Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

V Os am gael Rhaglenni Gymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i Ii » Swyddfa'r 'Tyst' a'r 'Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. TO-DAYI now andmake the most of AT Call now andmake the mostof r p" $W »^* -vo Aa Sa VIv E>L»d <e> this sensational opportunity I! this sensational opportunity '????   I CJi f ri THOUSANDS of T#-f1 g: L THOUSANDS of J?  ??? BARGAINS ??L L CALL -???t???F ?? now being offered a.t?JS??r&?'? CALLKO'C??y H. Samuel's at drastic reduc- 9 tlonø,ablolutelyregardlesøof ¡- .?\/   ? cost. Rail Fares a. ulua.l. ????. G ra OEM PENDANT. Exclusive New De- CAI -L ?l/ sign. Set with Pearb NOW. and Amethyst ( en- treandDrop.35/-  f [ t  ?EOC!K8J  AND S?S''?tMC. ??p?  SIGNET RING.. if /sPiecul °"Cf' A// » l 14 Z 3k ^ulful cS«— P- hall-marked -;f?-? 4 Diamonds and In 9- and i8-ct. *n 9- *nd io-ct.|S9i f 3'^ '10/6 hii'1"" I ill 'fid R,»,/ phireS,Hl Io-ct. p.i i WETx^ 1 1 S m li vvCdrdic-nhg ly cn. Gold. 47/ft j k te» 1 m^RECIWENTAL ?C????? ItO-DAY t Hundreds of R egiment designs to TEA KNIVES. ^ho^efrom^ CA8^ 0^ ^FriER^I^ 0 CALL handles, bl.,t d es j' 'i f)est 38 YE,A?RW ?ERV?|| j 3 i^j l Mr. Cotton, Salford, ate nlakef to the ./1 dmtralty.  Manchester, writes: '4' a ç" i:i ;1> ??S; !?B ??s? MXHttX. !I 'UJMINOU8 WRIST boughtfromyou ??aTM?? warranled J £ Tfive iTeepIngtimetot I Also at Swansea, c?, ?'-?<' and warranted for five keepingtinietol t II I ve?r? Perffrtdmekeeper. minuteamonth. 9 W?teto-dayandatkfofH.Samuet'smoney-MVfnt Catalonv as, and we will send the current Cataleau: i S .I I uni<fU iMiimiiff. Niirckkeel l-4 |K ,g « It has a spien. by return, and further Catalogues as BubtisM. iher ('ast' did movement." H. Samuel, 110. MARK£! S 'REET, MANCHESTER. ?;il% ei- ('ase. 0 e did „< H. Samuel, I 10, MARKET S I REET, MANCHE STER. H. SA!>IUIIL LTD. CENNAD HEDD. PRI8 DWY GEINIOQ YN Y Ml8. Golygydd, Parch. JACOB JONES, Merthyr. RHIFYN GORFFENNAF, 1917. OYNHWYSIAD: Yr Henadur David Jones, Y.H., Ebbw Vale (gyda darlun), gan y Paroh. J. Cradoc OweD, A.T.B. Yn Ddiolchgar mewn Oystadd, gan y Parch. J. D. Jones, Cellan. Dylanwad Damcaniaeth Datblygiad ar ein Dull o Feddwl, gan y Parob. D. B. Williams, Dowlais. Dyledswyddan Bhieni a Phlant Tuag at ei Gilydd, Bryn, Nantyffyllon. Oofnodion Misol, gan y Golygydd-Marwolseth y Paroh. David Bees, Y H.-Marwolaeth Dr. Denney-Nodyn y Llywydd Wilson-Anrhego Syr William James Thomas a'i Briod. ITbn-I Abercanaid,' gan J. Glyadyrua Williams, Abercanaid.1 Y Golofn Farddonol— Bhywnn, gan y Paroh. J. Seymour Bees. Y Wers Sabothol, gan y Parch. lieu. Davies, Liandysnl. rw gaal o Swyddfa'r Yr elw arferol I Ddoabarthwyr 1 Potell 11 2/3 A li 1/9 Defnyddiwyd gan Parch Ohas. Spurgeon, Parch W. Oarlile, Parch Fuller Goocb, a Oenhadaeth Ley- sian. Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Gapeli, a Ohenhadaeth o flaen unrhyw an arall, G W I N O EUD D CYMUNDEB ANFEDDOL W IF, E C Ul. Anfonwch 6c. am ddwy botel sampl a'n llyfryn arbennig, yr hwn a rydi wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd, dyst- ioltifithau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus. y I rhai sydd wedi eu defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE Nen Grawn-nodd Cyngwasg-ol, sydd yn w hufen y Grawnsypian Melusnf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 0o, pob an o ba raigynrychlolan nodd aitcblaw pom' pwyt o ravrnwln, wedi eu gwarantu yn rhydd oddtwrth alcohoilf lurnl, alwgr, dwh, IUw, neu unrhyw later I roddi blac T m&e <Mat, tetly. ntd yn nnlg yn Ddiod Iachtu a Melns, ond yn dontc cryt-Moddyginiaeth Natur-anmhrialadwy I glelflon, neu lie y mae angen maeth; adeUedydd y gwaed, torwi syched, a ehodwr chwant bwyd. Gan y cynwya WELCH'S Noc Alcoboltc INVALID WINE ludd pur y grawnwln, y mae vn adferydd y gelllr el roddl I glelflon gyda pherflaltb ddyogslwch. Anlonlr Potel Belnt fel lampl, gyda manyllon lawn rnrhad drwy y pokt ar dderbyulad Ss 0c. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C. 2,000 British Churches hare mbatitatad Individual Communion Cups, 80 providing a clean Cap, free from infeotlon, for com- municants. Are yon amongat the 3,000 Churches? It not, please write for Free Let, Literature, and Testi- monials, saying if samples may be submitted, Carriage Free by the Makers, IOWNSHEND06 Ltd., Birmingham.