Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Siloh, Aberdar.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Siloh, Aberdar. Amgylchiad Dymunol.-Tra y gweinyddid yr brdinhad o Swper yr Arglwydd yn yr eglwys uchud y Sol cyn y diweddaf, amlygodd dyn ieuane wrth an o'r diaconiaid a gymerai y bara o amgylch ei fod am gael ei dderbyn yn aelod rhag blaen yn yr oedfa hoono. Dygodd y diacon ei gais i'r gweinidog, yr hwn ar unwaith a daflodd y drws yn agored drwy ddweyd, os oedd yno rywun yn y gynulleidfa am gael ei dderbyn yn gyflawn aelod, am i'r eyfryw fod gystai a dyfod ymlaen; ac ar hyn wele un o'r enw Stephen Jones yn cerdded i lawr o'r oriel ac yn dod ymlaen yn benderfynol i'r set fawr yng ngwydd pawb; ac wedi ychydig eirian dwys a chalonogol gan y gweinidog yn gosod ger ei fron y Cyfamod Eglwysig, a derbyn ei gydsyniad yntau, rhoddodd y Parch. Sulgwyn Davies iddo ddeheulaw cymdeithas, a chanodd y gynnlleidfa yn frwdfrydig, I Diolch iddo,' &e Croesaw Oynnes.-Fe gafodd y frawdoliaeth yn Siloh hefyd yr an Saboth y fraint o groes- awu i gyd-addoli ac i gydgofio angea y groes Sergt. Major Peter Williams, yr hwn oedd wedi dychwelyd at ei denla bach annwyl am ychydig ddyddiau o seibiant o faes y frwydr Diolchem am ei gael i'n plith yn iach a dianaf, ac yntau newydd fod ohono yn y brwydro enbyd diweddar.

I GALWADAU._____

Tysteb Genedlaethol Pedrog.

NODION. - I