Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

UL1.][]dd0L1r:r rro: u L-i A-4b o g ? g Georges g Pile and g Gravel a n pills, a n annnnn nannnannnnaaannnnnni: mnnannnaaa n M § —— a n Georges g Pile and g Gravel S Pills. S n n ———————— n u ? tt—4 f ???R y?wyf wedi edrych dros y??Moc? o iawysgniau 14 ?? gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr. E. George, U ?? Hirwaun, yn dwyn tystiolaeth o berthynas i'r m gwelliantau a ddygwyd oddiamgylch drwy onerynoliaeth [1 ei Pile and Gravel Pills.' Y mae ysgrifenwyr y llytbyrau t-f hyn yn MM/?/6? yn tystiolaethu am ?'?//e?<? ?MMe?c?M peleni Mr George. Ystyriwyf y bwndel tystiolaethau a '—? osodwyd ger fy mron yn brawf ?o?o? /b?A<M? fod Mr MI George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i rA liniaru poenau tyrfa Uosog o ddioddefwyr D. E. r-f WILLIAMS, J. P. for the Counties of Brecon and t—f Glamorgan. F? Wele ddethoiiad bychan o'r 'cr?M06(M ?M??/aM '? gM??to?' y cyfeirir atynt yn y llythyr uchod :— p? Yr wyf wedi bod yn defnyddio eicb Pile and Grave? ? Pills, ac yr wyf yn priodoli fy hirboedledd (96 o Hyn? U yddau o oed) i fesur helaeth i'r ymarferiad yr wyf wedi ei I:1 wneud ohonynt. Mae ganddynt weitbrediad unrhywiol J:1 ar y cyfansoddiad ;t tbra mae eu beffeithiau yn bynod ?-< ia?husoi, ni wnant ben unrbyw angbyneusdra o gwbl. ?, Gallaf yn onest eu cymeradwyo/ U Mr —- allasai roddi i chwi dystieb nrdderchog am n dri mis bu yn yr ysbyty yn D—— ac er fod tri o t-f feddygon yn gweini a.rno, yr oedd yn gwaethygu bobdydd ? Oddiar bynny bu yn cymeryd eicb peleni, ac y mae erbyn ? byn yn agos bod yn iacb U ) r wyf wedi cymeryd biycbaid neu ddau o'cb pelt'ni Q amhrisiadwy—peleni at v Piles (No. 3 Pills), ac yr wyf yn ff galonog yn tystiolaethu i'w rhinwedd arbfnnig, ac yn mawr Y? ddymuno i eraill wybod am danynt. Gellwcb wneud ? defnydd o'm henw ac unrhyw berson ddymuna wybod- !-A aeth belaeth'ach am y peleni rhinweddo' hyn, bydd yn dda IJ gennyf gyneu iddo HeiLhiau, nid yn unig am danaf fy bun, ond am ereill befyd; un yn noilltuol, yr bwn ni cbymerodd t-f ond pedair o'ch peleni.' }=} 'Ccfais Qycbaid o'cb peleni (No. 1) i gymdoges, C?f 'dd 0 iesbad dirfawr oddiwrthynt. Dywed cu bod, md yn unig tU yn wrtb gini y. biwch/ ond yn wertb gini y belen. wrt.b rt ystvried y dnioni di:fa.wr wnaethant. Eich peleni chwi n ydyw yr unig feddv?iniaet,h m;c fy mam a minnau wed: p} eu cymryd er's biyayddau, ac yr wyf wedi perswalio ? dwseni i'w cymryd, ac y maeat oil yn medd?i !«td oc?. U meddyginiaeth gyffelyb iddynt Y mae un person yn yr IJ ystryd hon wedi ei gaetbiwo i w wely er's dog mis danfon- fj wyd am nychaid o'cn peleni, ac y ma.e yn gwcHa yn gynym. J:( Digwyddais fod yn talu ymweled a'm gwlad encdigo! IJ tua blwyddyn a hanner yn ol. Yr oed.lwM &r y pryd yu dioddef yn echrydus oddiwi thy piles. Yroeddw'jweli i E! clywed cymaint am eicb meddyginiaeth fel an y gehvais yn ft eich masnachdy, a phrynais dd:m flychaid o'ch peleni. t-f Ymhen pedwar diwrnod yr oeddynt wedi aLa! y gwaedu, a 10 } chyn pen pythefnoa )r oed'iwn wedi cael fy bollol wella, i? IJJ-' nid wyf wedi cael unrbyw boen byth oddiar bynny. Dygais n ddwsin a banner o'ch peleni i'r Unol Dalaethau. ac ymhob n man He y cawsant eu gwasgaru, ni chlywais am fethiant M yn unrhyw achos.' ;-4 Yr wyf 6 wedi cael fy ngwella. Cefais esmwythdra ar ? ol y dognau cyntaf o'ch peleni. Maent yn hynod dda F? befyd mewn achosion o ddiSFyg treuliad. GaH pob un t? sydd yn dioddef oddiwrth y piles a'r gravel gael gweUbad ? drwy eich peleni, pa un a fyddant wedi bod yn dioddef am L-! wytbnosau, misoedd neu nynyddoedd. Q Y mae yn dda gennyf eich hysbysu fed fy ngbwsmer- t*1 laid yn siarad yn uchelacb nag erioeJ am eich peleni. Mae t—f lhwer wedi eu gwella fu yn dioddef oddiwrth y piles 13 gravel am ugain miynedd ?* 'Nid oes eisiau i cbwiddigaionni.er fod eicb meddyg U yr) eicb rhocdi i fyny. Ar oi bod dan driniaetb feddygol n ?u' dytnor, a dioddef poenau arteithiot, anogwyd 6 1 t—f wneud prawf ar eicb peleni. Rboddcdd un biycbaid — i rydrihad i mi, a gwnaetb yt ail fy l!wyr wella. Rboddais LJ ychydig beleni i gyfuin —capten Hong—ac y mae yntau CH befyd wedi gwella ar ol e: s! ei boeni am amser bit' Q Bydd i mi deimlo byth yu ddiolchgar i chwi. Cbwi yw fl yr nnig un sydd wedi cy?wrdd a')n dolur. B?m o dan t-< driniMtb feddygol am bum "mlynedd. Vmben ychydig ? amser ar ol cymoryd eich peleni (No 3), dinannodd y LJ piles.' H Yr ydwyf wedi pron eich pclem (No. 3) yn amhns- n iadwy. Nid wyf \n gwybod am ddim yn debyg iddynt t-f fel meddyginiaetb ryddhaol. Y: wyf w?di bod yn ?r awyddus i ysgrifennu atocb er datgan fy niolchgarwch i LJ chwi. Yr ydych mewn gwirionedd yn gymwynaswr i'r jlj dioddefydd -,tc os nad yw eich peleini t—f Yr wyf yn fy 77 mlwydd ocd, a.c os nad yw eicb pe!eni wedi ycbwanegu at feithder fy nyddiau (canys y mao JJ hynny yn hollol yn Haw Duw). y maent wedi cyfranu U IIawer at fy nghysur a'm mwynhad. Yr wyf yn Q prio'ioli fy birboedledd, dan fenditb Duw. i ch peleni D cbwi.' t—t 'Ar o' rboddi prawf teg i'cb pe!cd. mae'r canlyniad W wedi bed yn bym'd foddbaol. Ni(-1 Les ge'uiyf yr un J-t ambeuaob mewnfhv'.n t'.stiolartbiw rhinweddauarben- nig a. tbrwy picit dyLis yr ydych wedi pron eich bun D yn gymwynasr i taweroedd.' t—f ua ph.fmtIHg tnlydo;id yn ol, p:u' yn W olverh;:l.mpton (Llcwgr), (itufu i fy ngw!'aig wtieud defnydd o'cb peleni. a LJ daifu id(iym. rt.cno yn wyrtbiul Mt::i. \Iae fy mercb yn [j dioddef yn b WI' yn br sennol. A wnew!)!, thwi ddanfon JJ da). f!ycbnid id. r T-f Y MAM Y FtCUDIGINIAKTH WKRTHFAWR H')S I'W CHAEL IJ MKWN TRI FtURF. t-f .V < and Uravel Pills "label tP6M.). t—< Vo. '2.0.'orye';¡ Grwcel Pill.'l (la.belltts). A'o. 3.-(,'f,orge' Pills for the Piles (lobel goch). JH U werdEr y i'ELEi\ i Byd-giodus hyn yrabob man mewn g Htychau 113 a 3]0 yr un gvda'r Po!-t. am 1;4 a 312. t:1 GuGHELWCH DWYLLWYR! c Gofynnwcb yn eglur am GEORGE'S PILLS, a H gwelwch eich bod yn eu cael. t1 g PERCHENOG: J. E. GEORGE, M,R.P.S., HIRWAUN.ABERDAR. g Suaaaannnaaannananannnnaa nnnannaaaaannnnnnnnnn d AtgraSedig a Chyhoeddedig gan Joseph WilUams & Sons (Merthyr), I<td., yn eu Swyddta, at a 22 Glebeland, Merthyt Tydfil.