Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

"Dygwch feichiau eich gilydd, ac felly cyflawnwch Gyfraith CRIST."—GAL, vi. 2. y DRYSORFA GYNORTHWYOL o ëtC 45 C:», c:» c:» c:» I HELPU EGIyWYSI GWEINIAID YR ENWAD I GYNNAL Y WEINIDOGAETH (SEFYDLOG AC ACHLYSUROL), Apelia y Pwyllgor yn DAER at bob Eglwys Annibynnol Gymreig yn Nghymru a Lloegr i gymeryd y mater i fyny ar Unwaith, er sicrhau fod yr Holl Swm wedi ei addaw cyn Cyfarfodydd yr Undeb ym Mrynaman, a chyfran helaeth wedi eu Talu i mewn. ANFONER-Rhestrau yr Addewidion i W. JAMES, ABERTAWE, Arolygwr. |g Pob Arian i T. DAVIIES,, Pob Arian i T. DAVIES,|LWJNDAIN, Trysorydd. Gohebiaethau i W. ROSS HUGHES, BORTHYGEST, YsgHfennydd. Old College School, Carmarthen. PRINCIPALS— Rev. J. B. THOMAS, Rev. D. GLYNDWR RICHARDS, B.A. B.D. Preparation for Various Examinations. BRILLIANT SUCCESSES, Free Illustrated Prospectus sent on application. AT SWYDDOGION EGLWYSIG. Llythyrau Cymeradwyaeth. WEDI eu hargraffu fig enw yr Eglwys Yt arnynt, ac wedi en rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaendal—3s. 6c., 5s., a 69. 6c. Clndiad yn rhad. Cynhwysa y Llythyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig K Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu • Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o v hynny a chedwir y Rhan arall gan yr Bglwys ei hun. I'w gael gan joslmm WIUIAMS & SUNS (Merthyr), Ltd., Swyddfa'r TYST, Merthyr RHWYMIR LLYFRAU 0 BOB MATH A MAINTIOW AM BRISIAU PHITSYMOI,, AC O'R GWNEUTHTJRIAD GOREU, YN SWYDDFA'R 'TYST, MERTHYR. CENNAD HEDD. PRIS DWY GBINIOG YN Y Golygydd, Parch. J. JONES, Mertiiys RHIFYN RHAGFYR, 1915 CYNHWYSIAD. S. Sandbrook Yaw., Y.H., Merthyr Tydfil (gyda darlun), gfCU y Golygydd. 6Cymerwyd y Gwanwyn o'n Blwyddyn,' gan y Golygydd. 'Mae Sauta Olaus yn Do,],t an y ParohGwilym Rees, B.A., Merthyr. Oofriodion Migol-Arnith y Pifweinidog—'Tyred D'osodd i Slaeedo u, a ohyno th at —Jyfl g GweinidoKioti- i N,dolig. ocnarihu len\ddol Y uolofn FaridoTo) -Got),i,th v Pe b"dn. g » I h -en >s i £ v a** 0 y Ie -v* E ao wan Merth, rtab G e »df, gio Me.thyrfiib- Rhagoriaeth y Bob)An leeu, gau Idris, ithytnui Y Wers Sabothol, gau y Paroh D Enrol Walters M.A., B.D., Abertawe. rw ?Mt oddlwrth Ddosbarthwyr yr H?wyxt, Ma 0 OwyddWr ?t." MwtWI?? nou a Os am w PENCE ENVELOPES wedi eu hargraffu a'u rhifnodi ynddestlus, anfoner i SWYDDFA'R TYST, MERTHYR TYDFII,. Potell 2/3 A 1/9 Defnyddiwyd gan Paroh Cbas. I. Spurgeon, Paroh W. Carlile, Paroh Fuller Goooh, Oenadaeth Ley- sian. Mabwysiedir ot yn nwr gan Fiicedd o Eglwysi, Oapeli, a Ohenadaethau o flaen unrhyw un arall. GWINOEDD CYMUNDEB ANFEDDWOL WELCH. Anfonwoh 60 am ddwy botel sampl a'n llyfryn arbenig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd, dyat- iolaethau oddiwrth lawer 0 weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi en defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Oyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s 0e. pob un 0 ba ral gynryehlolan nodd uwcblaw pom' pwy. o rawnwln, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, surnt, Biwgr, dwfr, lllw, neu unrhyw fater I roddl bias. Y mae felly, nld yn unig yn Ddiod Iacbus a Melus, ond yn donlc ciyf—Me<Mvcrft>'? Natur—anmhrlsladwy I gletton, neu lie adetledydd y gwae term Gan y oynwya WELCH'S iudd pur y grawuwln, y juu y gelllt I gleiflon gyda pherfialth Jt> j(wch. Anfonir Pot, it fel sampl, gyda manylion lawn rn rhad drwy y post, .derbyiiiad 2B 6C. Wel;h Grape Juice Co.§ Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.CJ YN AWR YN BAROD. "GOREU DYSG, GAIR DUW." LLAFURWYR SEION, Sef HANas UNDEB YSGOUON SABOTHOL ANNIBYNWYR GOGI.BDD PBNPRO, ———— 1844-1914, ———— Gan y Parch. E. J. LLOYD, Capel Degwel, Llandudoch. PRIS CHWECHEINIOO. VW GAEL ODDIWRTH YR AWDUR. JONES7 Hotell (Established over 100 Years), ADJOINING TRAFALGAR SQUARE, Suffolk St., Pall Mall, LONDON. PdephoneN0.; 7314 Gerrard. Telegraphic Address: Pleasant, London. BED, BREAKFAST, BATH  JLjJB and ATTENDANCE, OS. PROPRIETOR-H. R. JONES.