Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Meddyginiaeth at ANHWYLDERAU Y CROEN sydd wedi peri syndod i lawer a lachawyd. Un o'r bendithion Meddygol mwyaf a ddarganfyddwyd erioed, a elwir 'y rhyfeddod mwyaf' gan yr holl filoedd a iachawyd, y rhai ni pheidiant byth a'i gymeradwyo. ECSIMA CKX I II 4% B I If CRACHEN Y CLAVR BRTCCII YR EIJJJWR ? ? H ?f 1 PLORYNOD TARDDWREINY? INOLAK at C 0 R N -W Y'D O'?NT C:YCIAU (WRES *N *??N ? t??t '? hti?mA t? TARDDIANTAU PIGIADAU TR YC IN-U.OU ENYNIÂD LLOSG ErRA TARODEN CtWYF Y MARCHOGION Bydd i INOLAK fynd i mewn i'ch croen, a thyn allan yr holl amhureddau. Efe a Iladd holl hadau afieclivd, ae a liniara gosi ac a symuda'r holl gen, crestynau neu glafr ,?ych. Dileir plorynod, crugdarddau y croen a tharddiantau. Bydd i bennau dyfrllyd Ecsima sychu i fyny a diflannu. I Mae INOLAK wedi iachau miloedd o'r rhai boenid gan anhwylder y croen yn ei ffurf waethaf. Iachaodd y rhai oedd wedi treio pob math o feddyginiaethau, ac a ddigalon- nent oherwydd methiant parhaus. 0 drugaredd, cawsant y gwroldeb ° dreio ?'?h yn rhagor. Defnyddiasant ?INTOLAK, a gwe^ll,h,aod,d hwynt. SRTifE O Nid ydynt byth wedi peidio cymeradwyo INOLAK i bawb a boenir gan afiechyd y croen. Ysgrifenasant gyf- rolau o gymeradwyaethau i ddatgan eu diolchgarwch calonnog. Mae'r canlynol yn esiamplau :— Mae Ecsima fy merch wedi llwyr gilio. Gwnaeth INOLAK fwy o les iddi na phopetli arall, ac yr wyf wedi gwario punnoedd ar wahanol bethau. Mae hi'n well nag yw wedi bod am saith mlynedd. Aeth i Ysbyty am dair blvnedd, ond nid oedd ddim gwell.MRS. S., CHIPPING SODBURY. RP, 'Teimlwyf y rliaid i mi ysgrifennu atoch i ddweyd beth y mae INOLAK wedi ei wneud i mi. Yr oedd yr Ecsima yn ddrwg lawn ar fy nwy fraich. Bum o dan law'r meddyg am wyth mis, a dywedwyd wrthyf ei fod yn sefydlog. Euthum at lysieuydd am arnryw fisoedd heb gael un lies. Darllenais am INOLAK yn y papur a meddyliais am ei dreio, a diolchgar wyf i ddweyd ei fod wedi fy ng wella.' —MRS. P., MONTPELIER. Cewch chwi yn un budd oddiwrth INOLAK ag a gafodd pawb arall, oblegid nid yw INOLAK BYTH YN METHU. Nid oes bron ddim arQgl oddiwrth INOLAK, ac nid yw yn ystaenio. Tyn allan pob poen yn wastad, ond nid yw yn llosgi nac yn pigo, ac nis niweidia y croen rnwyaf tyner. Bydd potaid o INOLAK yn werthfawv iawn yn eich cartref. Declireua anhwylderau y croen yn fychan, ond tyfant yn gyflym. Gall yspotyn' bychan ddod yn fuan yn darddiant hyll. Ychydig blorynod dyfrllyd a ddeclireuant Ecsima. Hawdd iawn yw cael Taroden neu Erech yr Eilliwr, ac y mae llawer eraill o afiecliydon y croen a allant ymosod arnoch chwi neu rai o'ch teulu unrhyw ddydd. Ond pan y bydd gennych INOLAK i'w ddefnyddio, y mae gennyoh y feddyginiaeth sicr. Diogelir chwi rhag pryder, dioddef- aint ac arian. Bydd i INOLAK liefyd dynnu poen ac enyniad allan o friwiau, chwyddiadau a chornwydon, a rhydd esmwythad mawr o gosi Clwyf y Marchogion. v. Ceisiwch INOLAK heddyw. Tri rnaint-1/3, 3/- a 5/ Gan eich fferyllydd, neu, yh rhydd trwy y post, oddiwrth-Properts 66, Whiteladies-road Bristol.

Bethel, Woolwich.

I Edwardsville, Treharris.

IY DRYSORFA GYNORTHWYOL.