Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

I CYPUXDRB GORLLEWINOL CAHRf…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I CYPUXDRB GORLLEWINOL CAHR- f PYRDDHNT. I' I j Cynhaliwyd Cynhadledd perthynol i'r Cyfun- del) iieli(-)d yng Ngholcgdy Presbyteraidd Caei fyrddln am 11.30 o'r gloch bore dydd Iau, yr 2iaii-i o Pehefi.11, pryd yr oedd yn bresennol y s'frawdoliaeth ;a'r lleygwyr Cyfuudebol a ddaeth- aiit i'r Pwyllgor Annibynnol a gynhal- iwyd am 10.30 yn yr un ystafell. Ll)nvydd,wyd gan y Parch. D. Williams, Abergwili, y cadeirydd am y flwyddyn. Cadarnhawyd cofnodion y Gynhadledd flaeu- orol. Cauiatawyd llythyr trosglwvddiad i'r Parch. D. Roberts, HUm. ar ei symudiad i'r Glais, Dyffryn Tawe. Galwyd sylw gan yr Ysgrifennydd at achos y Y.M.C.A. Y mae un o'r hen dafarndai hel- aethaf yn nhref Caerfyrddin-—yr Half Moon-— wedi ei bnuiu gan y Gymdeitlias ragorol uchod, i a'i wneud yn fan cyfarfod cyfleus i bobl ieuainc foesgar y cylchoedd, yn ogystal a'i fod yn fan lIe y gall y milwyr clwyfedig ydynt wedi en hanfon yma er cwblhau eu hadferiad dreulio ychydig oriau bob dydd mewn tawelwch ac allan o gyrraedd bob temtasiwn. Gobeithir y gwna ein heglwysi barhau i gefnogi'r Gym- deithas yn ei hynldrechioll daionus. Darllenwyd gohebiaeth oddiwrth y Prifathro T. Lewis, M.A., Aberhonddu, yn gwneud yn hysbys y bwriedir sefydlu dosbarthiadau mewn Celfau a Diwinyddiaeth yn yr Athrofa yn ystod y tymor gwaith nesaf. Drwy'r cynllun hwn estynnir manteision arbennig i'r myfyrwyr ieu- ainc hynny a fwriadant sefyll am fynediad i holl freintiau'r Coleg ac hefyd cyfarfyddir ag aiigen pregethwyr cynorthwyol ynghyd.a lleyg- Wyr a hoffent ddilyn cwrs mewn Diwinyddiaeth. L (Deallwn fod Bwrdd Presbyteraidd Coleg Caer- fyrddin yn bwriadu gweithredu, tra y pery'r rhyfel, yn agos ar yr nn llinellau a'r cynllun uchod o eiddo Aberhonddu.) Galwodd y Parch. D. G. Williams, St. Clears, sylw unwaith eto at y Drysorfa Gynorthwyol, a dymunai am bob help i hyrwyddo'r mudiad yn y Cyfuudeb. jiwbili Dr. Davies, Emlyn.—Pasiwvd yn un- frydol Bin bod yn llougytarch Dr. B. Davies, Emlyn, yn wyneb y ffaith fod y flwyddyn bres- ennol y dd.egfed a dengain o'i weinidogaeth gyhoeddus ein bod fel Cynhadledd yn diolch i Ben Mawr yr Eglwys am y saile uchel a gyr- ? haeddwyd gan Dr. Davies" yn ei Enwad a'r ? wlad, ynghyd&g am y daioni mawr a wnaed > ganddo drwy gyfrwng ei gynhyrehiou llenyddol a'i bregethu grymus a'n bod yn hyderu yr 1 estynnir iddo ef lawer o flynyddoedd eto o » Wasanaeth yng ngwillllal ei Arglwydd, gan ddeisyf iddo ef a'i eiddo bob cysur a bendith hyd. ddiwedd eu dydd." Dewiswyd ehwech o irodyr er cymryd i ystyr- iaetli bellach y dull goreu i'r Cyfuudeb weith- redu ynglyn a'r amgylchiad. Terfynwyd drwy weddi gan yr Hybarch W. C. Jenkins, Cvdweli. Philadelphia. T. W. MORGAN. .r- T. W. MORGAN. I

CYPUNDEB LLEYN AC EIFIONYDD.I

Cyngor Cenediaethol Eglwysi…