Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

.4 Thousands of splendid novel and useful Gifts of life long value for everybody-are shown at H. Samuel,s this year at priaes that mean a CALL BIGGER SAVING THAM EVER for y ou. Make your choice early I With every purchase you cat a handsome 0040 T y ,p set ?,t4i offers 0 AZ,oi?,,Wit, 6 It 'rou 11 a 12 d D Old. C t, NOW o 410;" 00., 9/6 ha tib Qp Pbli?0'Pds I DAINTY b.,?;k nd flall-i -narlied tif.11l,? ,3. m ). Sterling Sil, er, graved. beautifully e,, Holds two graved; size 5-iii. photos. long. A charmidg NkkeV^ted" Safety Razor f /Ty'sTl ?'? ?? 0 .????? aiid ,;x blades, wit1y1li 1)lat-eo?rd dtiell$ ? ?,?? sheaths for Mades,mS /C IS & C Mt'- M  \?'? y ?'?M\\?\ ???? handsome plated case ?fUt eat.E.\)&?tK? ?M A\?? ?lettin "I (" oli 0 "'Old b 'vc',Ir jUipTO" el L(ICI(Y "01'6,,5 ? "elg b t, eyle", vear" I^^WAMTCjC™6 ^M r^ pWr;e^i IP^ £ nSldor' TEM!'OOMS. utM?OM?? ?-?V WSibT the Ilg Git. t Set of six hand- A I 7 MjS, ns Gift sornely engraved •» night'Sard d Mf# *Jnted <0 Jf yMsr L? -MINIWUAS TC time by !IEIJ joit4 'Ne ver-plated iiiover?ient, 01? 417")# ri#E Teaspoons, in P(,rlect t iiiekeeper, o Loons case N i c k e I CO'A',I)Icte 17/Bs?B/?? I '?  ?" CALL t& P "?er ??? T ??-???????MOW!?? ""??-? I ????????????' r ?U? ?G&O? o???- ^J| GOLD yq-ur F;-NJS B,*JlT '-Xil11 Slte d, esign, set with F,'tl E E u can ^° otc•"t," lQt *«ee V'sir ,0 _gapwP-— EM Pearls and Amethyst centre. "fffll Rk ''???????a?B????EBaBHBB? CALL NOW I At Bwyllgorau Cymanlaoedd Canu, &c. DYMUNA JOSEPH WiLLIAMS 4 SONS, UMITKD, Swyddfa'r I Tyst,' Merthyr, Wrieyd yn hysbya eu bod wedi ychwanegu cyflawnder o Lythyrenau ar gyfor pob Argraffwaith yn y SOL-FFA. ac y troir bwynt allan gydar,yflymdra m-vy,-xf, am y prisiau helai. Anfoner am y telorau. At Bwyisgoray Cymanfaaedil Canu, &c G-weddi a Mawl," GAN Y DIWEDDAR ALAW ORYCHEINIOG. 8 TsetiaiMi. m if. mar il eluwi s Swyddfa'r ".Tyst," Merthyr. I -i fX4HHH?¥ HHHHHHH -iHHHHS G MAE ? 1 Beecham's I ?"? | I S X yn gwneud rhai pethau yn well nag 'J* t unrhyw feddyginiaeth arall yn y byd. s*s ¥ Mae yn bwysig cadw mewn cof pa ? bethau yw y rhai hyny er mwyn deall ? yu glir etMthiau chionus a phell- ? gyrbaedddl y pelenan hyn. Dyrv BEECHAM'S PILLS -gryfder i'r ? eyHa g:Ul si.nhau treuliad priodol, t h yii Ilw?vr, synnHLm t y beil ymaith yn llwyr,$ :'O: rheoleiddiant yr afn n'r ymysgaroedd, ¡; pnreiddiaut a ehyfoethogant y gwaed, ? ac fel canlyniad cadarnhant y gyfuli- t ? drefn o nerfau yn barhaol. Maeut tjs ? Y? WiriMeddo! 1 7f berlau o iechyd, ac y mae inedditiit X olionynt yn nghyrhaedd tlawd a chy- X foethog fel eu gilydd. Os ydych yn sf X teiinlo eich liun yn dyoddef cur yn y N5 J pen.ynflin.gwanllydaphruddglwyfus, 5f ¥ ewcli yn ddiatreg at BE ECHAIVl' 5 PILLS, y rhai a gyfansoddir o ¥ gyiruriau nas. diclion iddynt eich niweidio ond yn sicr a wnaiit ddaiom i chwi. Ymogelwcli rhag y lluaws ( rach-gyffuriau newvddion a hysby- sebir mor feiddgar a chamarweiniol. i lae llawer o'r rhai llyn, pan nad ydynt yn hollcl niweidiol i iechyd, yn ddiwertli ac yn fuan fe'u troir heibio ¥ mewn dibrisdod, tra ar y llaw arall, ceir IIR BEECHAM'3 PILLS wedi enill it enwogm-ydd ysplenydd, ac am dair ceiiecllceth wedi proii eu hunain yn I Gyfeillion y Bobl. | ——— Parotoir yn unig gan Thomas Beecham, *J"|v, St. Helens, Lanes. ¥ ? wer?.nmio man mewn blvehau, ? iHii MTCOFM YDr A RHAI 0 WEITHIAU SSBARDDONOI., Dr. E. PAN JONES, M.A., MOSTYN. Ymddangosodd nifer fawr o'r Darnau hyn o dan yr enw "JOHN ALDEN," a derbyniwyd ceisiadau lawer i'w cyhoeddi mewn Uyfryu. PRIS SWLLT. Trwy'r Post 1/2. 180 0 OUOALEKAU. CYHOKDDWYR Joseph Williams & Sons (Merthyr), LTD. SWYDDFA'R 'TYST,' MERTHYR TYDFIL °' MOLRAT at Ladd Tyrchod. YSGRIFENNA JOHN PRYSB, Maesymeirch- i (Blinid ni acw gan Dyrchod; cynyddent bob blwyddyn, fel yr oedd y tir a golwg ddifrifol arno. ac yr oedd arnaf gywilydd ohono, ond dywais ind Mr Hugh Davies, Chemist, Mach- yniletfl, wedi dyfeisio peth i'w lladd yn ddidraflerth sawn. Ei enw ydyw MOLRAT, mewn packets 1/6 yr un. Prynais backet, a rhoddais ef, yn ol y cyfarwyddyd, am ben prytaid genwair, a rhoddais y l'hai hynny yn wybr y Twrch. Ni chododd y Twrch mwy.' r