Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

I AT EIN GOHEBWYR..

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

University College of South Wales and Monmouthshire. (Coteg Prijathrojaol Deheudir Cymru a Mynwy.) (A Constituent College of the University of Wales. ) T'HE College includes Faculties of Arts, Science, and Medicine, Departments of Applied Science and Technology, Public Health, and Music, and Elementary Training and Secondary Training Departments. Courses of Study in the various Faculties and Departments qualify for the Degrees of the University of Wales. The College grants Diplomas in Engineering, Metalliferous Mining, Metallurgy, Music, Economics and Allied. Sub- jects, and the language, Literature and History of Wales. A Joint Diploma in Coal Mining is granted by the College and the South Wales and Monmouthshire School of Mines. Courses of Instruction in Law, and Short Courses in Agriculture and Dairying Science are provided. Annual Composition Fees Arts, £12; Science, £ 16 Applied Science, £ 16 for Students from Associated Counties and £ 24 for Students from Non-Associated Counties. In the Faculty of Medicine the fees vary from £ 20 to f,28, In addition to these composition fees an annual registration fee of £ x is. is payable. Informa- tion regarding other fees may be obtained from the Registrar. There is a Hall of Residence for Women Students under the supervision of Miss Kate Hurlbatt (Principal). For prospectuses and all information in regard to Scholarships, Craddock Wells' Exhibitions and Free Studentships, application should be made to the undersigned. D. J. A. BROWN, University College, Kj, | Registrar. Cathays Park, Cardiff. Y Drysorfa Gynorthwyol. Taer erfynnlr ar eglwysi a phersonau u nigol i wneud pob ymdrech i dalu EU CYFRANIAD BLYNYDDOL at y symudiad uchod o hyn i DDIWEDD MIS AWST. Gellir gwneud hynny trwy Drysorydd Cyfundebol y symudiad, neu yn uniongyrchol i'r Trysorydd Cyffredinol- Mr. T. DAVIES, 56, St. Quintin Avenue, London, W. 10. AT SWYDDOGION EGLWYSIG. Llythyrau Cymeraowyaeth TTTEDI en hargraffu Ag enw yr Eglwys it arnynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaendal-3s. 6c., 5s., a 6s. 6c. Cludiad yn rhad, Cynhwysa y fclythyr Dair Rhan, set Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o hynny a chedwir y Rhan araU gan yr Eglwys el hun. I'w gael gan JOSEPH WIWJAMS & SONS (Merthyr), Titd., Swyddfa'r TVST. Mertbyir CAPEI* COFFA, PORTHMADOG. QTNHELIR Oyfarfod i Sefydlu y Parch. J. Mostyn (gynt o Abersoch) yn weinidog ar yr eglwys ochod am 2 o'r glochddydd Meroher, Medi 12fed, 1917. Llywydd, y Parch. W. J. Nicholson. Pregethir yr hwyr gan y Parohn, D. Stanley Jones, Caernarfon, a T. E. Thomas, OOAdpoeth. H. HUGHES, Ysg. CYPUNDEB DWYREINIOL DINBYCH A FFUNT. QYNHELIR Oyfarfod Ohwarterol nesaf y Oyfandeb uchod ym Methel, Gwersyllt, ar y dyddiau Mawrth a Meroher, Tachwedd 6ed a'r 7fed. Y Gynhadledd am 2 o'r gloch yr ail ddydd. Y Parch, J. Howell, Ponciau, a Mr. John Boberts, Bethlehem, Rhos, i agor trafodaeth ar I Werth Personoliaeth Dda i Gymdeithas.' Y Paroh. J. W. Bowlands, Nant, i bregethu ar y pwnc, a'r Parch. George Jones, Rhos. Ooedpoeth. airi T. E. THOMAS.

I WILSON A'R PAB.