Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Athrofa Aberystwyth. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) Pdfåthraw-T. F. ROBERTS, M.A., IA.D. DBCHRBUA'R ..6ain Tymor ar Ddydd Mercher, Hydref 3ydd, 1917. Parotoir yr etrydwyr ar gyfer Arholiadau Prilysgol Cymru. ynygir amryw o Ysgoloriaethau (thai ohonynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn kon. Cymer yr Arholiad le yn Aberystwyth ar y 18fed o fis Kedt, 1917 Am fanylion pellach ymofynner &— J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd. Y Drysorfa fiynortliiyol. Taer erfynnlr ar eglwysi a phersonau unigol i wneud pob ymdrech i dalu EU CYFRANIAD BLYNYDDOL at y symudiad uchod o hyn i DDIWEDD MIS AWST. Gellir gwneud hynny trwy Drysorydd Cyfundebol y symudiad, neu yn uniortgyrchol i'r Trysorydd Cyffredinol- Mr. T. DAVIES, 56, St. Quintin Avenue, London, W. 10. PENNOD 0 GOFIANT (GYDA DARI.UN) YNGHYDA PHRYDDEST GOFFA (FUDDUGOI,) I'R DIWIJDDAR Barch. JOHN REES, Cwmllynfell, GAN EI OI/YNYDD, Y PARCH. D. JEREMY JONES. PRIS 4C.; TRWV'R POST 6C. j I'w gael oddiwrtk lvIr. J. Rees, Tegfan, Cwmllynfell; neu oddiwrth yr Awdur.

AT EIN GOHEBWYR. I

CYNHADLEOD ADDYSG CYMRU I

[No title]

IESU HANES.*