Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

DIODCHGARWCH. j

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DIODCHGARWCH. j At Olygydd Y Tyst. SYR,- D ymuna fy nliad, a ninnau fel plant, ddiolch yn gynnes iawn i bawb fu mor garedig I a datgan cydymdeinilad a ni fel teulu yn y brofedigaeth fawr a'n goddiweddodd Y11 symud- iad ein hannwyl fam o'n plith. Mawr ocdd ein dyled iddi a thrwm vw'r hiraeth am dani, ond gallwii sicrhau ein cyfeillion fod eu geiriau car- edig, a'r llythyrau dderbyniasorn wedi bod o gymorth nid bychan i ni 3-11 nydd ein trallod. Yr eiddoch, Yn ddiolchgar a galarus dros y teulu, W. H. CASSAM. i

AT OLYGYDD Y ' TYST.' I

,EGLWYSI ANNIBYNNOL HEB WEINID-OGION…

JIWBILI Y PARCH. W. C. JENKINS,…

YR EISTEDDDFOD GENEDLAETHOL.