Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

COLEG ABERHONDDU. ("1YNHELIR Pwyllgor y Coleg ddydd J Mercher, y I9eg cyfisol, am 11 .30 o'r gloch. T. LEWIS. CYFUNDEB DWYREINIOL DINBYCH A FFLINT. QYNHELIR Oyfarfod Chwarterol nesaf y Oyfundeb uchod ym Methel, Gwersyllt, ar y dyddiau Mawrth a Meroher, Tachwedd 6ed a'r 7fed. Y Qynhadledd am 2 0:' glooh yr ail ddydd. Y Parch. J. Howell, Ponoiau, a Mr. John Roberts, Bethlehem, Rhos, i agor trafodaeth ar I Werth Personoliaeth Dda i Gymdeith&s,' Y Parch. J. W. Rowlands, Nant, i bregethu ar y pwne, a'r Parch* George Jones, Rhos. Ooedpoeth. T. E. THOMAS. r

AT EIN GOHEBWYR.I

---I NODION.I

University College of South…