Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

—••j TABOR, MAESYCWMWft.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

—• TABOR, MAESYCWMWft. Owrdd y Bobl Ienainc. Cafwyd te cym- deithasol ae amser difyrus nos Fawrth Tachwedd 2il Yr oedd y chwiorydd ar ea goreu, a chafwyd amser cofiadwy Cymerwyd rhan mewn siarad gan yr ysgrifennydd, Mr Tom Lewis, a Mr W J. Thomas, ysgrifennydd y gymdeithas. Canodd Mr T. Binon Thomas gân amserol. Llywyddwyd gan Mr S. A Lewis, y Graig, Hengoed. Nos Fawrth, Tachwedd 9fed, Mr W. J. Thomas oedd yn areithio ar Yr hyn mae yr Eglwys wedi wnend i'r Werin.' Cafwyd ymdrafodaeth drylwyr o'r testyn. Cymerwyd rhan gan amryw yn yr ymddiddan a ddilynodd. Llywyddwyd gan Mr S. A Lewis. Y Gobeithl,u.-Daw Hiaws o blant yma ar nos Lun i glywed am gariad yr lesa Mae yn gaffaeliad i ni yn Nhabor i gael gwasanaeth Mr Levi Morris, gynt o Bontlotyn, yr hwn sydd wedi hen arfer ag ymwneud a phlant y Band of Hope. Efe yw yr ysgrifennydd Cymer Mr T. Gwenffrwd Jones, A.T S.O., at y canu. Bwriada ddysgu cantawd fach i'r plant. Cyfeilir ar yr offeryu gan Miss Lewis, y Graig Nid oes neb yn fwy gweithgar a phrysur gyda'r plant na'n hannwyl weinidog, y Parch E B Powell. Sicr y cawu amser da er dod a'r plant i adnabyddiaeth o'r Ceidwad. Anrhegu.-Nos Fercher, Hydref 21ain, an rhegwyd Mr T. Einon Thomas a baton hardd gan aelodau y cor Gwnawd y gwaith o anrhegu gan Miss Minnie Williams, yr organ yddes Heb yn wybod i Mr Thomas y gwnawd yr oil, a mawr oedd ei syndod. Mae Einon wedi bod yn arweinydd y gan yma ers saith mlynedd bellach. Dylid dweyd un path am y cor hefyd, set ei barodrwydd i wneud a alio er llwyddo gwaith yr Arglwydd. Nos hu, Hydref 27ain, rhoddasant gyngerdd yn rhad i'r achos Saesneg dan ofel Mr Lewis, Cwmsyflog, yn Abarbargoed. Gwnaethant yn dra rhagorol. Dyna ysbryd y Crist o hyd-y cryf yn heipu'r gwan. Llwyddiant mawr i'r arweinydd a'r cor yn y cyfeiriad hwn. Mae Miss Marjorie Morgan yn gwneud ei gwaith gyda boddhad fel ysgnfenyddes, a Mr Tom Lewis yn gofalu mown ffordd effeithiol am yr holl drefniadau Cyngerdd.-NLos Iau, Hydref 27ain, cynhal- iwyd cyngerdd mawreddog yn Nhabor or cynorthwyo tri o'r pentrefwyr sydd yn wael er's cryn amser. Llywyddwyd gan Mr T. Price Thomas; cyfreithiwr, Maesycwmwr Y cantorion oedd Miss Thomas. Aboroarn, soprano; Miss Gwladya Arthur, Newbridge contralto; Me Harry Lewis, Nelson, tenor; a Mr David Chubb, Pontypridd, bass Cyfeil- iwyd gan Miss Llywela Lewis Hengoed Yr oedd y oanu yn ardderchog a'r gwrandawiad yn astud. Un peth oedd yn mUwrio vn et erbyn, set fod cor T^bor yn Aberbargoed yr un noson. Gobeithio y trosglwyddir wm sylweddol i'r dynion hyn sydd wedi m^thu gweithio. Mae y pwyllgor i'w longyfarch yti r fawr am ei waith ac am ei drefoiadau medrus. Gymrodorion Ystrad Mynach a'r Gylch Nos Wener, Tachwedd 5ed, yn Siloh, Ystrad Mynach, bu Gwili yn traethu ar Bob,' un o'r cymeriadau geir yn 'Rhys Lewis.' Mae yr araeth hon yn werth i'w chlywed eto. Llyw- yddwyd gan y Parch E. B. Powell, Maes ycwmwr. Cafwyd can gan Mrs Bdnley Griffiths, „a chyfeiliwyd gan Mr Brinley Griffiths, Hengoed. Diolchwvd vn gynnes i Gwili gan y Cadeirydd a Mr John L!oyd. Bglwysi Ieuainc --Dymunwn gvfeirio at y ddwy eglwys sydd yn Ystrad Mynach -yr un Gymraeg ar un Saesieg Er nad ydynt ond leuanc iawn, mae yr Efengyl yn cael ei He a'i dylanwad rhwng a thuallan i'w muriau Yn Mon?b, yr eglwys Gvmraeg, y Parch T I wvn Thoma,. Quakers' Yard, s?dd ya b° «oili I gofelir am yr eglwysSaestieg gan y Parch litiva Griffiths, inab Penar Mae y ddau frawd yn llawn o ysbryd yr Efengyl. ac yn gwneud a fedront i ddwyn lesu Grist yn agos at y bobl I Adailada Mr Griffiths yr eglwys wrth ofalu am y plant, a sicr y daw cynhaeaf yn ei bryd. Edrychwn ymlaen at yr amser pan y bydd eglwys gref gyda'r Saesonjyu Ystrad Mynach. Mae yna frodyr da befyd ym Moriah, y rhai sydd yn gwneud pob aberth er mwyn yr achos. Pob llwyddiant ddilyno vr eslwvsi hvn a'u gweinidogion. 0. LLEWELYN.

I YR ANNIBYNWYR CYAREIG.:

Family Notices

[No title]

I HEN DEULU Y WINLLAN.