Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Undeb yr Annibynwyr Cymreig.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Undeb yr Annibynwyr Cymreig. ARHOLIAD DIRWEST, MAl 15FBD, 1917. Maes y Llafur: Rhan III. o'r Holwyddoreg Ddirwestol. Arholwr-Parch. HENRY JONES, Trefriw. Trefriw, • ■ Mehefin 2lain, 1917. ANNW5TL FRALwD,-Yii amgaeedig cewch ganlyniad yr Arholiad Dirwestol, mor bell ag y gallaf fi ei ddangos mewn maroiau. Mae'r gwobrwyon yn mynd yn naturiol i'r rhai uchaf ar y rhestr, ac y maent yn eu gwir haeddu: gwnaeth- ant waith rhagorol. Yn wir, ni fynuwn gwyno ar yr un o'r ymgeiswyr, ond eu caninol hwy a'u hathrawon. Oredaf fod y rhai isaf ar y rhestr yn eithaf hyddysg yn y Maes, ond eu bod mewn cryn anhawster i fynegi eu meddwl. Dylent gael mwy o ymarferiad mewn ysgrifennu yn y dosbarth yn ystod tymor y gaeaf. Drwg gennyf weled rhai o'r papurau yn dangos gormod o debygrwydd yn yr atebion i "fod yn waith annibynnol yr ymgeiswyr. Cyfyd hyn o ddifEyg gwyl- iadwriaeth briodol yn ystafell yr Arholiad. Uresyu na oheid ein heglwysi yn fwy cyfEredinol i deimto diddordeb yn yr Adran Ddirwestol. Nid yw'r nifer sydd wedi ymgeisio yn y tri Doabarth yn „deilwng ohonom fel Enwad. Yr eiddoch, &c., y 'Ci ■ HENRY JONES. 1 DOSBARTH III.—Dan 16 oed. Uchafrif y Marciau, 120, 1 J. Jonathan Davies, Mydroilyn (medal) 119 2 J. Ernest Evans, Mydroilyn Ill 3 Mary Arianwen Davies, Dyffryn Oaerau 106 4 Eleanor Irene Price, Dyfiryn Caerau 106 5 David N. Jenkins, Llwyncelyn 102 G^Jane Jones, Llwyncelyn 102 7 Mary Anne Thomas, Moriah, Tycroes 102 8 Muriel Richards, DyfEryn Caerau 102 9 Maggie Jones, Moriah, Tycroes 101 10 Helena Davies, DyfEryn Oaerau 100 11 Mary Annie Davies, Llwyncelyn 100 12 Evan T. Griffiths, Llwyncelyn 97 13 Charles Herbert, Llwyncelyn 96 14 Evelyn Williams, Moriab, Tycroes 95 15 David J. Davies, DyfEryn Oaerau 88 16 Margaret Ann Edmunds, DyfEryn Oaerau 87 17 Lydia M. Herbert, Llwyncelyn 86 18 John Edwin Griffiths, Llwyncelyn 78 19 Winnie H. Jones, Llwyncelyn 78 20 Mary Davies, Dihewyd 77 21 William J. Morgana, Trelech 71 22 Olivia Mathews, Moriah, Tycroes 62 23 Annie Davies, Trelech 62 24 G. Howells, Trelech 48 25 H. John Elias, Trelech 45 26 Gomer Lewis Davies, Moriah, Tycroes 40 27 Joseph Harold Anthony, Moriah, Tycroes 40 28 Ada Rees, Trelech 37 DOSBARTH II.—Dan 13 oed. Uchafrif y Marciau, 120. I' 1 James Llewelyn Davies, Mydroilyn (medal). 119 2 Sally Davies, Mydroilyn 117 3 Brynmor Evans, Llwyncelyn 117 4 Mary Sarah Thomas, Mydroilyn 110 5 David Lloyd Jones, lawyncelyn 101 6 Margaret Jane Davies, Mydroilyn 101 7 Rosina H. Jones, Mydroilyn 100 8 Annie Blodwen James, Myhroilyn 100 9 Elvira Evans, Moriah, Tycroes 99 10 Evan Jones, Llwyncelyn 97 11 Annie Lewis, Llwyncelyn 97 12 Emrys Jenkins, Moriah, Tycroes 96 13 William Edgar Anthony, Moriah, Tycroes 96 14 Evelyn May Thomas, Moriah, Tycroes 92 15 E. Timothy Lewis, Llwyncelyn 90 16 John Jones, Llwyncelyn 88 17 Gilmour Jones, Llwyncelyn 87 18 Sally Jones, Llwyncelyn 87 19 Evan James Lloyd, Mydroilyn 87 20 Evan Beynon, Mydroilyn 85 21 Mary Davies, Trelech 83 22 Lewis Hughes, DyfEryn Caerau. 83 23 Jane Griffiths, Llwyncelyn 83 24 John Matthias, Moriah, Tycroes 80 25 Maggie Maria Lloyd, Trelech 78 26 Enoch Thomas, Mydroilyn. 78 27 Esther Morris, Moriah, Tycroes 74 28 John D. James, Llwyncelyn 74 29 Catherine Mary Rees, Dihewyd 73 30 Elizabeth Mary Davies, Dihewyd 73 31 David Alwyn Davies, Moriah, Tycroes 72 32 M. Dilys Anthony, Moriah, Tycroes 70 33 Annie Esther Walters, Moriah, Tycroes 66 34 Bryn Herbert, Llwyncelyn 65 35 Jenkin D. Evans, Llwyncelyn 62 36 Anna Mary Morgans, Salem, Bow Street 62 37 Maggie Jones, Salem, Bow Street 62 37 Maggie Jones, Griffiths, Llwyncelyn. 61 38 David Owen Griffiths, Llwyncelyn 61 39 James G. James, Llwyncelyn 61 40 Margaret Anne Rees, Trelech 59 41 Ida May Mrrgans, Salem, Bow Street 59 42 Annie Mary Rees, Moriah, Tycroes 57 43 Hannah Jane Jones, Trelech 33 44 Margaret A. Evans, Trelech .I 48 45 Annie Mary Davies, Trelech 45 46 Llewelyn Watkin Rees, Moriah, Tycroes 39 47 Simon Owen Rees, Trelech 35 48 Mary Anne Rees, Trelech 33 49 Sidney Howells, Trelech 32 50 Hannah Mary Thomas, Trelech 20 DOSBARTH I.—Dan. 10 oed. Llafaredig, Uchafrif, 100. Samuel David Thomas, Trelech I 100 Morfudd Edmunds, Dyfiryn Oaerau 100 Betty Leonard, Dihewyd 100 Trevor Evans, Llwyncelyn 100 Sally Lloyd, Mydroilyn. 100 Getta Davies, Mydroilyn 100 Emily Aerona Jones, Mydroilyn. 100 Enid Bvana, Mydroilyn I 100 David John Jenkins, Mydroilyn 100 Tom Daniel, Mydroilyn I 100 John Willie Jones, Mydroilyn 100 Ivor Evans, Mydroilyn 100 Ieuan M. Evans, Mydroilyn 100 David Evan Parry, Mydroilyn 100 Mary Gwladys Davies, Dyffryn Oaerau 99 Catherine Muriel Evans, LI?,vyncelyn 99 David Llewelyn Howells, Trelech j 98 Ann Mary .Jones, Trelech 98 Ann Mary JoneWs, illiams, DyfEryn Caerau ••S S 97 David Hughes Williams, DySryn  William Thomas Jones, Trelech 96 Sarah Davies, Salem, Bow Street 95 Getta Mary Rowlands, Salem, Bow Street 95 Morgan Oliver James, Mydroilyn 95 Minnie Riohards, Trevine I 95 Lizzie Davies, Salem, Bow Street 92 Lizzie Jane Morgan, Salem, Bow Street 91 David John Morgan, Salem, Bow Street I ).90 Hannah Jane Thomas, Trelech t-90 Alice Davies, Trelech 90 Thomas John Jones, Llwyncelyn 87 Daniel Ivor Griffiths, Llwyncelyn 86 Idris Llewelyn Morgan, Llwyncelyn 86 Rosa Richards, Trevine 85 Caleb William James, Trelech 82 Annie Thomas, Trelech. 73 Edith Mary Jones, Trelech 64 Mary Adeline Jenkins, Moriah, Tycroes 60 Eunice Mary Olarke, Moriah, Tycroes 58 Jennie Elizzbeth Thomas, Moriah, Tycroes 58 Tommy Williams, Moriah, Tycroes 52 David John Thomas, Trelech 50 Nellie Jones, Trelech 46 William John Evans, Square & Oompass, Trevine 45 Johnny Williams, Temple, Trevine 35 Ethel Jane Morgans, Moriah, Tycroes 27 David Mansel Vaughan, Moriah, Tycroes 24 Gwilyin Eynon Davies, Moriah, Tycroes 21 D. Rees Morgan, Moriah, Tycroes 20 Gwennie Jenkins, Berea, Penfro. 20 Agnes Phillips, Berea, Penfro 18 Maggie J. Phillips, Berea, Penfro 17 Blodwen Phillips, Berea, Penfro. 15 J. Jenkins, Berea, Penfro 14 Albert Rees, Berea, Penfro 13

I Lianegryn, -Meirionydd.

I Y DRYSORFA GYNORTHWYOL.