Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael Rhaglenni Gymanfaoedd Canu wedi eu troi [allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i 11 Swyddfa'r 'Tyst' a'r 'Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. TO-DA YI Call110w aadmax. the moat ot ?jJ?? rHt.???A!M??)L<F&.tL'? <;?'? ? thIaseBBa,?on&lopportanity ?@a??[??S H.SATAUEL:S to secure enormous sayingi f?M W 1B'? THOUSANDS 6f %@.?L???& t?MM?N BARGAINS  ?? ???At? M ?? now ?'? Offered ??n??? ? C?A?L.L. TO'0?? H. Samuel's &t drasti ,do tions, absolutely re g ardless of Goat. li p Exclusive New De- OALL sign. Set witb Pearls NOW! and Ametbyst Cen- tre and Drop. 35 LUCKY? 'DIAMOND AWP  tt?EM n)MH MmMcHMttTt NH)tMHn U' ???t??A!?-? ? WEDDING GEM RINO. Large selection }f/?M-  ID 9- and I8-et. ? //?<eM?).?Rt ?A/ /3'?t.-? t?.i? c.? ? ?9-M?i8-ct..<!S??a!??????Sa!? m ?fM?h)ytt?/ ph!ree,ini8-ct. Gold-tn/a W?L—???????S s   from I TO-BAY t? S   ?MOMEMTAL ???N BROOCKIL ?CI?????? Badge of an) Hundreds of Regiment designs t o 9/9 a a- p p I i a d choose from. OABE OF AFTERNOON j 0 CALL handles, blades finest 88 Watchmaker to the Admiralty, Mr. Cotton, Salford, alchmakør 10 th, Admralty. bM 118 HIGH ITRIIT I ?s?? "Sy w?to?, 111 HI8H STREET, I UMINOUS WRIST boughtfromyou ? Mrmvuwm 0 t |r„nHam»SyferK ta*3 £ £ i dlsoatSwansea;Cardiff, ??.-s and warranted for ifve keepingtimatol H years. Perfect timekeeper. minute a month. WritO to-day and ask for H. Samuoi,s money-sav n N. k lit bas a Splen- ?Mtogues. and we will send the current Catalog a H 1 Handsome JNickel ■* •» >«& It has a spion- bv Mturn. and further Catalogues „ pilWish6d Silver Case Hand s?-,ine Nickel 15/9 {W^movement^ H.Samuel, 11 O. MARKET SiREEf, MANCHESUR. M ?d??  M—? "??y /g  j MWemenl. H. Samue), t ? 0, MARKET STREET. MAKCHESTM. B Coieg y Gogledd, Bangor. I (Un o'r Colegau yrn Mhrifysgol Cyrnru.) I PRIFATHRAW: SYR H. R. RBICHEL, M.A., LL.D. DECHREUA'R tymor nesaf Hydref 2il, 1917. Paratoir ar gyfer arholiadau Prif- ysgol Cymru, rhaio eiddo Prifysgol Llundain, y Cwrs Meddygol ym Mhrifysgolion Llundain, Edinburgh a Glasgow, f acl arholiadau eraill. Rhoddir addysg 'arbennigl mewn Amaethydd- iaeth (yn cysnwys triniaeth coed) ac Electrical Engineering. Mae yn y Coleg adran normalaidd i athrawon elfenol a chanolraddol. Cynygir nifer o ysgoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth o £ 40 i £10 y flwyddyn. Mae Ysgoloriaethau John Hughes yn gyfyngedig i fechgyn aned yn Sir Fon neu Sir Gaernarfon, Ysgoloriaethau Richard Hughes i drigolion Mon, ac Ysgoloriaeth Piercy i drigolion Sir Ddinbych a Sir Fflint. Dechreua'r arholiad am danynt Ebrill i6eg. Ceir pob manylion gan J. E. LLOYD, M.A., Ysgrifennydd a Chofrestrydd. —————————————————.—————————————— Potell 2/3 A m Defnyddiwyd gan Parch Ohas. Spurgeon, Parch W. Oarlile, Paroh Fuller Gooob, a Conhadaeth Ley- Bian. Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Ohenhadaeth 0 flaen unrhyw an arall. G WIN 0 ED D CYMUNDEB ANFEDDOL WELCHI. Anf onwoh 60. am ddwy botel sampl a'n llyfryn arbennig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd, dyst- iolaethau oddiwrth lawer 0 weinidogion adnabyddug, y rhai sydd wedi en defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn w bufen y Grawnsypian Melusaf a dyfir. POTELI PBINT, 2s. Go, pob an 0 ba fat gynrychlolan nodd uwcblaw pom* PWJI o rawnwln, wedi en gwaranfeu yn rhydd oddiwrth alcohol, Inrol. ilwgr, dwfr, lUw. neu unrhyw later I roddi bias. Y surni, folly. nldyn onlg yn Odlod Iaohus a Melus, ond yn mae donlo cryf—Meddyglnlaeth N atur—anmhrUladwy 1 glelfloni non Ue y mae angen maeth; adeUedydd y gwaed, torwi ivched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S Nbc AioohoUo INVALID WINE sudd ur y grawawtn, y mae yn adferydd y gelllr el roddl I glelflon gyda pherflaltn ddyogelwch. Anfonlr Potel Belnt fel sampl, gyda manylion lawn, rn rhad drwy y post ar dderbynlad il 60. Welsh GrapeAJuice Co., Ltd., Saraeen House, Snow Hill, London, E.C. 2,000 British Churches baTe aubdtated Individual Communion Cups, so providing a dean Cup, tree from Infection, for oom. munlcants. Are yon amongst the 2,000 Churches? If not, please write tor Free LIt, Literature, and Testi- monials, saying If samples may be submitted, Carriage Free by the Maters, TOWNSHEND16 LM.a Birmingham.