Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael Rhaglenni Cymanfaoedd Canu wedi. eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i i » Swyddfa'r '1Y8t" a'r 'Cennad Hedd/' Merthyr Tydfil. AT Call now siduake the most of thisMMaMon&loppoftmdty ??r 'Mn.??AAt<?U9?nCt.'tm '<? ??? ? to secure mermoMMtTiN? ?'?N?P,t??J,???   I ik I E" 1 ??SAMOS ? Wm II ?MMStN BARGAINS ??! ?. CALL ???A?  y m ?? ofreMd  n ?s?? S CALLTO OAV^ B. SMnMFt at Irastio Mdue- ?SH? L S W/% ..? ???r ? Hons, absolutelyregardlessof S ??  *?*?' Ran Fares uual. S ^#0,*• jj NOW I and Amethyst (, cri- tre and Drop. 35 A r'yWWOI M8/ yj j5E1^ "rSJ"L* ™ swnst RING, I f W RING5 I GEN RINL =A LM? ?Mtion?CM????? S ■ VA />P*ci*i»IRri !■ 9-and 18-et. (;1y 7? /BtNeat&8?t. < A/s't.?.? <, hJ?al*l?-m™a"* rk*ed" | I ft |\ ?/<?«)*< •». phirea,in il-ct SL.10/6  TO.MY!??   !tMMWTA!. ???B SROOGNI&  of an] Hundreda of //I/I/ltnilll¡iiIÎlg-,ílIf-'g-: desitrDt t o o up p I I o d. choaw km. GASE OF AFTERNOON jj TIA KNIVES. Ebony 0 CALL handles, blades finest NOW I Sheffield steel. 8. ???????wS'? Mr. CotM.sSfocd, Wa$ckmakor to tho I dmir4lty. ??'—??? Manaiaater, wd as: 8 ???? .?y w.toh, 118 HIGHITREE! LUM!HOUe WRIBT boughtfromyou » ??  I WATCH. Fully jeweHed !n18M.teat!H S«*»«TIH1I7T1I S, §15 ? and warranted for five kaeptn?ttnMtOt ?. ????M,C<W?,?<.M?O?. If If years. Perfect timekeeper. minute a month. Writs tO-daY Msd ask for R. samoal,s man oY-Aving Handsome Nickel 15/9 'thasaspton- ?'°B<'e<.andwewi))sm)ttheomTentCata)oaMa 3 Ii '.1 C did movement." IV aRd further Catalogues as published || vI ver ase. 14. Samuel. 11 O. MARKET S REtT.MAMCHESTM. g MIIIIIIIW  Coleg y Gogledd, Bangor. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) PRIFATHRAW: SYR H. R. REICHEL, i ~~— M.A., I,L.D. H-?,clref 2i], DECHREUA'R tymor nesaf Hydref 2il, -) 1917. Paratoir ar gyfer arholiadau Prif- ysgol Cymru, rbai o eiddo Prifysgol Llundain, y Cwrs Meddygol yin Mhrifysgolion Llmidain, Edinburgh a Glasgow, ac arholiadau eraill. Rhoddir addysg arbennig mown Ainaethydd- iaeth (yn cynnwys triuiaeth coed) ac Electrical Engineering. Mae yii y Coleg adran normalaidd i athrawon elfenol a chanolraddol. Cynygir nifer o ysgoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth o £ 40 i ilO y flwyddyn. Mae Ysgoloriaethau John Hughes yn gyfyngedig i fechgyn aued Y11 Sir Fon neu Sir Gaernarfon, Ysgoloriaethau Richard Hughes i drigolion Môn, ac Ysgoloriaeth Piercy i drigolion Sir Ddinbych a Sir Fflint. Dechreua'r arh iliad am danvnt Ebrill loeg. Ceir pob manylion gan J. E. LLOYD, M.A., Ysgrifennydd a Chofrestrydd. Potelt 2/3 1/9 Defnyd iuvyd I gan Parch Ohas. Spurgeon, Parch W. Oarlile, Parch Fuller Gooch, a Oenhadteth Ley- sian. Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd o Egiwysi, Capeli, a Ghenhadaeth o flaen ncrhyw un arall. G W r N 0 EO 0 CYMUNDEB ANFEDDOL W p] L 0 HI. Anfonwch 60. am ddwy botel samp] a'n llyfryn arbennig, yr hwn a rydi wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd, dyst- folnetbiiu oddiwrth lawer 0 weiuidogion adnabyddue, y rhai sydd wedi en defnyddio. WELCH'S I NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE Nen Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn w hufen y QrKwnsypiaa Melus«f a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 6c, ,oob an 0 1)6 rid gyufychtoian aodd awsblaw pum' pwyi o rao-n win, ;:Vt.U eu gwarantn yn rhydd oddlwrth alcohol, tarnl, slwgr, dwtr, lllw, nea anrhyw fater i roddt blaa. Y suto telly, uld yri anlg yn Ddiod Iaahnl a HeInl, ond yn iooic cryf-M.eddyglnlaetb Natur-anmhrlliaàwy I glelflon, am 111> y mae angen maeth; adelledydd y gwtsed, torwr gjched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynWll WELCH'S r-on Alcoholic INVALID WINE sudd pur y grawuwln, y mae v? adferydd y gel11r 61 foddt I gleUlon gyda pbertraltb Mae Yu adferydA tl onir Potel Beint fel aampl, gyda manyllon lawn rn rhad drwy y pout ar dderbynlad 3a 6c. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C. 2,000 British Churches hare labatitotad Individual Communion Cups, so providing a clean Cap, free from infection, for oom- mantcanta. Are yon amongst the 2,000 Churches ? It not, please write for Free Let, Literature, and Testi- monials, saying It samples may be submitted, Carriage Free by the Makers, TOWNSMEN D8, LIII., Birmingham.