Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Penegoes.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Penegoes. Bydd yn ddymunol gan laweroedd o ddarllen- wyr y TYST gael gair bach ar ei ddalennau am yr hyn sydd wedi dod i ran yr eglwys hon yn ddiweddar. Saif y pentref o fewn dwy filltir i Fachynlleth, ac yma y bu Tkfolog yn swyddog am flynyddoedd. pryd y daliai Hirddol, sef y fferm a amaethyddai am hir amser ac yma y dywedir iddo gyfansoddi rhai o'i brif ddarnau barddonol. Yn y Ficerdy yma y ganwyd yr anfarwol Richard Wilson, un o brif baentwyr Prydain, yn ol Ruskin yn ei atodiad yn ei Two Paths. Yma hefyd y dywedir i Mrs. Hemans breswylio am rhyw gymaint o amser ac, yn ddios, mae yma ddwy ffynnon at wella anhwyl- derau corfforol, megis rheumatism, &c., ac y mae'r ysgrifennydd yn brofiadol o'u rhinweddau. Ond prif amcan fy ysgrif y tro hwn ydyw rhoi cyhoeddusrwydd am rodd haelfrydig un o ddiac- oniaid yr eglwys, sef Mr. William Davies, Ffridd, yr hwn hefyd fu'n ysgrifennydd iddi am flyn- yddoedd. Cyfiwynwyd ganddo set of individual cups, &c., a'r Saboth cyn y diweddaf oedd y tro cyntaf iddynt gael eu harfer yn y Cymun Sanctaidd. Pregethodd y Parch. W. Thomas, ei hannwyl weinidog, ar yr achlysur. LIe bach cymharol wledig ydyw Penegoes, ond ni fynnai Mr. Davies iddo beidio a bod yn up to modern times yn hyn o beth. Dyma rodd gwerth ei chyliwvno a gwerth ei derbyn. Mae'n ddios fod yr eglwys yn teimlo'n ddiolchgar iawn am dani. Efallai y geill rliywrai eraill allant fforddio, hyd yn oed yn y cylch yma, wneud yr un peth a Mr. Davies pan glywant am ei weith- red haelfrydig. Mae teulu'r Ffridd wedi bod ar hyd y blynyddoedd yn haelfrydig iawn i'r achos. Hir oes i Mr. Davies, a bendithied yr Arglwydd I y cwpanau er budd eneidiau i gofio am yr annwyl Iesu.

— — —, — -— | TROION YR YRFA.…

0 FRYN I FRYN. -