Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Bargeinion ar Lyfrau. ig$r^ J-F* Y DDINAS HEB YNDDI DEMI, (clud. tic.) 0 3 CRIST A'R SAITH EGLWYS (cludiad 2C.) 0 6 EXFENNAU D AEARYDDIAETH (cludiad 4C.) 2 3 OWEN GRYNDWR (cludiad ic.) o 4i HANES HARRI PUW (cludiad ic.). 0 3 SIR AEON HYNOD (cludiad lie.). 0 3 HYWItL A'R GATH (cludiad lic.) 0 3 STRAEON Y CYFNOS (cludiad lie.) o 3 LLYPR DADLEUON (cludiad ic.) o 6 DARLITHIAU AR SERYDDIAETH A'R BEIBL, gan Dr. Chalmers (cludiad zc.) o 9 ATHRONIAETH TREFN IACHAWDWRIAETE (cludiad 2C.) o 9 Y MONWYSON, gan Asaph (cludiad 2c.) 1 3 LAWLYFR Y GYFRAITH (cludiad 2C.) 0 9 CoPiANt Y PARCH. R. ROWLANDS, ABER- AMAN, gan D. Silyn Evans (clud. ztc.) i o MILWYR Y GROUS (WILLIAM LEWIS), gan Griffith Ellis (cludiad zlc.) o 6 IAIIVWYR Y GROES (JAMES GUMOUR) (CL. ztc.) o 6 COFIANT Y PARCH. JOHN THOMAS, MER- THYR (cludiad 4c.) 1 3 Y SEREN UNIG, gan Oliver Don (cl. ItC.) i o Y DOCTOR (cludiad ic.) o 6 HEN EMYNAU (cludiad z!c.). 1 o BRENIN YR AFON AUR (cludiad 2-Jc.).. 10 CARTREF DEDWYDD, gan W. D. Davies, America (cludiad Z1C.) o 8 Y PORTH PRYDFERTH, gan Anthropos (cludiad lic.) o 6 Y COFIADUR YSGRYTHYROL (clud. 41C.) 0 9 HANES EGLWYS BETHESDA, MERTHYR (cludiad 2C.) o 9 YR HANESYDD METHODISTAIDD (cl. 2C.) o 6 LLYFR TONAU C YNUI^EIDFAOI< (cl. 5c.) I 9 AWDURAETH LLYFRAU Y TESTAMENT NEWYDD (cludiad Iic.) o 9 CYFATBBIAETH CREFYDD NATXJRIOIY (cl. 4c.) I 6 Y TRYDEDD CYNNYG (cludiad ic.). o 9 BOB LEWIS (cludiadi tc.) o 6 ATHRONIAETH PETHAU CYFFREDIN, gan Gwilym Owen (cludiad ic.) o 3 TYWYSENNAU ADDFED (cludiad 4c.) I 3 Y DIWYGIAD YM MHENTRE ALUN, gan S. M. Saunders (cludiad 5c.) 1 o DDOE A HEDDYW (Drama), gan D. G. Williams, St. Clears (cludiad xic.). o 6 MWYAR DUON (cludiad 2C.) o 6 NOPUL GYMRAEG, gan Edward Gruffydd (cludiad lic.) o 6 DRYCH PROItVWVDOLIAUTli (clud. ztc.) I o CYMRO YN AFFRICA (cludiad o 6 UNDOD PERSONOL Y DUW-DDYN, gan y Parch. R. S. Thomas (cludiad 5c.). 2 6 LLAWLYFR YR ENWAD CYNUWEIDFAOL, gan H. Ivor Jones (cludiad IC.). 0 41 IFAN MEREDYDD (cludiad 11c.). o 6 GRAMADEG CERDDORIAETH (clud. lic.).. o 9 SISIDONIA (cludiad 2c.) o 9 AMERICA A GWELEDIGAETHAU BYWYD, gan W. D. Davies, America (cl. 5c.) x 3 1,1, YFR DEL, gan y Parch. Owen Edwards (cludiad ric.) o 6 8'" Y mae'r oil o'r Uyfrau uehod wedi 011 gostwng I HANNER Y PRIS. Anton* y Tal IY" Archeb, gan gynnwys y Cludiad, I Swyddfa'r 'Tyst,' Merthyr Tydfil, AT SWYDDOGION EGLWYSIG. Llythyrau Cymeradwyaeth WEDI en hargrafiu &g enw yr Eglwys Vf arnynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaendal—3s. 6c., 5s., a 6s. 6c. Cludiad y" rhad. Cynhwysa y klythyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yt Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o hynny; a chedwlr ,1 Rhan araU gan yir Eglwys ei hue. I'w gael gan JOSEPH WIWAMS & SUNS (Merthyi), Ltd., Swy44fa'* TYST. Merthyi | RHESYMAU DA F elllr roddi yn rhwydd dros y priodol- UL ?' debogymeryd Beec h am's Pills mewn  amser angenr h ei d io l Nid y lleiaf or Mfk V/ rhesymau hyn yw y cyfnod hirfaith y W bu'r meddyglyn hwn yn y gwasanaeth rrt W cyhoeddus. Am oddeutu deng mlyn- W (1) edd a thri-ugain gweithredodd ddylan- (19 Hk wad bendithiol ar iechyd tod enfawr Job o bobl, nes y mae enw Beecham's Pills Sit /fl yn air teuluaidd bron ym mhob gwlad /f| Jjw yn y byd. Y mae y fath hanes ynddo W mf\ ei hun yn dy..oleetb argyhoeddiadol I SK fod y dd"niBe" hon 0 werth U# gwirione d dol, ae yn rheswm da ul II I !E!ÿ: II W pan fo angen, feddygiyn sydd wedi ? j ffl enill y fath ffafr cyHredinol. Paratoir £ fg MK Beecham's Pills yn wyddonol o'r I < ? defnyddiau mwyaf detholedig, a gellir ? ? Hk eu cymeryd gan bawb gyda hyder a gik ? dyogelwch. Y mae eu gweithrediad ? < /|4 ar y eyfansoddiad yn ystyriaeth #T* W bwysig. Rhoddant esmwythyd buan, H tl% rhoddant wellhad parhaol, a chan nad lit Hk oes dim yn eithafol yn eu heffaith, Ml %ig gellir eu cymeryd unrhyw adeg. 0'r %ljr jffk holl feddyginiaethau fwriadwyd i gfK W leddfu a gwella anhwylderau y cyha, I nid oes yr un a ddefnyddir gyda mwy U. 0 Iwyddiant na'r meddyglyn a brofw- i ? (Xl yd feUy ac yr Ymddiriedir ynddo (LI | BEECHAM'S i !?LS I Yr unig wneuthurwyr yw ffk a ? THOMAS BEECHAM, St Helens, Lancs. W ? ? Gwerthir ym mhob man. ?  I Mewn bly, wedi eu nodi 1'3 .3/- <  ANNWYD, PESWCH, INFLUENZA.—Mae y rhain gyda ni bob amser. Pair hinsawdd gyfnewidiol fod llawer o ddioddef oddiwrth Beswch, Bronchitis, Pas, Dolur y Gwddf, Crygni Caethdra, Diffyg Auadl. Y mae'r hen feddyg- iniaeth, DAVIES'S COUGH MIXTURE, eto ar y blaen, ac yn cael.ei gwerthfawrogi'n fwy nag erioed, bob amser wrth law, yn felys, yn cyn- hesu'r frest, ac yn rhyddhau'r phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon. i/i fe. a 2/9 (postage 3c.).—HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. SARZINE BLOOD MIXTURE. CROEN IACH A GW AED PUR.—Dyua't hyn y mae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honni gwella popeth fel yr Yankee Patent Medicines, ond os blinir chwi gan groen afiach. ysfa, pimples, toriad allan, tcurvy, doluriau pendduynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac amhur, mynnwch botelaid o Sar- zine Blood Mixture gan y druggist nesaf atoch, 2/9 y botel, neu gyda 3c. at y cludiad yn ych- wanegol, oddiwrth y perchennog- HUGD DAVISS, Chemist, Machvnlletbl TRI 0 GrATECISMAU (AR GAN) I BLANT, Gan y Parch. H. T. JACOB, Abergwaun. il.—Y Deg Gorchymyn. II.-Y Nefoedd. Sef- I III.-Y Gaethes yn Nh £ Namaan. Y Tri uchod yn Un Pamphledyn.-Ptb OeiniOg IOC. y Dwsin. 50 am 3s. 100 am 5s. gd. Oludiad wedl st dalu am Flaendal. 1'w eael o Swyddfa'r TYST,' MERTHYR Eglwys Ebenezer, Bangor. FOB Gohebiaeth 4'r uchod i'w cyfeirio at yr Ysgrifennydd-Mr, J. A. WILLIAMS (Pencerdd Seiriol), 4, Gambier-terrace, Bangor. Calfaria, Rhigos. DANFONER pob gohebiaeth o hyn allan i'r Ysgrifennydd—Mr. LLEWELYN EDWARDS, Plasyddraenen, Rhigos, Glam. HYSBYSIADAU ENWADOL. □ DAiUltR Snw.-Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbysladau am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math Brail o Hysbysladau Etnwadol, megia Newid Cyfeiriad, Newid Ysgrifennydd Eglwys, Tystebau, &c., neu Hysbysladau eraill, disgwyllr y blaendal canlynol gyda r Archeb:— 14 o ;Biriau—un tro, 1/3, a 6c. am bob tro ychwanegol. 3? ^eto eto 1/1 a tc. eto 28 eto eto 1/9 a gc. eto 35 eto eto 2/3 a 1/- etoj (JOe na ddanfonir blasndal gyda'r Archeb, codlr y prisoedd arferol am yr Hysbyslad. CYFUNDBB CYMRBIG MYKWY. QYNHEIR Oyfarfod Ohwarterol y Oyfandeb uchod yn Gosen, Rhymni, nos Fswrth a dydd Meroher, Hydref 2il a'r 3ydd. Disgwylir i bregethu yno ar y pynciau y Parchn. D. W. Edwards, B.A., Penmain, a J. Oradoc Owen, A.T.S Ebbw Vale, a Mr. Gomer Evans, B.A., Penmain, i ddarllen papnr yn y Gynhadledd. Rhydd Mr. Jeokius, y gweinidog, a'r eglwys wahoddiad oynnes i'r cyfarfodydd. R. E. PEREGRINE.! HERMON, BRYNAMAN. QYNHELIR Cyfarfodydd Sefydliad y Parch. W. Alfa Richards yn yr eglwys uchod Mercher a lao, Medi 19eg a'r 20fed, 1917. GOMER HARRIES, Yog. CYFUNDEB MEIRION. QYNHELIR Cyfarfod Ohwarterol y Oyfnndeb uchod nos Fereher a dydd Iau, Hydref lOfed a'r lleg. Pregethir y noson gyntaf ar y pwnc-l Addysg ao Ymddiddanion yr Aelwyd.' Bydd yr holl Bwyll. gorau yn cyfarfod bore ddydd Ian am 11 o'r gloch. Oynhelir y Gynbadiedd am 1.30 o'r gloch. Pregethir yn yr hwyr. Brynbowydd. GEORGE DAVIES, Ysg. CYFUNDEB MAI^DWYN. Q YNHBLIR OyfarfodOhwarterol nesaf y Oyfnndeb — uchod yn Llanbrynmtir ar y dyddiau Mercher a Ian, Hydref 3ydd a'r 4ydd. Y Gynhadledd am 11 yr ail ddydd 0 dan lywyddieeth y Parch. R. 0. Evans, Sammah. Pregethir ar y pynoiau gan y Paroh. W. Evans, Llacidloes, a'r Ysgrifonnydd-y cyntaf ar I Barchedigaoth Grefyddol,' a'r olaf ar 'Ryfel yng ngoleuui'r Beibl.' Rhoddir gwahoddiad gwresog i'r Srawdoliaeth oil. E. WNION EVANS, Vsg. CYFUNDEB LLBYN AC EIFIONYDD. QYNHELIR Oyfarfod Ohwarterol nessf y Oyfnndeb uchod yn Ssrdis, Lluo a Mawrth, Medi y lOfed a'r lleg. Cyferfydd y Gynhsdledd am un prynhawn Llup, ar ddechreu yr hon y bydd Gyfeillaoh, a'r Paroh. R. W. Jones, Oilgwyn, ya arwairi mewn siarad ar y mater a roddwyd i lawr, sef But i ddiogeln Ffydd yr Eglwys heddyw.' Abererch. HUGH DAVIES, Ysg. CYFUNDEB DIR MORGANNWG. o YN H ELlR Oyfarfod Ohwarterol y Oyfundeb uchod yn Seion, OaRran, nos Fereher a dydd Iau. Medi 12fed a'r 13eg. If Gynhadledd am 10.30 bore Ian, a darllenir pspur ynddi ar banes yr achos. Pregethirjar v pwnc gn y Parch. T. Gwyn Thomas, Britoa Ferry, Gwahoddir yn gynnt s y gweinidogion a'r cynrychiol- wyr. R. O. EVANS, i og. CYFUNDEB MON. QYNHELIR Cyfarfod Ohwarterol y Oyfnndeb uohod yn Cap>l Mawr, Llun a Mawrth, Hydref 8fed a'r 9fed. PwyUgor y Gymdoithas Gartrafol am 10.30 bore Llun, a'r Gynhadledd Ohwarterol am 1.80 y prynhawn. Mr. Hngh P-trry, Smyrna, Llangefni, i draddodi pregetb ddirwestol y noaon gyotaf. Oemaes Bay, J. S. EVANS, Ysg. JOSEPH WILLIAMS & SONS. Swyddfa'r •Tyst/ Merthyr, Am bob math o ARGRAFFWAITH.