Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

- -_,-.._,-____,...- - -.....,-...-.-","..…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Eglwys Siloh, Pentre. Cynydd yr Achos.-Blwyddyn lwyddiaunus iawn f u'r hon sydd newydd basio er pan ddaeth y Parch. L. Idris Davies yn weinidog arnom fel eglwys. Y mae ffrwyth ei gonadwri grof i'w gweled yn barod. Derbyniwyd yn ystod y flwyddya 35 o aelodau newydd, ac yn ou plitil tai mown oed. Yr ydym yn byw mown cyfnod rhyfedd iawn, pan yr ymddengys pawb mol, glaaar, felly llawenhawn yn fawr yn y ovnnydd hwn. Cyfarfodydd Blynyddol — Cynhaliwyd y rhai hyn Sadwrn, Sal a Linn, Mehefin 8fed, 9fed a'r lOfed, pan iy gwasauaethwyd gan y Parchn Peter Price, B.A., D.D., Rhos, a Gwilym Rees, M.A., Merthyr. Cafwyd cynulliadau lluosog neilltaol, a phregethau grytnus Aeth ei dylanwad ymhell, ac adnewyddodd yr eglwys ei nerth er parhau yn y gwaith da. Yr Ysgol Sitt.-Y mae liou hefyd yn myned yn ei blaen yn i hagorol iawn, a'i rhif yn graddol luosogi. Tystia rhestr arholiad y flwyddyn ddiweddaf i'r gwaith da sydd ya cael ei wneud yma. Enillodd y plant a'r bobl ieuaino ddeg o'r gwobrwyou allan or deaddeg sydd yn cael ou rhoddi gan y Pwyllgor. Rhy faith yw nodi rhestr yr holt ymgeiswyr, ond gallwn sylwiYn Safon IV. enillodd Annie Thomas y wobr gyntaf, Nellie Shawyer yr ail, ac Annie Shawyer y dcydodd; yn Safon V., Gwennie Davies y gyntaf ac Oiwen Pugh y drydedd. Cipiwyd gwobrwyon am yr iaith Gymraeg buraf gan Irene Jones a Sarah Jones yn Safon V., a Katie Bunnell a Nellie Shawyer yn Safon IV. Yn Dosbarth II. (dan 16 oed) enillwyd yr ail wobr yn yr Undeb gan Thomas Arthur Lawis, set medal arian (gold centre) gyda 47 allan o 50 o farciau Oorymdaith a The.Pandorfvnodd yr Ysgol roddi diwrnod o fwynhad i'r plant mewn gor- ymdaith a the ar Gorffcnnaf 26iin Cawsom orymdaith gref iawa, yn caol ei blaenori gan seindorf bres y Hø-pawb yn uno i ddangos i'r ardal ddylanwad yr Ysgol Sul Cafwyd te blasus, yr hwn a fawr fwynhawj d. Cydnabod ein Gweinidog -Y mae'r eglwys yn gwerthfawrogi gwaith godidog a phregethau rhagorol ein gweinidog, a cheisia ddangos hynuy. Y mae ar derfyn blwyddyn o'i wasan- aeth yn ein plith wedi codi ei gyftop:, ac yn ceisio ei gynorthwyo yn ei waith, felly yn dangos gwerthfawrogiad dyblyg. Parhaed brawdgarwch. Oeisied nerth Deued y Deyrnas.

Jiwbili y Parch. B. Davies,…

Advertising