Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Bargeinion ar Lyfrau. Y DDINAS HEB YNDDI DEMI. (clud. ItC.) 0 3 GRIST A'R SAITH EGWYS (cludiad 2C.) o 6 ELYFENNAU DAEARYDDIAETH (Cludiad 4C.) 2 3 OWEN GLYNDWR (cludiad ic.) 0 41 HANES HARRI PUW (cludiad ic.). 0 3 STRAEON HYNOD (Cludiad lic.). 0 3 HYWEI. A'R GATH (cludiad Iic.) 0 3 STRAEON Y CYFNOS (cludiad lic.) 0 3 14LYPR DADI,EUON (cludiad IC.) o 6 DARI,ITHIAU AR SERYDDIAETH A'R BEIBI,, gan Dr. Chalmers (clucliad 2c.) o 9 ATHRONIAETH TREFN IACHAWDWRIAETK (cludiad 2C.) o 9 Y MONWYSON, gan Asaph (cludiad 2C.) 1 3 LI<AWI<YFR Y GYFRAITH (cludiad 2e.) 0 9 LLYPR Y TRI ADERYN (cludiad ic.).. 06 COFIANT Y PARCH. R. ROWLANDS, ABER- AMAN, gan D. Silyn Evans (clud. 21c.) i o MII.WYR Y GROES (WILLIAM LEWIS), gan Griffith Ellis (cludiad 21c.) o 6 MILWYR Y GROES (JAMES GILMOUR) (d. 2 JC.) 0 6 COFIANT Y PARCH. JOHN THOMAS, MER- THYR (cludiad 40.) 1 3 Y SEREN UNIG, gan Oliver Don (cl. ile.) i o Y DOCTOR (cludiad IC.) o 6 HEN EMYNAU (cludiad 2tc.). i o BRENIN YR AFON AUR (cliidiad zlc.).. 10 CARTREF DEDWYDD, gan W. D. Davies, America (cltidiad 2 JC.) o 8 Y PORTH PRYDFERTH, gan Anthropos (cludiad i le.) o 6 Y COFIADUR YSGRYTHYROL (clud. 41c.) 0 9 HANES EGLWYS BETHESDA, MERTHYR (cludiad 2C.) 0 9 YR HANESYDD METHODISTAIDD (CL. 2C.) o 6 IVLYFR TONAU CYNTJLLEIDFAOL (CL. 5c.) I 9 AWDURAETH LLYFRAU Y TESTAMENT NEWYDD (cludiad T-le.) 0 9 CYFATEBIAETH CREFYDD NATURIOL (CL. 4c.) I 6 Y TRYDEDD CYNNYG (cludiad IC.). o 9 BOB LEWIS (cludiadi ic.) o 6 ATHRONIAETH PETHAU CYFFREDIN, gan Gwilym OWEN (cludiad IC.) 0 3 PUR BLESERAU BYWYD (cludiad 2 JC.).. 09 TYWYSENNAU ADDFED (el-Lidiad 4c.) 1 3 Y DIWYGIAD YM MHENTRE ALUN, gan S. M. Saunders (cludiad 5C.) t 0 DDOE A HEDDYW (Drama), gan D. G. Williams, St. Clears (CLUDIAD IK.). o 6 MWYAR DUON (cludiad 2C.) o 6 NOFEI. GYMRAEG, gan Edward Gruffydd (cludiad lic.) o 6 DRYCH PROFFWYDOLIAETII (clud. 21c.) 1 o CYMRO YN AFFRICA (cludiad ilc.). o 6 UNDOD PERSONOL Y DUW-DDVN, gan y Parch. R. S. Thomas (cludiad 5C.). 2 6 LLAWLYFR YR ENWAD CYNULLEIDFAOL, gan H. Ivor Jones (cludiad IC.). 0 4 IFAN MEREDYDD (cludiad ii-c.) o 6 Y DIWYGIAD DIRWESTOL, gan J. THOMAS, D.D. (cludiad 4C.) 1 3 CHWARELI A CHWARELWYR, gan W. J. Parry (cludiad 4C.) 1 0 DWY FII. 0 DYSTION, gall y Parch. T. Mardy Rees, Castellnedd (clud. Ile.).. 02 GYDAG EF YN Y MYNYDD, a MYFYR- DODAU ERAILL. (Cludiad 2g.) 1 6 COFIANT Y PARCH. EDWARD JAMES (cl. 2JC.) I o CYDYMAITH YR YSGRYTHYR (cludiad 4C.) 1 0 DRYCH PROFFWYDOUAETH, gan y Parch. John Hughes (cludiad 4C.) 1 9 AMERICA A GWELEDIGAKTHAU B YWYD, gan W. D. Davies, America (cl. 5C.) 1 3 LLYFR DEI., gan y Parch. Owen Edwards (cludiad lic.) o 6 GRAMADEG CERDDORIAETH (clud. lie.).. o 9 SLSIDONLA (cludiad 2C.) 0 9 IEir Y M"lr oil or Uyfrau uchod wedi 8U gostwng i HANNER Y PRIS. Anfoner y Tal g.'r Archtb, gan gynnwys y Cludiad, i Swyddfa'r 'Tyst,' Merthyr Tydfil, I- | HHESVMM) DA § MI. ELLIR RODDI YN RHWYDD DROS Y PRIODOL- IK !? MSYMAU!)A :!{ G/K amser angenrheidiol. Nid y Beiaf o'r MFL W rhesymau hyn yw y cyfnod hirfaith y W |F4 bu'r meddyglyn hwn yn y gwasanaeth TF\ W cyhoeddus. Am oddeutu deng mlyn- W CFL edd a thri-ugain gweithredodd ddYlan-1 MFI wad bendithiol ar iechyd torf enfawr 1/L %IG 0 BOBL, nes y MAE enw Beecham's Pills SIT MWL yn air teuluaidd bron ym mhob gwlad #JR4 W yn y byd. Y mae y fath hanes ynddo W lei hun yn dystiolaeth argYhO eddiadol I W fod y ddarpariaeth hon 0 werth GK CIG GWIRIONEDDOL, ac yn yhwm DA €X# I DROS GVMERYD 8 Y/ pan fo ANGEN, feddyglyn SYDD wedi FT ■ enill y fath ffafr CYFFREDINOL. Paratoir €T» ? Beecham's Pills yn wyddonol o'r MK CI# defnyddiau mwyaf detholedig, a gellir (I) GII EU CYMERYD gan bawb gyda hyder a FWK SIT dyogelwch. Y mae eu gweithrediad W ? ar y cyfansoddiad yn ystyriaeth ? VM bwysig. Rhoddant esmwythyd buan, JJF €F% rhoddant wellhad PARHAOL, a chan nad CFL HL oes dim yn eithafol yn eu HEFFAITH, JFFK UF gellir eu CYMERYD unrhyw adeg. 0'r UF MWK HOLL feddyginiaethau fwriadwyd i /A W LEDDFU a GWELLA ANHWYLDERAU 7 cyUa, W FF\ nid OES YR UN a DDEFNYDDIR gyda mwy T FA H. 0 lwyddiant na'r eddyglyn a brofw- MM %1) yd feHy .e yr ymddiriedú ynddo (I) I BEECHAM'S | ? ?"-LS I ? ? Yr UNIG wneuthurwyr yw JFFK W THOMAS BEECHAM, St Helens, Lanes. W 'IF Gwerthir ym mhob man. %IW ? ? Mewn Myehau, wedi eu nodi 1/3 a 3/ < '? ANNWYD, PESWCH, INFLUENZA.—Mae y rhain gyda ni bob amser. Pair hinsawdd gyfnewidiol fod llawer o ddioddef oddiwrth Beswch, Bronchitis, Pas, Dolur y Gwddf, Crygni Caethdra, Diffyg Anadl. Y mae'r hen feddyg- lniaeth, DAVIES'S COUGH MIXTURE, eto ar y blaen, ac yn cael ei gwerthfawrogi'n fwy nag erioed, bob amser wrth law, yn felys, yn cyn- hesu'r frest, ac yn rhyddhau'r phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon. I/IIC. a 2/9 [postage 3c-).-Hur.H DAVMS, Chemist, Machynlleth. SARZINE BLOOD MIXTURE. CROEN IACH A GWAED PUR.—Dyna'r hyn y rttae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honni gwella popeth fel yr Yankee Patent Medicines, ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimpleq, toriad allan, scurvy, doluriau pendduynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac amhur, mynnweh botelaid o Sar- zine Blood Mixture gan y druggist nesaf atoch, 2/9 y botel, neu gyda 3c. at y cludiad yn ych. wanegol, oddiwrth y perchennog—HUGH DAVISS, Chemist, Machynllethl TRI 0 GATECISMAU (AR GAN) I BLANT, Gan y Parch. H. T. JACOB, Abergwaun. ( I.— Y Deg Gorchym/n. Sef- ') II.- Y Nefoedd. Sef— lIII.-Y Gaethes yn Nhj Namaan Y Tri uchod yn Un Pamphledyn.-PrII CdiniOg loc. y Dwsin. 50 am 3s. too am 5s. 9d. Oladlad wedi ei data am Fiaoadal. — ♦ ———— I'w cael 0 Swyddfa'T 'TVST,' MERTHYR Eglwys Ebenezer, Bangor. POB Gohebiaeth a'r uchod i'w cvfeirio at yr Ysgrifennydd—Mr. J. A. WILIJAMS (Pencerdd Seiriol), 4, Gambier-terrace, BangoT. HYSBYSIADAU ENWADOL, — a DAUWT Snw.-Bydd YI1: hyfrydwch gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbyatadau am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math arall o Hysbysiadau Bnwadol, megla Newid Cyfeiriad, Newid Ysgrifennydd ^lwys, Tyatebau, &c., neu Hysbyniadau eraill, diagwylir y blstndsl canlynol gyda r Archeb:— 14 o BJrlau-un tro, 1/3, a k. am bob tro ychwanegoL a* eto eto 1/1 a Ie. eto 28 16to eto 1 (9 a go. eto 31 eto eto 2/3 a 1'- eto Os na ddanfonir blmsndmi gyda'r Archeb, codlr y prlaoedd arferol am yr Hysbyalad. CYFUNDBB MALDWYN. QYNHBLIB Oyfarfod Ohwarterol nesaf y Oyfandeb nchod yn Llanbrynmair ar y dyddiau Mercher a Ian, Hydref 3ydd a'r 4ydd. Y Qynhadledd am 11 yr ail ddydd 0 dan lywyddiaeth y Parch. R. 0. Evans, Sammah. Pregethir ar y pyncian gan y Paroh. W. Evans, Llanidloes, a'r Yogrifennycid-y oyntaf ar I Barchedigaeth Grefyddol,' a'r olaf ar I Ryfol yng ngoleuni'r Beibl.' Bhoddir gwahoddiad gwresog i'r frawdoliaeth oil. E. WNION EVANS, Ysg. CYFUNDBB LLBYN AC EIFIONYDD. CYNHELIR Oyfarfod Chwarterol nesaf y Oyfandeb uohod yn Sardis, Linn a Mawrth, Medi y 10fed a'r lleg, Cyferfydd y Qynhadledd am un prynhawn Llun, ar ddeohren yr hon y bydd Gyfeillach, a'r Paroh. B. W. Jones, Gilgwyn, yn arwain mewn aiarad ar y mater a roddwyd i lawr, sef But i ddiogeln Ffydd yr Eglwys heddyw.' Abererch. HUGH DAVIES, Ysg. CYFUNDEB DB MORGANNWG. QYNHELIB Oyfarfod Chwarterol y Oyfundeb nohod yn Seion, Oanran, nos Feroher a dydd lau, Medi 12fed a'r ISag. Y Gynhadledd am 10.30 bore lau, a darllenir papur ynddi ar hanes yr achos. Pregethir ar y pwno gan y Parch. T. Gwyn Thomas, Briton Ferry. Gwahoddii yn gynnes y gweinidogion a'r oynrychiol- wyr. R. 0. EVANS, Ysg. CYFUNDBB KOIl. CYNHELIR Oyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uohod yn Oapel Mawr, Linn a Mawrth, Hydref 8fed a'r 9fed. Pwyllgor y Gymdeithas Gartrefol am 10.30 bore LIuD, a'r Gynhadledd Chwarterol am 1.80 y prynhawn. Mr. Hugh Parry, Smyrna, Llangefni, i draddodi pregeth ddirwestol y noson gyntaf. Cemaes Bay, J. S. EVANS, Ysg. Tysteb y Parch. R. W.5 Davies, Casllwchwr. MAE Mr. Davies wedi bod yn analluog j J?JL lenwi ei bulpud ers blwyddyn oherwydd sefyllfa wannaidd ei iechyd; ond mae ei frodyr yn y weinidogaeth o bob enwad yn y cylch wedi dod j'r adwy, ac wedi llenwi ei bulpud yn gan- moladwy yn ystod yr amser. Dymuna efe a'r eglwys ddiolch yn gynnes iawn iddynt oil am .eu gwasanaeth gwerthfawr. Yn awr, yn unol a chyfarwyddyd ei feddyg, inae Mr. Davies yn ymddeol o ofal y weinidogaeth, ac yn symud i fyw i Aberaeron; ond nid yw yr eglwys am ei ollwng heb roddi amlygiad o'i pharch iddo a gwerthfavvrogiad o'i wasanaeth. Mae PwySgor wedi ei ffurfio er cyflwyno Tysteb iddo, a rhydd y cyfryw gyfleustra i bwy bynnag fyddant yn ewyllysio dangos eu cydym- deimlad, a diolchir yn galonnog am bob cynhorthwy er gwneud y Dysteb mor sylweddol ag y byddo modd i'r achos gwir deilwiig hwn. Bwriedir cau y Drysorfa Awst 23am, 1917. Derbynnir pob cyfran gyda diolchgarwch gan an o'r enwau isod, a chydnabyddir gan yr Ysgrifennydd. Codeirydd.—Mr. W. RICHARDS, Bryn-road, Loughor, Glam. Trysorydd.—Mr. E. RICHARDS, The Elms, Loughor, Glam. Ysgrifennydd.—'Mr. T. MORGAN, Highfield, Loughor, Glam,