Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael I Rhaglenni Cymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd thesynlol, anfoner i < Swyddfa'r 'Tyst' a'r 'Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. ULL O-DAYI AT Call now this Bensatlonal opportunity j??y B ".SAMUEL:S to secure enormona layln,1 ???W? THOUSANDS of (WtLCl J BARGAINS   )<??-? ?? CALL ???A i JF mi now being offered B ? CALL T^ O'I^ rsamuei'a at drMtio reduc- ?Kt?? ?  ? ,-???? eett.K&UFf?tapsidMMtUtJ. ?? ?''?\ li p one E:xclusive New De- CALL VA"-? l?/ I sign. Set with Pearls NOWI ILnd Amethyst Ceti-  AM MABSI BIGNIT RINL0 CE RINL t1** selection ■ I {1A 11 /MSppMMioflift /) # jTv ^»'o/lTo^ !■ Q- and ) )?J?i??????/?. sD?t?mnmitM? LM?< Mieedon AM?t?m??????????????-????S Spnw *aRt 3 beantifvl Sop- 1aaIl.marke4 m. IttU-marked ¡7iØ- ='10/8 BTO-BAY!??? ?MO!MBMTAL B^pjB BROOCH—. ftdge of =3 Hun&e& of Regiment designs t o flifillillillit p I i a choo" fcon. OASE OF AFTERNOON i TEA KNIVES. Ebony CALL han d les, blades finest I NOW I Sheffield steel. ?????''??5?   ?mU.i i J ?. Sg ?g???g??aMB?? Mr. S5SSSU tF<?A??? ? ?? Admiralty, P1 MsrM: m HIGH ST???T ? EB "My watoh, n&t SLUM!NOUaWR!aT bougrhtfromyou ? MMTMY?!)L < 1 WATCH. Fully jewelled in 1881, (8 Still AAl, so ai S„ wansea, carditJ Newport I B?nd warranted for five keepingtiMOtOl  ?M,,C?? ?,?? t??o?. EN S yeMs Perfect timekeeper, minute a month. Write to-da, an' a8kfor H. Samuel's money-saving j§ years. erlec. lme oepor.. c''?B''e<,an))wewi)) send the current Catalogue years, Perfect timekeeper. It haa a Splon- bY return, and further Catalogues as nubiished ? HandsomeNickel 15/9 did movement" a Silver Case. did movement. H. Sami.e). 1 ? 0. MARKET S?RSET. MANCHESTER, ji CH. SAMUEL, L TD.. Coleg y Gogledd, Bangor. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) PRIFATHRAW: SYR H. R. REICHEI,, M. A., T,T, D. DECHREUA'R tymor nesaf Hydref ail, L 1917. Paratoir ar gyfer arholiadau Prif- ysgol Cymru, rhai o eiddo Prifysgol Llundain, y Cwrs Meddygol ym Mhrifysgolion Llundain, Edinburgh a Glasgow, ac; arholiadau eraill. Rhoddir addysg arbennig mewn Amaethydd- iaeth (yn cynnwys triniaeth coed) ac Electrical Engineering. Mae yn y Coleg adran normalaidd i athrawon elfenol a chanolraddol. Cynygir infer o ysgoloriaethau, Y11 amrywio lllewn gwerth o £ 40 i £ 10 y flwyddyn. Mae Ysgoloriaethau John Hughes yn gyfyngedig i fechgyn aned yn Sir Pon neu Sir Gaernarfon, Ysgoloriaethan Richard Hughes i chigolion Mon, ac Ysgoloriaeth Piercy i drigolion Sir Ddhibych a arholiad am dallynt Ebrill i6eg. Ceir pob manylion gan J. E. LLOYD, M.A., Ysgrifennycld a Chofrcstiydd. — ———— ——-—— —————————— Potell I 2/3 1i9 Defnyddiwyd gan Parch Ohas. Spnrgeon, Parch W. Oarliie, Parch' Fuller Goooh, a Cenhadaeth Ley- I sian. Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd 0 Eglwysi, Oapeli, a Ohenhadaeth o flaen unrhyw an arall. G W I N O E,D D CYMUNDEB ANFEDDOL W E L C SII. Anfonwoh 60. am ddwy botel sampl a'n llyfryn arbennig, yr hwn a rydJ wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd, dyst- iolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Oyngwasgol, sydd yn w hnfen y Qrawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 6c, pob un 0 ba fal gyBtycMotan nodd mwch!aw pam' PWJ. o Mwnwtn, wedi eu KW?Hmtn yn rhydd ddiw=cpohwOy?o Inrnl. dwgr, dwfr, !Uw, nen anrhyw fater 1 roddi biM. Y Mae teny. nld >n unlg yn Ddiod Iaohus a Helui, ond yn mM donlc cryf-Meddyglmaetb Natur—anmhrlaladwy I elelfloni neu lie y mae angen maetb; adeUedydd y gwaed, torwr sycbed, a ohodwr chwant bwyd. Gan y eynwyJ WWi Non-Alcoholic INVALID WINE sudd pur y grawuwln, y mae yn adferydd y gelllr el roddl I glelflon gyda pherftalth ddyogetwch. Anfonlr Potel Beint fel sampl, gyda manylion lawn, rn rhad drwy y post ar dderbynlad il 60. Welsh GrapeJuice Co., Ltd., Saraeen House, Snow Hill, London, E.C. 2,000 British Churches hare mbstltatftd Individual Communion Cups, so providing a dean Cap, free from Infection, for oom- monloants. Are you amongst the 9,000 Churches ? It not, please write for Free Let, Literature, and Testi- monials, saying tt samples may be submitted, Carriage Free by the Makers, TOWNSHEND06 LM., Birmingham.