Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Y Drysorfa Gynorthwyol. Taer erfynnlr ar eglwysi a phersonau unigol i wneud pob ymdrech i dalu EU CYFRANIAD BLYNYDDOL atysymudiad uchod 0 hyn i DDIWEDD MIS AWST. Gellir gwneud hynny trwy Drysorydd Cyfundebol ysymudiad, neu yn uniongyrchol i'r Trysorydd Cyffredinol- Mr. T. DA VIES, 56, St. Quintin Avenue, London, W. 10. TY CWRDD Y CRYNWYR, LLANORINOOD. MEDI 3YDD—5^D, 1917. CYNADLEDDATJ HEDDWCH. Bore Mawrth a Mercher, y 4ydd a'r 5ed, am 10.30 y bore. Am fanylion pellach ymofyner a'r Parch. D. WYRE LEWIS, Rhos, Wrexham. CAPBL COPPA, PORTHMADOG. QYNHELLR Oyfarfod i Sefydlu y Parch. J. Mostyn (gynt o Abersoch) yn weinidog ar yr eglwys uchod am 2 o'r glochddydd Mercher, Medi 12fed, 1917. Llywydd, y Parch. W. J. Nicholson. Pregethir yr hwyr gan y Parchn. D. Stanley Jones, Caernarfon, a, T. E. Thomas, Coodpoeth. H. HUGHES, Ysg. CENNAD HEDD. PRI8 DWY GEINIOQ YN Y MI8. Golygydd, Parch. JACOB JONES, Merthyr. RHIFYN MEDI, 1917. OYNHWYSIAD: Y diweddar Mr. Job any Jenkins, Gowertoa, gal Mr Thomss Joces, Preswylfa, Gorseinon, Dylanwad y Shyfel ar GrüIydd Cymni (parhad), gan M. Yr Eglwys Heddyw, gan Mr. Thomas Thomas, pea- ywern. Dowlas's. Cofcodioa Misol, gaa y Go!ygydd-Bellaeh.wn Hhag om—Cyuhbciedd btockholra—Qorfaeli&eth Gywilyddus-Sefydlisd Abertawe a Delieudir Oymru i'r Deillion. w America a'r Ddiod Feddwo!. 4* T.S.O., Perl- ydarreu. ?• Y Goiofn Farddonol- Clywed y UÔg, gau John Wilis, Seiosj, Wemr-gron—Y Gwrthodwr Odwybodo) gan M.—Onw yc galw arna*. asm H. J'1 Dtravant Y Biweddcr /Dew; Meai, g^i Moeseafab Hirwaun—Glasu mseio Gardd, gan Kanaid; Owmafon. gan Yg Wers Sabothol, gan y Parch, ben. Davies, Llandysul. Tw gaeS c Swyddfs'r • Tygt5 i Yr elw arlerol i Cdoatiurthwjr ]

AT EIN GOHEBWYR,\

TOWYN FEL LLAD MERYDD.

YR EGLWYS A'R DYFODOL.*

[No title]