Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Dygwch feichiau eicfa gilydd, ac felly eyflawnwch Gyfraith CRIST. "-G. vi. 2. DBYSOEPA GYNORTHWYOL 0 5C:»,C:»O I HEIrPTJ EGLWYSI GWEINIAID YR UNWAD I GYNNAL Y WEINIDOGAETH (SEFYDLOG AC ACHLYSUROL), Apelia y Pwyllgor yn DAER at bob Eglwys Annlbynnol Gymreig yn Nghymru a Lloegr i gymeryd y mater i fyny ar Unwaith, er sicrhau fod yr Holl Swm wedi ei addaw cyn Cyfarfodydd yr Undeb ym Mrynaman, a chyfran helaeth wedi eu Talu i mown. ANFONER—Rhestrau yr Addewidion i W. JAMES, ABERTAWE, Arolygwr. Pob Arian i T. DAVMS,[Liuxi)Aw, Trysorydd. Gohebiaethau i W. ROSS HUGHES, BORTHYGEST, Ysgrifennydd. <"1") £ *Mt§c Miwi, Garfltartlien. PRINCIPALS— iter, J. B. THOMAS, P-ov. D. GLYNDWR RICHARDS, B.A. B.D. Preparation far Various Examinatiqono. BRILLIANT SUCOKSSM, Frae Illustrated Prospectus sent on application. AT SWYDDOGION EGLWYSIG. Llythyrau Cymaradwyaeth. \kj i £ DI eu hargraffu Ag enw yr Eglwys 1, T amynt, ac wedi eu rhwymo yn m. Prisoedd am Flatndal—3s. 6c., 5s., a 6s. 6c. Cludiad yn rhad. Cyafcwysa y klythyr Dait Rhan, sef Ua Ran rw rhoddi j'r Trosglwyddedig; Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogionyr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o hynny; a chedwir y Rhan arall gan yr Eglwys ei hun. I'w gael gaa JOSEPH WHAIAMS & SuNS (Merthyr), Ltd., Swyddfa'r TYST, Merthyr RHWYMIR LLYFRAU 0 BOB MATH A MAINTIOI4 AM BRlSIAtT RHESYMOIy, AC O'R GWNEUTHURIAD GOREU, YN SWYDDFA'R 'TYST, MERTHYR. j < CENNAD HEDD. PRIB DWY GEINIOG YN Y MIS Golygydd, Parch. J. JONES, Merthyr RHIFYN RHAGFYR, 1915 OYNHWYBIAD. S. Sandbrook, Ybw., T.H., Merthyr Tydfil (gyda Cymerwy)d gan y Golygydd. Oymerwy y Gwanwyn o'n Blwyddyn,' gan y Gotygy«. 'M?e 8Mtt OiMB yn Dod,' gan y Parch Gwilym Bees, B. Merthyr. Oofoodioa Misol—Araith y Prffweinfdog-' Tyred Drosodd i Macedonia, a cfayniorth niGyflog Gweinidogion- Y Nadolig, Nodiadan Llenyddol Y Golofn Farddonol-Gobaith y Pechadar, gan Thomas ISranS, Clynderwon-Bin Bibau Bach ni, gan Merthyriab-Gredd ft gan Merthyrfab— Bhagoriaeth y Baban Iesu, gan Idrie, Rhymni Y Wers Babothol, gan y D. Enrof Walters, M.A., B.D., Abertawe. Parch D. Burof Walteris, r" odcllWltla 1W08 yr M 0 8wyddttt'T??-M&rtt?f?d<!i. Os am PENCE ENVELOPES wedi eu bargraffu a'u rhifnodi ynddestlus, anfoner i SWYDDFA'R TYST, MERTHYR TYDFIL. Pote!i Mabwysiedir et yn awr gan Filoedd o Bglwysi, Oapeli, a 2/3 Ohenadaethau o iaen unrhyw an arall. A GWINOEOD 1/9 CYMUNDEB ANFEODWOL WELCH. »o n pfnWi Anfonwoh 6a am ddwy botel ^cfriiE&rah "ampi a'n llyfryn arbenig, yr purgeon, Parch hw.. rydd wybodaeth ?n W. CarlIle, P&roh am eingwmoedd; befyd, dyst- SS'lP? ? Gooch, iot?thM oddiwth lawer o sOesnas daesth rfLuey. weinidogion adnabyddus, y slln. rhai sydd wedi en defnyddio. -—WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 28 0C. pob an o ba ral gysitychlolan nodd uwchlaw pom' pWY. o rawnwln, wedl eu gwarantu yu rhydd oddtwnh alcohol, lurnS. Ilwgr, dwfr, !uw. neu unrhyw fatef i roddi bias. Y <nrnt, <e!ly, ntdtB <m? yn Ddlod I?chMaMe!tM,ondyn mae nid yu unIg fD Ddid Iachuø a Heins, ond yn surni, tcerllyyf, -,Meddyginlieth Natur-anmhrløtadwy I gleUlon, Ma He y mae angen maeth; adeUedydd y gwned torwr ayched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwyJ WELCH'S ?.. Alcoholic INVALID WINE .udd pur y grawuwin, v mae vu adferydd y gellir at roddi i glelfion gyda pherSaltn ddyogelwch. Anfonlr Potel Beint fel sampl, gyda manylion lawn rn rhad drwy y post ar dderbyniad 21 60. Webh Grape Juice CO.i Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.CI YN AWR YN BAROD. "GOREU DYSO, GAIR DUW." "LLAFURWli SEION, Sef HAil" UNDnB YSGOLION SABOTHOI, ANNIBYNWYR GOGLRDD PENPRO, — 1844-1914, ———— Gan y Paielh E. J. LLOYD, Capel Degwel, Uandudoch. PRIS CHWEOHBSmOO. I'W GAEL ODDIWRTH YR A WDUR. I tjj j JN JONES' Hotefl (Established over 100 Years),] ADJOINING TRAFALGAR SQUARE, Suffolk St., Pall Mall, LONDON. Takphon,eNo.: 7314 Qerrard. j Telegraphic Address: I Pleasant, London.' ) BED, BREAKFAST, BATH 58 and ATTENDANCE, OS. J PROPRIETOR-H. R. JONES. I