Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

"Dygwch feichiau eich gilydd, ac felly cyflawnwch Gyfraith CRIST.GAL. vi. 2. y DRYSORFA GYNORTHWYOL 0 -40 co, cv cv CD I HKLPU EGlyWYSI GWEINIAID YR ENWAD I GYNNAL Y WEINIDOGAETH (SEFYDLOG AC ACHLYSUROL), Apelia y Pwyllgor yn DAER at bob Eglwys Annibynnol Gymreig yn Nghymru a Lloegr i gymeryd y mater i fyny ar Unwaith, er sicrhau fod yr Holl Swm wedi ei addaw cyn Cyfarfodydd yr Undeb ym Mrynaman, a chyfran helaeth wedi eu Talu i mewn. ANFONER—Rhestrau yr Addewidion i W. JAMES, ABERTAWE, Arolygwr. Pob Arian i T. DAVIES,|I,I,UNDAIN, Trysorydd. Gohebiaethau i W. ROSS HUGHES, BORTHYGEST, Ysgrifennydd. Old CoHege School, Carmarthen. PRINCIP liS- Rev. J. B. THOMAS, Rev. D. GLYNDWR RICHARDS, B.A. B.D. Preparation for Various Examinations. BRILLIANT SUCCESSES, Free Illustrated Prospectus sent on application. YN AWR YN BAROD. Machan Mawr II COMKI>r MEWN TAIR ACT GAN DYFNALLT, PRIS SWLLT. Mae eisoes gryn alwad am y GOMEDI BOBLOG- AIDD iion; ac i galonogi y cwmniau fwriadant ymgymeryd a'i hactio y gaeaf hwn, rhoddwn sypyiinai-i o ddwsin ac ychwaneg 0 gopïau am bris gostyngol «anarfetol. ODDIWRTH Y CYHOEDDWYR JOSEPH WILLIAMS & SONS (MERTHYR), LIMITED SWYDDFA'R I TYST., Athrofa Aberystwyth. (Un o'r Jolegau ym Mhrifysgol Cymru.) Prifathraw-T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. p"\ECHRBUA'R Tymor nesaf ar Ddydd 1 Mawrth, Hydref 3ydd, 1916. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o Ysgoloriaethau (rhai ohonynt yn gyfyngedig i Gymry) y Rwyddyn hon. Cymer yr Arholiad le yn Aberystwytb ar yr igeg o fis Medi, 1916. Am fanylion pellach ymbfynner a— J. H. DAVIDS, M.A., Cofrestrydd CENNAD HEDD.I PRIS DWY GEINIOO YN Y MIS Golygydd, Parch. j, JONES, Merthyr RHIFYN RHAGFYR, 1915 i UYNllWYBIAD S. Sandbrook, Ysw., Y.H., Merthyr Tydfil (gyda darluc), gan y Golygydd. Cymerwyd y Gwanwyn o'n Blwyddyn,' gan y Golygydd. 'Mae Santa Olaus yn Dod,' gan y Parch Gwitym Rees, B.A., Merthyr. Oofnodion Misol-Araith y Prifweinidog-I Tyred Drosodd i Macedonia, a ehyraorth ni '-Oyflog GWOiLidogion-Y Nidolig. Nodiadau Llenyddol Y Golofn FarddoLOl-Gobaith y Pecbadur, gan Thomas Evans, Olynde"wen .-Ein B.bn Bach ni, gan Moithyrfab-G,eldf, gan Merthyrfab- RhagoHaeth y BabAn lesu, gan Idris, tihymci Y We,-s Babothol, gap- y ilith D. hurot M.A., B.D., Abertawe. rw gael oddlwrth Ddosbarthwyr yr Bglwysl, neu v Swyddfa'r Tyat." Marthyr Tydfil. 11 11—^™— JONES' Hotial i (Established over 100 Years), ADJOINING TRAFALGAR SQUARE, Suffolk St., Pall Mall, LONDON. ? Tdephone No.: 7314 Gerrard. I Telegraphic Address: Pleasant, London.' jt BED, BREAKFAST, BATH p:0 I i and ATTENDANCE, vJb, ■ PROPRIETOR—H. R. JOINES. Poiali Mahwysiedir at yn ftwr gan Filoodd o Eglwysi, Gapeli, a 2/3 Ohonadaethan 0 flaen nnrhyw unarall. A GWINOEDD 1/9 CYMUNDEB ANFEDDWOL vVIDLCH.  Anfonwch 6c am ddwy botel gaD Parch ObaB. sampl a n ilyfryn srbeni«» yr ¡ 81.?nrgeon, ?h hwn?ryddwybodaeth?n I' Sl?CM?h?!"e', Parch am ?? g?inoedd; befyd, dyst- G^rh iolaethan oddiwrth lawer o ? Oena?dMSth ? Ley. weinidogion ?d?byddus, y Sian. rhai sydri wedi en defnyddio. I -WELCH'S -—- NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, tveu Grawn-nodd Cyng-wasgol, sydd JJj wir hufen y Grawnsypiaw Melusaf a dyfir. POTEIil PKIN T, 28 8c. pob an 0 ba ral gynrychlolall nodd awcfcSaw fiuni pWY. o sawnwln, wedi eu gwarantu yn rSiydd ojidiv i-th alcohol, lurnl, siwgr, dwfr, IlIw, neu anrhyw fatst i rocdi Was. Y mae felly, nld yn unlg yn Udlod lachiiii a Melon, ond yn donic cryf-Meddyginlaeth Natur-anmhrlsladwy I glelflon, sieu Ue y mae angen maeth adeiledydd y gwaed, torwr sycbed, a chodwr chwaut bwyd. Gan y cyawys WELCH'S NOD Alcoholic INVALID WIXE sudd pur y grawuwln, y mae yu adferydd y gelllr at roddl i glelflon gyda pherflalth ddyogslwch. Anfonir Potel Beint iel sampl, gyda manyllon lawn rn rhad drwy y post ar dderbyniad 9,» 6c. WcA ,h Grape Juice Co., Ltd. Saracen House, Snow Hill, London, E-C& Y Wers Sabothol AM 1916. GELLIR CAEL TAFLENI YN CYNWYS Y Testynau am y Flwyddyn, GAN JOSEPH WILLIAMS & SONS, (MERTHYR), LTD., Swvddfa'r 'Tyst' a'r Cenad Hedd,' MERTHYR TYDFIL, Am Is. 6c. y Cant. Blaendal gyda'r Archeb. Os am PENCE ENVELOPES wedi eu bargraffu a'u rhifnodi ynddestlus, anfoner i SWYDDFA'R TYST, MERTHYR