Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

PENNOD 0 GOFIANT (GYDA DARI,UN) YNGHYDA PHRYDDEST GOFFA (FUDDUGOI,) I'R DIWEDDAR Batoh. JOHN REES, Cwmllynfell, CAN EI or. YNVDD, Y PARCH. D. JEREMY JONES. PRIS 4C.; TRWY'R POST 6C. I'w gael oddiwrth Mr. J. Rees, Tegfan, Cwmllynfell; wett oddiwrth yr Awdur. Y Drysorfa Gynorthwyol. Taer erfynnlr ar eglwysi a phersonau unigol i wneud pob ymdrech i dalu EU CYFRANIAD BLYNYDDOL at y symudiad uchod o hyn i I DDIWEDD MIS AWST. Gellir gwneud hynny trwy Drysorydd Cyfundebol y symudiad, neu yn uniongyrchol i'r Trysorydd Cyffredinol- Mr. T. DAVIES, 56, St. Quintin Avenue, London, W. 10. Newid Cyfeiriad. MAE'R Parch. O. Evans, D.D., wedi symud JjLL o io, Prince's Avenue, i 46, Mulgrave- street, Liverpool, S.

AT EIN GOHEBWYR. I

GOLEU YN Y CWMWL.