Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael < i < Rhaglenni Oymanfaoedd Ganu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i « « ( Swyddfa'r 'Tyst' a'r 'Cennad Hedd, Merthyr Tydfil. JB? ? ?'   ?" ? manduakethemostof ??   ??'  this sensational opportunity 1 ?H-SAMU- EUS to seoure enormous mt1o|1 f?? W1 THOUSANDS of ? $? MFTILETL BARGAINS JJWSRLI YCAU.^0^^ ?*< ?"? ??3??? B ? ??t??AUHt?%.tjKys??UWA??? ? KN. ?B. MMtrt at dp"tic redua- '?7*I?X H *one, absolutely re g ardless of G"IL Rail yaro !y,&A dAt.Uu&l. CALL sign. Set with Pearls NOWI and Amethyst (,en- ?xWEBBtHan!?????* MCKNIT RINL ft?tf WEDDING GEN RINLLwgo selection, I ■ *\■ f fxzfiL 112S3TC ?' ?* mAiu*jamjgs&sz& ??M  =-47 Ie TO-DAYI 820"NIL badge of maj Hnn&e& of ifi/III- nw .desigm t o 9/9 ??Sg?)tr'X?i?'PpH'?????? CASI^OP AFTIRNOQH^j 0 FULL, CALL hilndles blades finest MONTHS NOW I Sheffiel 3 teel. M.. SBRVlOci ySAJt??S'"t??  ??????? M?aehettet.wrtttt: Wt*km her 10 1/" Admiralty. jg CPrtf Maaebntet, wrltw: £1 "Uy watak, lie H;iH SYR&E0trl B LUMINOUS WRIST bouptrro_rou MUTOYL Ba B WATCH. Fully jewelled 'Hia?.twatm MaUamvTKuvTBi* • and warranted for Sve keepingumetol ?. ? at Swansea; Cardiff, Newport. 1 8 years. Perfect timekeeper. minute a month. Write to-dayand a*for R. Samuel's money-saving H Hands orne Nickel *|R/A It has a 8pl0n- CataleBUse, and we will send the current Catalogue || I-landsome Nickel '?/ dMmOWement" ?'?".MdfwrtnMC.t.).a?,t,n?,shed B  1 ver ase..  ? H?lamusi, ?1?11 0, 5Mf ARKET S?REE T MANCHESTER. ■ SAKUB .1tTD. CENNAD" HEDD. PRla DWY GEINIOQ YN Y MIS. Golygydd, Parch. JACOB JONES, Merthyr. RHIFYN MEDI, 1917. OYNHWYSIAD: Y diweddar Mr. Johnny Jenkins, Gowerton, gan Mr Thomas Jones, Preswylfa, Gorseinon. Dylanwad y Rhyfel ar Grefydd Cymrn (parhad), gan M. Yr Eglwys Heddyw, gan Mr. Thomas Thomas, Pen- ywern, Dowlais. Cofnodion Misol, gan y Golygydd-Bellach, Awn Rhagom-Cynhadledd IS toekholm-Gorfaeliaeth GywilyddllB-Sefydliad Abertawe a Dehendir Oymrn i'r Deillion, America a'r Ddiod Feddwol. Tbn-I Noz,-tretb,' gan W. J, Edmunds, F T S.C., Pen- ydarren. Y Golofn Farddonol. Y Wers Sabothol, gan y Parch, timi, Davies, Llandysnl. i Tw gaal o SwyddlVr • ¥y*t,° J Yr elw atferol I DdoibarUiwyr 3 • *1 ™" Potell I Mabwysiedir el YOAWf gan I Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a 2' /3 Chenhadaeth o flaen aurhyw ,CAI 4.P aaMitU. A t G W ) ? 0 ED D ? ICy M U N b E B ANFEDDOL WELCH!. ff«i ptfl i\hla Anfonwch 6c. am ddwy botel MS?n??° S?S ?. ^P1 ?.? Ilyfryn arbennig, yr C Oarlile Parch hwn a rydd wyt>od*eth lawn FaSocT h, a if gwinoedd; !|efflawer o San Go ich, a lolaethaf1n T oddiwrth lawar 0  weiilidogion adnftbyddu8. y sIan. rhM sydd wedi en defnyddio. i WELCH'S.! I NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn w hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir, POTELI PEINT, 2s. 6c, pob un (j ba gynrychlotin uodd uwÜblaw puia? pWY. o rawnwln, wedi eu gwarantu yn rhydd oddlwrth alcohol, sum! aiwgt, dwfr, lilw, nou aurhyw later I roddi bias, Y mae felly, nld yn onlg yn Ddlod Iacbus a Melat, end yn dcnic oryf-Meddyginiuath STatur—amnhrlsladwy i glelfions nati lIe y mae angen maethadelledydd y gwaed, torws nyched, a chodwr chwant bwyd. ttan y cynwy. WELCH'S Non Alcoholic INVALID WINE gudd pur y grawuwln, y aiae vn adferydd y gelllr 81 roddl i gleltton gyda pherflalth ddyogsivch. Antonlr Fotel Beint fel lampl, gyda manyllov lawn rn rhad drwy y post ar dderbynlad xlI6c. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saraeen House, Snow Hill, London, E.C. 2,000 British Churches have substituted Individual Communion Cups, so providing a clean Cap, free from Infection, for oom- municants. Are yoa amongst the 2,000 Churches? If not, please write for Free hat, Llteratnre, and Testi- monials, saying If samples may be sobmltted, Carriage Free by the Makera, TOWNSHENDS, Ud-li Wrmingiiaiii.