Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

novel and useful Gifts of life long value for every-body-air-e shown at H. Samuel's this year at prices that mean a BIGGER SAVING THAN EVER for you. Make your choice early I With every purchase you got a handsome NOW 0 OQ 1 ,2 0 9/6 hall "a ? i er Izes or I. Ili BAG L OCKET. site HANDSOME "ioic, set 1114, MIRROR. front, beau- Sterling Sil?-ex, ti till? en- N 1 4z's", beautifully en- Flolds two graved; size 5-in photos. long. A charrr)ille ?, d SRfety Razor with plated li. semuel 91 slieathf. '?/C ST q,llou. H. SA zOI6 b "'eight, 'tk- jeat" 0 ?l lao itil 60 CIFI' FREE I- MSE OF YMaPOOKB. tA kt40,:I ??  A spc -,Ci,l far Shews the  ?'?G?  S?f?/.).?<ed  /some h'engraved A/<' V4RiST WATO tilii b MEN j otiv, Iva ver. late d 7-?,ewel i?ioveiiient, 01? IVIR of 7-iiC Teaspootis. in T, t;jiiek??eper, co LOU[TS. casecoii?pl N I c k e I 17/6s ilvei-ease. s pec'al o?Cter. sil%-er i?? eper, 1016 cis,, 25/ Gold the tvvo ow gh t i,?x(lti site design, set witti PRIZE a!i d Aiiiethvst ceiitrc. At Bwyilgorau Cymanfsoadd Canu, &c. O V Al UN A JOSEPH WILLIAMS & SONS, UMITBD, Swyddfa'r 4 Tyst,* Merthyr, VV neyd yn hysbys eu bod wedi ychwanegu cyflawnder o Lythyrenau ar gyfer pob Argraffwaith yn y SOL-FFA, ac ytroir bwynt allan gyda'r cyflymdra mwyaf, am y prisian iselaf. Anfoner am y teleran. At Bwyllgorau Cymanfaoedd Canu, &c u-Gweddi a Mawl," GAN Y DIWEDDAR ALAW BRYCHEINIOG. S Tuiston* Prts Sg. GeMr #J ehati § Swyddfa'r "Tyst," Merthyr. iHHHH}i}!( iHHHHHHH iHHHH 1 MAE ? Beecham's f ?"? 1 Å  yn well iiao? 14 yn gwneud rhai pethau yn well nag i( unrhyw feddyginiaeth arall yn y byd. 1 £ Mae yn bwysig cadw mewn cof pa 'f bethau yw y rhai hyuy er mwyn deaH ? ? yn glir effeithiau daionus a phell- gyrhaeddol y pelt-nan llyn. Dyry sfc BEECHAM'S PILLS gryfder ii, ] 1 I 1'" 1' -:t: cylla gaii sicrhnn treuliad priodol, sis symudant y beil yniaith yu llwvr, Sfl 1'heolei<ldiant,)'1' aYn a'r ymysgaroedd, pureiddiant a ehyfoethogant y gwaed, jiS ac fel canlyniad cadarnhaut y gyfun- :t drefn o nerfau yn barhaol. Maeut drefn I Yn Wirioneddol $ ? T'- £ berlau o iechyd, ac y mae meddiant ? ohonynt yn nghyThaedd tlawd a chy- foethog fel eu gilydd. Os ydych yn *? teim? e1ch Iran yn dyodde! cur yn y ? pen,yn flin, gwanlly d a phr uddglwy f us, 5f ? ewch yn ddiatreg at BEECHAM'S "f ? PILLS, y rhai a gyfansoddir 0 ¥ ? gyffuriau nas dichon iddvnt eich 1" d" t dd "'¡< niweidio 011 yn sicr a wnant ddaioni r i chwi. Ymogelwch rhag y lluaws erach-gyffuriau newjrddion a hysby- sebir mor feiddgar a chamarweiniol. illae llawer o'r rhai hYll, paii nad ydynt yn hollol iiiweidiol i iechyd, yn ddiwerth ac yn fuan fe'u troir heibio mewn dibrisdod, i ra ar y Haw arall, ceir 5k BEECHAM'S PILLS wedi enill ? enwogrwvdd yspieuydd; ac am dair ccnedketh wedi profi eu hunam yn  ceiic-dla(,,tli -,N,(,di 1-?roti ett hutiiiii yii = Gyfeillion y Bobl. | «i> Parotoir yn unig g; n Thomas Beecham- ? St. Helens, Lanes. Gwertbir vn mhob ?? ?ewn blyehau ❖ HHHHH} *iHHHHHiHHHiH ODLAU COFION ,o.a. n 4w e utt ICIDFA RHAI 0 WEITHIAU Barddonol, Dr. E. PAN JONES, M.A., MOSTYN. Ymddangosodd nifer fawr o'r Damau hyn o dan yr enw "J OHN ALDISN, a derbyniwyd ceisiadau lawer i'w cyhoeddi mewn llyfryn. PR IS SWLLT, Trwy'r Post 1/2. 180 0 OUDALENAU. Cyhoeddw yr Joseph Williams & Sons (Merthyr), j MD, j SWYDDFA R 'TYST,' MERTHYR TYDFIL .1 MOLRAT at Ladd Tyrchod. YSGRIFBNNA JOHN PRVSE. Maesymeirch- JL Blinid ni acw gan Dyrchod; cynyddent bob blwyddyn, fel yr oedd y tir a golwg ddifrifol arno, ac yr oedd arnaf gywilydd ohono, ond dywMs fod Mr Hugh Davies, ChemM, Mach- i ynlmh, wedi dyfeisio peth i'w Uadd yn 4? ddidraSerth iawn. Bi enw ydyw MOLRAT, | mewn packets 1/6 yr un. Prynais backet, a J thoddais ef, yn ol y cyfarwyddyd, am ben pryfaid genwair, a rhoddais y rhai hynny yn wybr y Twrcb. Ni cbodfdd y Twrcb mwyj j