Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

DYDDGWENBR. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DYDDGWENBR. I Y GYMAI\i.B'A GANU GENE:DI<ABTHOI<. "I I Daeth gweithrediadaur Elsteddiod Geneai- aethol i derfyniad hapus ddydd Gwener trwy gynhaliad y Gymanra Ganu, yr hon a brofodd yn fwy poblogaidd hyd yn oed na'r eisteddfod ddydd lau. Unodd corau'r Uglwys Sefydledig a'r Eglwysi Rhyddion yng nghylchoedd Lerpwl a Gogledd Cymru i gydganu etiiynau'r eysegr ar donau cynulleidiaol Cynn-eig/o dan aTweiniad .Mi-. Hopkin Hvan.), Mus. Bac., Castellnedd. Dyma'r drydedd Gymanfa Ganu a gynhal- iwyd ynglyn a'r Histeddfod Genedlaethol. Ni chanwyd ? end un emyn. Saesneg yn ystod y Gvmani'a, sef Lead, kindly Light' ar y don tux Benigna (Dykes). Agorwyd y cyfarfod trwy ganu'r Anthem Genedlaethol ar eiriau a gyfansoddv/yd yn arbennig i'r amgylchiad gan y Parch. D. Adams, B.A. (Hawen). Darllenwyc1 rhannau o'r Gaii- a gweddiwyd gan y Parch. Isiryn Hnghes (W.), ynghanol distawrwydd gweddus..Ymysg y llu enwogion oedd yn bres- ennol gwehvyd yr Hybarch Dr. Owen Evans, un o'r gweinidogion Ymneilltuol Cymreig hynaf sydd yn fyw, a'r Prifweirddog a'i d.eulu. Llyw- yddwyd yn y cylarfodydd gan Mr. Herbert Lewis, A.S., a'r Parch. D. Hartwell Jones. Ar ol adrodd Gweddi'r Arglwydd ar gan, awd trwy y rhaglen o donau detholedig gan y Pwyllgor, ac nid anghonr yr effaith ddwys a ddilynai rhai o'r hen donau Cymreig adnabyddus, megis Dorcas,' Jabez,' Hyder,' Dyfrdwy,' Llan- ristiolus,' Dymuniad ac Eifionydd.' Gwnaed apeliad hyawdl gan Mr. Herbert Lewl, r ran yr hen donau Cynireig, a gresynai fod .wyllgorau Cynianfaoedd Canu yn eu haiiwy- )yddu nioi- gyBredinol yn eu rhaglenni. Caeid .llan donau Cynireig yu ein Liyirau Tonau ':yn.ulleidfaol, a rhoddid yn eu lie gyfansodd- adau tramor neu efelychiadau gwael ohonynt. anai'l' milwyr hwynt yn y ffosydd ac yn yr J'I bytai, a theimlai'r 'blinderog a'r llwythog gar- y ref eu bod yn gordial i'w eynorthwyo i yin- y vthio trwy'r ystonn. a Apeliodd y Prifweinidog hefyd at bwyllgorau K isteddfodau Castellnedd a Chorwen i bcidio ;orlwytho eu rhaglenni a thonau tramor ar draul a ;sgeuluso'r hen gyfansoddiadau Cymreig god-; dog. Byddwch yn gywir,' meddai, i chwi ;ich hunain trwy fod yn gywir tuagat yr hen ;mynau a'r tonau a gadwasant ein hiaith yn fyw ).'n pobi yn wrol a gobeithiol trwy eu holl )rthrymderau. Y inae Cymru yn codi; gadewch ni beidio cadw ei halawon dan draed.' i y

Rock, Cwmafon.I

Gweithred Ddynot ydyw. II1,1

y 1,, 111-414.

":J:!;1'J .tiIl.lJI1..L",…

- CYDNABOD CYDYMDEIMLAD.

SECTYDDIAETH YNGLVN A'R EISTEDDFOD…

DYDD IAU.