Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael I Rhaglenni Gymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i » Swyddfa'r 'Tyst' a'r 'Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. ULL TO-DAY I A AT Call now and make mo.* of this sensational opportunity ?W.S?UEL'S ? to secure enormoii MTiHg! FCILF ir? THOUSANDS of ?-<j ? BARGAINS jis??&??' vL CALL TOw" ^DA.Y. i Mm H<u. m ?? being oiTered ???y???  CAI L i DAY!- B. Samuels at drastic ? MduB- ?yJ?M. ? tloni, al^io^ately regardless of Goat RSJI Fare! ual.  CALL sign. Set with Pearls NOW. and Amethyst en- tre and Drop. 3 WEDDING DIAMOND AND MASS[ RING. Sm'TmHc.?? ;(? VY/B?!M6?8. ? ? ??"?i..? L?e selection 8 I ft (ftSifkl* Jbeaadfu1 Sy fc'10/6 ow nehly t. uh ires,in   r:4i/Ø ='11/8 TO-BAY t    ?MQtMEMTA!. ???Nj BMOCHM. Ba ke of An) Hundreds of Regiment desigm t o 9/9 pHaclj^P^choo— from. CA8I OF AFTIRNQM^ CALL han d les, blades fi CALL YEA. NOW I Sheffield steel. 36 YEA Sl Aa ??NE?s??? Mr s!?.ss<?. ^"IS Manchester, writes: HIGH ?TH??T H 1^ VRItT 119 H„2IAJ« r ™E!T« I a WATCH. Fully jewelled !n18a?.te Still ■MTI„?Ti, • B and warranted for five keeptn?timetol ?'"??<?KattMa,Cc??,?K'?C?. B years. Perfect timekeeper. minute a month. ????V"?'"?ferH.Sam)t,).,n,onsy-MVtnBm j fg Handsome Nickel 15/9 It has a spglotnj- ?'?''M-?'w"'SM';th9ct.rM.ttCataio9''9 B g Handsome Nickel ljWn^ ly eturn, and f.rth.r Catalog Uil as Published, B Silver Ca?se. —— KH.aa?mue";). ?UO. K??? M?????—?????????— ;—??—_ MARKET SIREE T MAKCHEST?R.St Coleg y Gogledd, Bangor. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) PRIFATHRAW: SYR H. R. REICHEL, M.A., LI,.D. DECHREUA'R tymor nesaf Hydref 2il, 1917. Paratoir ar gyfer arholiadau Prif- ysgol Cymru, rhai o eiddo Prifysgol Llundain, y Cwrs Meddygol ym Mhrifysgolion Llundain, Edinburgh a Glasgow, ac"5 arholiadau eraill. Rhoddir addysg arbennig raewn Amaethydd- iaeth (yn cymiwys triniaeth coed) ac Electrical Engineering. Mae yn y Coleg adrau normalaidd i athrawon elfenol a chanolraddol. Cynygir nifer o ysgoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth o £ 40 i £10 y flwyddyn. Mae Ysgoloriaethau John Hughes yn gyfyngedig ri fechgyn aned yn Sir Fon neu Sir Gaernarfon, Ysgoloriaethau Richard Hughes i drigolion Mon, ac Ysgoloriaeth Piercy i drigolion Sir Ddinbych a Sir Fflint. Dechreua'r arholiad am danynt Ebrill I 6eg. Ceir pob manylion gan J. E. LLOYD, M.A., Ysgrifennydd a Chofrestrydd. Poteli 2/3 A 1/9 Defnyddiwyd gan Parch Chas. Spurgeon, Parch W, Oarlile, Parch Fuller Goooh, a Cenbad-toth Ley- sian. I Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Uhenhadaeth o flaen unrhyw nn arall. GWINOE^DD CYMUNDEB ANFEDDOL W TC X, C HI. Anfonwch 6c. am ddwy hotel ssmpl a'n llyfryn arbennig, yr hwn a rydj wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd, dyst- iolaethau oddiwrth lawer o weiuidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. I WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE Nen Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn w bufen y Qrawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 0o, pot) an 9 ba rd gycryehlolais codd awchlaw pom' pwy* o rawnwin, wedi eu gwarantu yn rhydd oddlwrth alcohol, lurnl, elwgr, dwtr, lliw, neu unrhyw tater I roddi blaa, Y suae felly, nld yn unlg yn Ddiod Iachus a Melui, ond yn doaic aryt-hieddyginiaeth Natur-aomhrlaladwy I glelflon, aeu lie y mae angen maeth adelledydd y gwaed, torwr fyched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynWYI WELCH'S NOB-Alcoholic INVALID WINE ladd pur y grawuwln, y mae vu adferydd y gelUr el roddl I glelflon gyda pherflaitn ddyog-jlwch. Antonir Potel Beint fel lampl, gyda manyllon lawn rn rhad drwy y post ar dderbynlad Si Sc. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saraeen House, Snow Hill, London, E.C. 2,000 British Churches have gabotitursd Individual Communion Cups, so providing a clean Oup, free from Infection, for com- municants. Are you amongst the 3,000 Churches ? If not, please write for Free Let. Literature, and Testi- monials, saying If samples may be submitted, Carriage Free by the Makera, TOWNSHENDa. LM., Birmingham.