Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Y Drysorfa Gynorthwyol. Taer erfynnlr ar eglwysi a phersonau unigol i wneud pob ymdrech i dalu EU CYFRANIAD BLYNYDDOL at y symudiad uchod 0 hyn i DDIWEDD MIS AWST. Gellir gwneud hynny trwy Drysorydd Cyfundebol y symudiad, neu yn uniongyrchol i'r Trysorydd Cÿffredinol- • Mr. T. DAVIES, i' 56, St. Quintin Avenue, London, W. 10. Y FEIDLERIAID Pa hyd y gwna y Llywodraeth gellwair a'r Ddiod? H yd nes y daw Newyn? Gan Mr. ARTHUR MEE. CYFIEITHWYD, dnvy ganiatad yr Awdur, a chyhoeddedig gan y Parch. J. M. EDWARDS, Sarnau, Llanymynech (dan nawdd Cymdeithas Ddirwestol Maldwyn.), Pris 3c., trwy y Post, 4c. Telelau arbennig am nifer. Athrofa Aberystwyth. (Un o'r Coiegau ym Mhrifysgoi Cymru.) Prilathraw-T. F. ROBERTS, M.A M,.D. DBCHREUA'R ?6ain Tymor ar Ddydd DMercher, Hydref 3ydd, 1917. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer ArhoHadau Prifysgol Cymru. ynygIr amryw o Ysgoloriaethau (rhai ohonynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn kon. Cymer yr Arholiad le yn Aberystwyth ar y 18ted o fie Med), 1917 Am fanylion pellach ymofynner &— J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd.

I AT EIN GOHEBWYR. I

NODION. - I