Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

I I Ffestiniog a'r Cylcrtoedd.…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Ffestiniog a'r Cylcrtoedd. Y Parch. Phylip Jones.-Mae'r gwr da uchod wedi yrnneilltuo o wasanaeth yr K.A.M C. ers misoodd, ac wedi sefydlu yn y Penrhyn. Llawenydd gennym weled ei iechyd wedi ei adfer mor dda. Y mae'n awr yn abl i bregethu. a bydd at wasanaeth yr eglwysi. Gwr siriol a ffyddlawo yw efe, ac yn bregethwie rhagorol yn y ddwy iaith. Et gyfeiriad bellach fydd Penrhyndeudraeth, North Wales.' Yn Ganmlwydd Oed.—Y flwyddyn hon bydd Annibyniaeth ym mhlwyf Ftestiniog yn cyrraedd ei ohanfed flwyddyn. Sefydlwyd eglwys Annibynnol gyntaf yma yn y flwyddyo 1817, cyfansoddedig o saith o aelodau. Erbyn hyn y mae y saith hyuny wedi cynyddu yu saith eglwys. Pregethwyd yn yr ardal gan Morgan Llwyd a Hugh Owen, Bronyclydwr, ae eraill. Yr oedd hynny yn yr eilfed ganrif ar bymtheg a'r ddeunawfed ganrif. Oad ni sefydlwyd eglwys yma hyd yr adeg a nodwyd. Bethania yw y fam eglwys. Yng nghwrs amser sefydlwyd Saron (Bethel erbyn hyn), Carrael, Salem, Jerusalem, Bryn- bowydd a Hyfrydfa. Mae i'r Enwad hanes anrhydeddus yn Ffestiniog, a gwnaeth ei ran i wneud y dref a'r plwyf yr hyn ydyw haddyw Bwrxedir eyonal cyfarfodydd yn ystud mis Hydref i ddathlu yr amgylchiad diddorol. Cymanfa Ganu y Plait t.-Cyn bali wyd hon ddiwedd mis Mai, a chaed Cymanfa ragorot. Blaenorid y ddau gyfarfod gan orymdaifch fawr- eddog drwy heolydd y dref. Synnid pawb gan 'd piwb 4c, liosowgrwydd y dorf yn wyneb fod cymaint wadi ymado oherwydd y dirwasgiad masnachol a'r rhyfel. Yr unig dant pruddaidd ydoedd absenoldeb y dynion ieuaiuo. Cynhelid y cvf- arfodydd yn Jerusalem, ac arweiniwyd yn fedrus iawn gan Mr. Richard M. Jones, Bethaaia. Yr oedd 61 Ilafur mawr ar yr holl gyflawniadau, ac y mae arweinwyr y Gobeith lnoedd yn haeddu clod am en gwaith a'u llafurus gariad. Bu i nifer dda ennill tyst. ysgrifau y Tonic Sol-ffa. Y Fasnach Lechi.-Parhati yn dra isel v mae'r fasnach hon o hyd. Mae nifer y gwaith- wyr yn y gwahanol chwarelan wedi 'l!eih&u o 4,000 i 800. Felly tuag un sy'n gweithio heddyw am bob pedwar ddeuddeg mlynedd yn ol. Ond parheir i hyderu y tyr gwawr ar fyd y chwarelwr pan derfyno aflwydd y rhyfel. Mae pob arwyddion y bydd adeiladu mawr ar dai trwy y deyrnas pan gyhoeddir heddwch, a bydd galw prysur am ddefnyddiau toi i adgyweirio y galanastra yn Belgium a Ffrainc A gynted y try y Oanw, bydd cannoedd o blant Ffestiniog yn prysuro eu camrau i fro ea genedigaetb. Mae gan yr hen fvnyddoedd garw swyn ddiollwng i'r rhai fagwyd wrth eu traed lirysied y dydd. M.

I Nodion o'r Groes Wen a'r…

Arholiad 1917. ! ArhoHad…

Family Notices

[No title]

YN LLANDRINDOD. I 'I