Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

- -......- -Bargeinion ar…

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Bargeinion ar Lyfrau. I Y DDINAS Hltla YNDDI DEMI, (clud. lie.) o 3 CRIST A'R SAITH EGWYS (cludiad 2C.) 0 6 HANES HARM puw (cludiad ic.). 0 3 STRAEON Y CYFNOS (cludiad Itc.) o 3 ATHRONIAETH TREFN IACHAWDWRIAETH (cludiad 2c.) o 9 I&AWIRFYFR Y GYFRAITH (cludiad 2e.) o 9 COWANT Y PARCH. R. ROWLANDS, ABER- AMAN, gan D. Silyn Evans (clud. ztc.) I o MILWYR Y GRORS (WILLIAM LEWIS), gan Griffith Ellis (cludiad ztc.) o 6 BIHWYR Y GROES (JAMES GILMOUR) (CL. zic.) o 6 COFIANT Y PARCH. JOHN THOMAS, MItR- oJ THYR (cludiad 4C.) r 1 3 Y SEREN UNIG, gan Oliver Don (cl. lic.) 1 0 Y DOCTOR (cludiad ic.) o 6 HJtN EMYNAU (cludiad ztc.). 0 BRENIN YR AFON AUR (cludiad 21C.).. 10 CARTREF DEDWYDD, gan W. D. Davies, America (cludiad ztc.) o 8 HANES EGLWYS BETHESDA, MERTHYR (cludiad 2c. ) o 9 YR HANESYDD METHODISTAIDD (cl. 2C.) o 6 LLYFR TONAU C YNTJXLEIDFAOIY (cl. 5c.) 1 9 AWDURAETH LLYFRAU Y TESTAMENT NEWYDD (cludiad Itc.) o 9 Y TRYDEDD CYNNYG (cludiad ic.). o 9 BOB LEWIS (cludiadi tc.) o 6 TYWYSENNAU ADDFED (cludiad 4c.) I 3 Y DIWYGIAD YM MHENTRB ALUN, gan S. M. Saunders (cludiad 5c.) 1 o DDOE A HEDDYW (Drama), gan D. G. Williams, St. Clears (cludiad ItC.). o 6 KWYAR DXION (cludiad zc.) o 6 NOFEL GYMRAEG, gan Edward Gruffydd (cludiad ltc.) 0 6 DRYCH PROFFWYDOUAETH (clud. ztc.) I o CYMRO YN AFFRICA (cludiad ItC.). o 6 UNDOD PERSONOL Y DUW-DDYN, gan y Parch. R. S. Thomas (cludiad 5c.). 2 6 LLA WI. YFR YR ENWAD CYNULLEIDF AOL, gan H. Ivor Jones (cludiad IC.). 0 4t IFAN MEREDYDD (cludiad Ite.). a 6 SISIDONIA (cludiad 2c.) 0 9 AMERICA A GWELEDIGAETHAU BYWYD, gan W. D. Davies, America (cl. 5c.) 1 3 COFIANT Y PARCH. EDWARD JAMES (cl. ztc.) 1 o CYDYMAITH YR YSGRYTHYR (cludiad 4C.) 1 o DRYCH PROFFWYDOLIAETH, gan y Parch. John Hughes (cludiad 4c.) 1 9

Advertising

. AT EIN GOHEBWYR.

< RHAGOLYGON CREFYDD.*