Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

i", CARMEL, TREHERBERT.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

i", CARMEL, TREHERBERT. Sefyllfa yr Egltvys. Dymanaf am ychydig o le yn y TYST i roi tipyn o hanes ein gweith- rediadau yn yr eglwys uchod er Gorffennaf diweddaf. Baom heb weinidog sefydlog yma am taa thair blynedd a chwe mis wedi i ni golli y gweithiwr diflino, y diweddar Barch J. Pethian Davies, yr hwn a wnaeth waith da am y tymor y bu yn ein bageilio. Ond er i ni goUi dyn da, eto yr ydym wedi bod yn ffodus iawn yn ein dewisiad trwy arweiniad yr Ysbryd i gael dyn da arall i lanw ei le; ac y mae'r gwaith rhagorol wnaed trwyddo eisoes yn profi todlysbryd y peth byw yn gweithio ynddo. Mae yr eglwys wadij cynydda tna deugaia o rifedi or pan y mae'r Parch Rhedynog Hvans wedi dod in plitb, ac y mae pob rhan o waith y cysegr ar gynnydd, sef y cyfarfod gweddi nos Lun, y gyfeillach nos Iau, yr Ysgol Sal, a'r cyfarfodydd bore a nos Sal. Mae diwygiad amlwg yn rhifedi mynychwyr y rhai hyn. Ceir yma Obeithlu llewyrehus iawn hefyd o dan ei lywyddiaeth Dewis Diaconiaid--Yr ydym yn ddiweddar wedi dewis pamp o ddiaconiaid newydd at y saith oedd gyda ni o'r blaen, a da gennym am ein llwyddiant yn ein dewisiad. Nos Sal, Taehwedd 21ain, pregethwyd siars i'r diacon- iaid newydd mewn modd grymus gan ein gweinidog oddiar Aetaa vi. 3. Dywedodd mai gwaith diacjniaid oedd cynorthwyo y weinidog aeth er adeiladaeth yr egtwys. Da oedd ganddo fod yr eglwys wedi bod mor ddoeth a dewis pump dirwestwr, a'r oil ohonynt yn ffyddlon i'r gwahanol gyfarfodydd a'u cymeriadau yn ddiargyhoedd. Yr oedd eto yn aros rai ffyddlon a da heb ea dewis yn ddiaconiaid, gan mai dim ond pump oedd yn eisieu. Dywedwyd Ilawer o bethau grymus a didderbyn-wyneb am waith neilltaol y diaconiaid. Bydded i'r gweinidog a'r diaconiaid i gydweithio er esiampl i'r eglwys a'r gynulleidfa. IAGO HARRI.

[No title]

Advertising

, MELINE A'R CYLCHOEOD.

C 0 n n a h's Quay.

! MERTHYR YN SYNEDIG.

[No title]

I 0 LANELLI I NEW YORK. I…