Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Godre'rgraig, Cwm Tawe. i…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Godre'rgraig, Cwm Tawe. Ychydig flwyddi sydd er y corfforwyd yr uchod yn eglwys reolaidd, ac ystyrrir hi yn un o'r eglwysi mwyaf gweithgar yng Nghyfundeb Gor- llewin Morgannwg. Dros ddwy flynedd yn 011 ordeiniwyd y Parch. Ellis Parry yn weinidog arni, ac yn ystod ei weinidogaeth y mae wedi derbyn 60 o aelodau newyddion. Yn y cyf- amser gweithiwyd yn egniol hefyd, yn arbennig y flwyddyn hon, er dileu y ddyled. Hyderwn gael dathlu ein Jiwbili yn ein cyfarfodydd preg- ethu mis Ebrill nesaf. Cyngerdd.—Perfformiwyd y cantawd, Foot- prints of the Saviotty gan gor yr eglwys yng nghapel Pant-teg dan arweiniad yr arweinydd medrus, Mr. W. Asaph Williams. Cynorthwy- wyd gan bedwar o gantorion o fri, a chafwyd cyngerdd ragorol. Eisteddfod Gadeiyiol.-Darparodcl y bobl ien- ainc yn ddyfal ar gyfer yr eisteddfod, yr hon a gynhaliwyd yn playground yr ysgol ddyddiol. Daeth nifer fawr o gystadleuwyr a channoedd o ymwelwyr i'r babell ar ddiwrnod teg ym mis Hydref. Beirniaid yr amrywiaeth oedd y Parch. Ben Davies, Pant-teg, a Mri. G. T. Llewelyn, Port Talbot, a D. Rees, organydd eglwys Allt- wen, ar y gerddoriaeth. Allan o 21 o feirdd rhoddwyd y gadair i Tarenydd. 0 saith o gorau cipiwyd y brif wobr gan Gor Brynaman. Trodd yr eisteddfod yn llwyddiant, a sylweddolwyd drwy y cyngerdd a'r eisteddfod y swm 0 £ 61. Y Gobeithlu.-Un o adrannau mwyaf llew- yrchus yr eglwys yw y Gobeithlu. Rhannwyd tystysgrifau dirwestol i 120 o blant y llynedd, ac y mae y tymor eleni wedi dechreu. Mynychir y cyfarfodydd gan amryw o rai mewn oed, a chynorthwya pob un yn ei dro. Y Gymdeithas Ddiwylliadol. Mae'r Gym- deithas hon newydd ei ffurfio, a disgwylir cael cyfarfodydd fydd yn adeialadetu feddyliol ac ysbrydol. Y Rhyfel.-Cynhelir cyfarfodydd i groesawu bechgyn y gymdogaeth ar eu dychweliad o faes y frwydr. Rhoddir iddynt anrhegion o Feibr ac oriawr, &c., er dangos ein hedmygedd o'u dewr- der yn ymladd dros ein gwlad. Dymunwn iddynt oil gael dychwelyd yn ol eto yn fyw a dianaf o'r Armagedon fawr.

Cyflogau Uwch a Chynilo. I

I Bryn, Llanelli.

! CAPEL CWMBWRLA.

Advertising