Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Y Drysorfa Gynorthwyol.1 t.-

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Y Drysorfa Gynorthwyol. t 6L Anfoner yr arian i'r Trysorydcl- Mr. THOMAS DAVIES, 56 St. Quintin Avenue, Dondon, W. Dymunaf gydnabod y symiau a ganlyn tuagat y Drysorfa uchod. Da gennyf ddeall fod yr holl wersyll fel yn argoeli symud gyda'r mudiad hwn. ac hyderaf y gwiicir gwaith sylweddol o hyn i ddiwedd Chwefror, ac y bydd s,nl1 sylwcddol o'r addewidiou mcwn 11 aw erbyn yr Undeb yni Mrynaman. Abertawe. W. JAMES. Trwy law y Parch. D. A. Griffith, Troedrhiwdalar. CWMWYSG. £ S. C. Morgan Watkins, Brynmaen. 5 o o Enoch Evans, Alltglas 5 0 0 Mary Gwen Davies, Aberhyddlialit. 5 o o David Morgans, C'ovmane. 3 0 0 Gwen Jones, Dorallt. 3 o o Roger Evans, Iylwynmerig 3 o o Griffith George, Trawsllwyndu 3 o o Elizabeth Jones, Blaenau 3 0 0 Thomas George, Castelldu 3 o o Sarah Jones, Gelligani 3 0 0 Maggie Gwenllian Davies, Aberhydd- nant 2 10 o David R. Davies, eto 2 10 o Thomas Davies, Gwernwyddog 2 10 o Miss Jones, Pwllisaf 2 o o Jeffrey Davies, Pencae. 2 o o Evan Evans, Mity .Pawr 2 o o Thomas Williams, Pwllucha. 2 o o John Price, Pentwyn. 2 o o Fred Hobbins, Ynisfair 1 10 o Gwilym Jones, Penwerngou 110 o Benjamin Evans, Cwmcynwal T 10 o John Morgan, Tyle 1 10 o William Davies, PenrhiNv 1 10 o M. C. Rees 1 o o David Edwards, Ffosddu i o o David Davies, Penwaen. 1 o o John Roderick, Meity Isaf 015 0 David Davies, Tycornel o 10 o Daniel Jones, Blaencae 010 o Symiau llai 1 5 0 TROEDR H1WD AI,AR. Mr. Hugh Davies, Brynioge 2 o o Mrs. Pugh, eto. 3 0 0 (Mae f,61 2s. 6c. o'r eglwys hon wedi ymddangos o'r blaen.—IV. J.). BEUIVAH. Mr. Rees Powell, Maesllecli 4 0 0 (Mae £ 22 12s. 6c. o'r eglwys hon wedi ymddangos o'r blaen.-W. J.).

NODION.I

[No title]