Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

"Dygwch feiehiau eich gilydd, ac felly cyflawnwch Gyfraith CRIST. "-GAL. vi. 2. DRYSORFA GYNORTHWYOL 0 A04%"143cpcb I HElyPU KGlyWYSI GWEINIAID YR ENWAD I GYNNAL Y WEINIDOGAETH (SEFYDLOG AC ACHLYSUROL), Apelia y Pwyllgor yn DAER at bob Eglwys Annibynnol Gymreig yn Nghymru a Lloegr i gymeryd y mater i fyny ar Unwaith, er sicrhau fod yr Holl Swm wedi ei addaw cyn Cyfarfodydd yr Undeb ym Mrynaman, a chyfran helaeth wedi eu Talu i mewn. ANFONER-—Rhestrau yr Addewidion i W. JAMES, ABERTAWE, Arolygwr. gg Pob Arian i T. DA VIES,!LLUNDAIN, Trysorydd. Gohebiaethau i W. ROSS HUGHES, BORTHYGEST, Y sgrijennydd. Old College School, Carmarthen. PRINCIPALS— Rev. J. B. THOMAS, Rev. D. GLYNDWR RICHARDS, B.A. B.D. Preparation for Various Examinations. BRILLIANT SUCCESSES. Free Illustrated Prospectus seut on application. YN AWR YN BAROD. Machan Mawr I COM KDI MEWN TAIR ACT GAN DYFNALLT. PRIS SWLLT. ODDIWRTH Y CYHOEDDWYR JOSEPH WILLIAMS & SONS (MERTHYR), LIMITED), SWYDDFA'R 11 TYST." Athrofa Aberystwyth. (Un o'r Colegalf, ym Mhrifysgol Cymru.) Prifathraw-T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. t DECHREUA'R Tymor nesaf ar Ddydd Mawrth, Hydref 5fed, 1915. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arboliadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o Ysgoloriaethau (rhai ohonynt yn gyfyngedig i Gyinty) y flwyddyn bon. Cymer yr Arholiad le yn Aberystwyth ar yr 21aln o fis Medi, 1915. Am fanylion pellach ynxofynner â-J J. H. DA VIES, M.A., Cofrestryd4 j CEfflAD HEDD. PRIS DWY GEINIOG YN Y MIS Golygydd, Parch. J. JONES, Merthyj RHIFYN RHAGFYR, 1915 OYNHWYSlAu S Sandbrook, Ysw., Y. H., Meithyr Tydfil (gyda darlun) gan y Golygydd. Gymerwyd y Gwanwyn o'n Blwyddyn,' gan y Golygydd. Mae 8anta Glaus yn Dod,' gan y Parch Gwilym Bees. B.A., Merthyr. Oofnodion Misol-Araith y P.-ifweinidog-I Tyred Diosodd i Macedonh. a chymo th ni -(Ivfl,)g Gweiiiidogioi,.i-V N,,iolig. !">ooiadfcu lenvddol Y Golofn Farddoool-Gobtiith y Pehadu<( g; t Thomas Evans, Olyude; wen-Eu= B »b»u Bach ni, gan Moithyrfab-Greldf, gan Mertbyrfab- Rhagoriaeth y Baban Iesu, gan Idris, Rhymni Y Wers Sabothol, gan y Parch D. teurof Waiters M.A., B.D.. Abertawe. I'w gaol oddlwrth Ddoabarthwyr yr Bglwral, aeo o SwyddWr 1 Tyifc." Merthyr Yyddl.   —ttttt ioNE.S? Hotel l i stablished over 100 Years), ADJOINING TRAFALGAR SQUARE, Suffolk St., Pall Mall, LONDON. Telephone No.: 7314 Gerrard. < Telegraphic Address: Pleasant, London.' j BED, BREAKFAST, BATH  and ATTENDANCE, 5s. t ■ PROPRIETOR—H. R. JONES. I LROPRIETOR-H. R. JONES. t PoteU 2/3 A 1/9 Defnyddiwyd gan Parch Ohas. Spurgeon, Parch W. Carlile, Parch Fuller Gooch, Genadaeth Ley- sian. Mabwysiedir el yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Chenadaethau o flaen unrhyw nn arall. GWINOEDD CYMUNDEB ANFEDDWOL WELCH. Anfonwch 60 am ddwy botel sampl a'n ilyfryn arbenig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd hefyd, dyst- iolaethan oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi 0\1 defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hnfen y Grawnsypiau Melnsaf s dyfir. POTELI PEINT, 28 0c. pob un 0 ba ral gynrychlolan nodd uwehlaw pum' pwyn o rawnwln, wedi en gwarantu yn rhydd oddlwrth alcohol, Biirnl, slwgr, dwfr, lliw, neu unrhyw tater I roddi bias. Y mse telly, nid vn unlg yn Ddiod lacfaum a Mtdua, ond yn donlc cryf-Meddyglnlaeth Natur-anmhrillladwy t glelflon, neu lie y mae angen maeth; adeiledydd y gwaed, torwr sycbed, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwYI WRLOWS Nor Alcoholic INVALID WINE sudd pur y grawuwin, y mae yn adferydd y gellir el roddi i glelflon gyda pherflalth ddyogslwch. Anfonir Potel Beint fel sampl, gyda manylton lawn yn rhad drwy y post ar dderbyniad Zs 6c, Wel .h Grape Juice Co., Saracen House, Snow Hill, London, E.Cf Y Wers Sabothol AM 1916. GELLIR CAEL TAFLENI YN CYNWYS Y Testynau am y Flwyddyn, GAN JOSEPH WILLIAMS & SONS, (MERTHYR), I/rD., Sw' vddfa'r I Tyst' ar Cenad Hedd,' MERTHYR TYDFIL, Am Is. 6c. y Cant. Blaendal gyda'r Archeb Os am PENCE ENVELOPES wedi eu hargraffu a'u rhifnodi yn ddestlus, anfoner i SWYDDFA'R TYST, MERTHYR TYDFIL.