helaeth wedi eu Talu i mewn. ANFONER-Rhestrau yr Addewidion i W. JAMES, Abertawe, Arolygwr. Pob Arian i T. DAVIES,|Lijjndain, Trysorydd. Gohebiaethau i W. ROSSHUGHES, Bokthygest, YsgHfennydd. Old College School, Carmarthen. PRINCIPALS- Rev. J. B. THOMAS, Rev. D. GLYNDWR RICHARDS, B.A. B.D. Preparation for Various Examinations. BRILLIANT SUCCESSES, Free Illustrated Prospectus sent on application. ATtiWYDDOttlOJSr EGLWYSIG. Llythyrau Cymeradwyaeth. WEDI eu hargraffu âg enw yr Eglwys tY amynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaenda1-35. 6c., 5s., a 6s. 6c. Cludiad yn rhad. Cynhwysa y Llythyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogicn yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o hynny a chedwir y Rhan arall gan yr Eglwys ei hun. I'w gael gan JOSEPH WIGWAMS & Suss (Merthyr), Ltd., Swyddfa'r TYST, Merthyr Athrofa Aberystwyth. (Un o'r Cohgan ym Mhrifysgol Cymru.) Prifathraw—T. P. ROBERTS, M.A., LL-.D. DECHRBUA'R Tymor nesaf ar Ddydd DMawrth, Hydref 5fed, 1915. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o Ysgoloriaethau (rhai ohonynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr Arholiad le yn Aberystwyth ar yr 2iaino fis Medi, 1915. Am fanylion pellach ymofynner a— J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd CENNAD HEDD. PRIS DWY GBSdSIOG- YN Y MIS Golygydd, Parch. J. JONES, Merthyr RHIFYN TACHWEDD, 1915 (JYNHWYSIAD. Y Drysorfa Qanolog, gan y Parch James Chariest Dinbych. Gweddlwoh yn Ddibaid,' gan y Parch Enoch Hughes, Abercanaid. Eglwys Ddnw a Ohenhedloedd y Byd,' gan Dr. Oampbell Morgan. Y ddiweddar Miss Eleanor May Davies, Cwmparc (gyda darlun), gan y flolygydd. Oofnodion Misol, gan y Golygydd—Ein Rhnthr yn y Gorliewin-Ferdinand y Bradwr-Beth am Groeg a Rwmania-Oyflesisd Dr Dwight Hillis- Y diweddar Barch Owen Thomas, M.A. Nerth Gweddi, gan Clwydwenfro. Nodiadau Llenyddol. Y Golofn Farddonol- Ymiaitbgan Ddirwestol, gan Idris, Rbymni-Oloywa dy Gymeriad, gan Alfryn —Crist yn yr Ardd, gan tJwohlyn, Merthyr. Tbn-l Talyllyn.1 gan J. Treflan Jones, L.T .S.O., Bethesda. Y Wers Babothol, gan y Parch D. Eurof Walters, M.A., B.D.. Abertawe. rwgael oddiwrth Ddosbarthwyr yr Hglwrsl, neo 0 Swyddfa'r I T"t." Marthyr Trim. Os am PENCE ENVELOPES wedi eu bargraffu a'u rhifnodi yn ddestlus, anfoner i SWYDDFA'R TYST, MERTHYR TYDFH,. Poteli 2/3 A t/9 Defnyddiwyd KanParch Chas. Spurgeon, Parch W. Carlile, Parch Fuller Gooch, Cenadaeth Ley- sian. Mabwysiedir ot yn &wr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Chenadaethau o flaen unrhyw un arall. GWI NO E D D OYMUNDEB ANFEDDWOL WELCH. Anfonwoh 80 am ddwy botel sampl a'n Ilyfryn arbenig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd, dyst- iolaethan oddiwrth lawer 0 weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. ——WELCH'S—- NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Gf-rawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hnfen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s Be. pob on 0 ba ral gynrychiolan nodd uwchiaw pum' pwye o rawnwln, wedi eu gwarantu yn rhydd oddlwrth alcohol, aural, aiwgr, dwfr, lUw, neu unrhyw fater 1 roddi bias. Y mae felly, nld yn unlg yn Ddlod Iachus a Melns, ond yn donlc cryf-Meddyglnlaeth Natur-anmhrlaladwy I glelflon, neu lie y mae angen maeth; adelledydd y gwaed, torwr syebed, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S Nor Alcoholic INVALID WINE sudd pur y grawuwin, y mae yu adferydd y gelUr el roddi I gleinon gyda pherffait d!Og91wc.An.lonlr Potel Belnt fel sampl, gyda manyUon ■ L. iL-J v post ar dderbynlad 2. 6c. Wel h Grape Juice Co.* d., Saraeen House, Snow HIT ondon, E.C. YN AWR YN BAROD. "GOREU DYSG, GA1 "LLAFURWYR S Sef HANES UNDEB YSGOLION SABOTHOI, ANNIBYNWYR GOGLEDD PENFRO, ———— 1844-1914, ———— Gan y Parch. E. J. LLOYD, Capel Degwel, Llandudoch. PRIS CHWECHEINIOG. I'W GAEL ODDIWRTH YR A WDUR. f JONES' HoteTI j (Established over 100 Years), ADJOINING TRAFALGAR SQUARE, | Suffolk St., Pall Mall, LONDON. f I 1 Telephone No.: 7314 Gerrard. ) ileiegraphic Address: Pleasant, London.' j BED, BREAKFAST, BATH  1 9 andATTENDANCE, 5s. I 1 and J PRIETOR-H. R. JONES. J